Produkt już istnieje i nie zostanie ponownie dodany. Wprowadź odpowiednią ilość bezpośrednio przy produkcie.

Tematy
Zaangażowanie społeczne

Nasze aktywność nie ogranicza się wyłącznie do głównego obszaru działalności.
Zaangażowanie WAGO na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu wynika z naszych kluczowych wartości i znajduje odzwierciedlenie zarówno w działaniach strategicznych firmy, jak i pojedynczych inicjatywach z udziałem pracowników. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, codziennie podejmujemy wysiłki mające na celu poprawę warunków życia w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy.

Wspieramy:

  • Szlachetną Paczkę
  • Stowarzyszenie EKOSTRAŻ Wrocław
  • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Nasza odpowiedzialność

Nasz zrównoważony rozwój jest zgodny z celami biznesowymi, ale także z troską o społeczność i środowisko naturalne.

PL-Survival-Race-2000-2000.jpg
Running Team

Aktywni w Polsce

Od początku istnienia WAGO na polskim rynku wspieramy inspirując do działania naszych pracowników, którzy aktywnie włączają się w różne formy pomocy lokalnej społeczności oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Każdego roku pracownicy w barwach WAGO uczestniczą w charytatywnych wydarzeniach sportowych, takich jak „Bieg firmowy”, z którego dochód przeznaczany jest na pomoc potrzebującym dzieciom. Tradycyjnie w grudniu, z inicjatywy pracowników, pomagajmy potrzebującym rodzinom, włączając się do akcji „Szlachetna Paczka. Angażujemy się w poprawę jakość życia podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum Dla Dzieci. WAGO wspiera również finansowo fundacje działające na rzecz osób najbardziej potrzebujących, aby świat wokół nas stał się lepszym miejscem.

Dbamy o rozwój młodych ludzi. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi z całej Polski, wyposażając pracownie szkolne w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne oraz nasze wyroby, aby uczniowie mogli rozwijać swoje pasje. Prowadzimy ogólnopolski program „Edukacja”, w ramach którego nasz samochód prezentacyjny, Klementyna odwiedza szkoły, a pracownicy przeprowadzają zajęcia dla uczniów. Nasi eksperci uczą również młodzież podczas praktyk zawodowych i staży organizowanych w WAGO, co ułatwia im wejście w życie zawodowe. Dzięki temu budujemy stabilny rynek pracy w Polsce.

Działania w Niemczech

Firma WAGO jest silnie powiązana z lokalną społecznością w Niemczech. Nasi pracownicy z obydwu niemieckich zakładów biorą udział w akcjach krwiodawstwa oraz akcjach rejestracyjnych DKMS organizowanych w Minden i Sonderhausen. We współpracy z regionalnymi szkołami wyższymi organizowane są regularnie wydarzenia mające na celu wspieranie osób kształcących się w zawodach technicznych i pomoc przy wyborze zawodu. Poza tym WAGO Sondershausen regularnie bierze udział w akcji „Czyste miasto“, angażując uczniów i praktykantów w zagadnienia ochrony środowiska. W ramach akcji praktykanci sprzątają pobliskie tereny, zbierając śmieci i oczyszczając środowisko.

Zaangażowanie bez granic: WAGO na świecie

Również w naszych zakładach międzynarodowych czujemy się zobowiązani do wspierania lokalnej społeczności. W Szwajcarii na przykład organizowany jest „Krajowy Dzień Przyszłości“, w trakcie którego otwieramy drzwi dla młodych talentów. Spółka WAGO Chiny założyła „Stowarzyszenie Wolontariuszy Community Service“, którego celem jest angażowanie się na rzecz innych i działanie dla dobra społeczeństwa. Członkowie stowarzyszenia regularnie odwiedzają domy spokojnej starości, domy opieki społecznej, a po pracy działają w przedszkolach i szkołach. Nasi pracownicy w USA wspierają programy „Adopt a Family“, „Salvation Army“ oraz „American Cancer Society“, mające na celu zapewnienie równości społecznej. Natomiast nasza spółka we Francji uczestniczy w działaniach wspierających młodzież w technicznej edukacji.

WAGO dla ludzi:

  • wolontariat

  • działania integracyjne i wspieranie młodych ludzi zainteresowanych kształceniem w branży technicznej

  • troska o środowisko naturalne

Odpowiedzialność społeczna WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Inne usługi: