Tematy
Zaangażowanie społeczne

Nasze aktywność nie ogranicza się wyłącznie do głównego obszaru działalności.
Zaangażowanie WAGO na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu wynika z naszych kluczowych wartości i znajduje odzwierciedlenie zarówno w działaniach strategicznych firmy, jak i pojedynczych inicjatywach z udziałem pracowników. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, codziennie podejmujemy wysiłki mające na celu poprawę warunków życia w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy.

Wspieramy:

  • Szlachetną Paczkę
  • Stowarzyszenie EKOSTRAŻ Wrocław
  • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Nasza odpowiedzialność

Nasz zrównoważony rozwój jest zgodny z celami biznesowymi, ale także z troską o społeczność i środowisko naturalne.

Running Team

Aktywni w Polsce

Od początku istnienia WAGO na polskim rynku wspieramy inspirując do działania naszych pracowników, którzy aktywnie włączają się w różne formy pomocy lokalnej społeczności oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Każdego roku pracownicy w barwach WAGO uczestniczą w charytatywnych wydarzeniach sportowych, takich jak „Bieg firmowy”, z którego dochód przeznaczany jest na pomoc potrzebującym dzieciom. Tradycyjnie w grudniu, z inicjatywy pracowników, pomagajmy potrzebującym rodzinom, włączając się do akcji „Szlachetna Paczka. Angażujemy się w poprawę jakość życia podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum Dla Dzieci. WAGO wspiera również finansowo fundacje działające na rzecz osób najbardziej potrzebujących, aby świat wokół nas stał się lepszym miejscem.

Dbamy o rozwój młodych ludzi. Współpracujemy ze szkołami zawodowymi z całej Polski, wyposażając pracownie szkolne w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne oraz nasze wyroby, aby uczniowie mogli rozwijać swoje pasje. Prowadzimy ogólnopolski program „Edukacja”, w ramach którego nasz samochód prezentacyjny, Klementyna odwiedza szkoły, a pracownicy przeprowadzają zajęcia dla uczniów. Nasi eksperci uczą również młodzież podczas praktyk zawodowych i staży organizowanych w WAGO, co ułatwia im wejście w życie zawodowe. Dzięki temu budujemy stabilny rynek pracy w Polsce.

PL-Survival-Race-2000-2000.jpg

Działania w Niemczech

Firma WAGO jest silnie powiązana z lokalną społecznością w Niemczech. Nasi pracownicy z obydwu niemieckich zakładów biorą udział w akcjach krwiodawstwa oraz akcjach rejestracyjnych DKMS organizowanych w Minden i Sonderhausen. We współpracy z regionalnymi szkołami wyższymi organizowane są regularnie wydarzenia mające na celu wspieranie osób kształcących się w zawodach technicznych i pomoc przy wyborze zawodu. Poza tym WAGO Sondershausen regularnie bierze udział w akcji „Czyste miasto“, angażując uczniów i praktykantów w zagadnienia ochrony środowiska. W ramach akcji praktykanci sprzątają pobliskie tereny, zbierając śmieci i oczyszczając środowisko.

Zaangażowanie bez granic: WAGO na świecie

Również w naszych zakładach międzynarodowych czujemy się zobowiązani do wspierania lokalnej społeczności. W Szwajcarii na przykład organizowany jest „Krajowy Dzień Przyszłości“, w trakcie którego otwieramy drzwi dla młodych talentów. Spółka WAGO Chiny założyła „Stowarzyszenie Wolontariuszy Community Service“, którego celem jest angażowanie się na rzecz innych i działanie dla dobra społeczeństwa. Członkowie stowarzyszenia regularnie odwiedzają domy spokojnej starości, domy opieki społecznej, a po pracy działają w przedszkolach i szkołach. Nasi pracownicy w USA wspierają programy „Adopt a Family“, „Salvation Army“ oraz „American Cancer Society“, mające na celu zapewnienie równości społecznej. Natomiast nasza spółka we Francji uczestniczy w działaniach wspierających młodzież w technicznej edukacji.

WAGO dla ludzi:

  • wolontariat

  • działania integracyjne i wspieranie młodych ludzi zainteresowanych kształceniem w branży technicznej

  • troska o środowisko naturalne

Poznaj nas bliżej

Fundamenty naszej strategii

Nasza motywacja

Misja i wizja

Jako specjaliści w obszarze elektrotechniki i automatyki jesteśmy świadomi spoczywającego na nas obowiązku zapewnienia – również w przyszłości – stałego przepływu danych i niezawodnych połączeń elektrycznych. Możesz na nas liczyć – każdego dnia!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Nasza postawa

Nasze wartości i kultura pracy

Jako firma rodzinna doskonale rozumiemy, czym jest działanie dla dobra wszystkich – zarówno naszych pracowników, jaki i klientów oraz dostawców. Zasada ta jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i wpływa na wszystkie obszary naszej działalności.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Praca w WAGO

Dbałość o pracownika

W WAGO najważniejszy jest człowiek. Potwierdzają to liczne wyróżnienia, które nasza firma otrzymała jako pracodawca. Oferujemy wiele możliwości rozpoczęcia pracy i kariery w WAGO.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Praca w WAGO
Cyfryzacja

Kreujemy bezpieczną przyszłość

Transformacja w zakresie cyfryzacji nie ominie żadnej firmy. Dlatego tym bardziej należy ją starannie zaplanować, dostosować do własnych potrzeb i określić właściwe tempo. WAGO towarzyszy swoim klientom w tej drodze i wspiera ich w zakresie know-how, narzędzi i rozwiązań.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Cyfryzacja