MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Automatyka budynkowa podstawą zrównoważonego budownictwa

Komfort użytkowania, efektywność i bezpieczeństwo – oto wymagania, które powinny spełniać nowoczesne budynki. W tym celu potrzebna jest inteligentna technologia, która kontroluje, reguluje i monitoruje wszystkie systemy w budynku. Automatyka budynkowa jest więc niezbędna w budynkach niemieszkalnych i jednocześnie stanowi podstawę dla zrównoważonego budownictwa.

WAGO oferuje w tym obszarze wiele rozwiązań i usług, przez co jest niezawodnym partnerem w zakresie planowania, uruchamiania i bieżącej eksploatacji budynków.

Automatyka budynkowa WAGO

Poznaj nasze rozwiązania dla Twojego projektu budowlanego

Automatyka budynkowa od lat zyskuje na znaczeniu. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ciągły postęp w dziedzinie cyfryzacji oraz coraz większa liczba innowacji pozwalają osiągnąć coraz większy komfort użytkowania budynków, a także zwiększyć ich efektywność energetyczną. Z drugiej strony uwarunkowania gospodarcze i polityczne, jak np. dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków EPBD lub ogłoszona przez Komisję Europejską strategia Fali Renowacji są motorem napędowym do tworzenia inteligentnych rozwiązań w sektorze budowlanym. Zielone budynki muszą więc być jednocześnie inteligentnymi budynkami.

Najważniejszym warunkiem zrównoważonego, a więc inteligentnego budynku jest to, że wszystkie zainstalowane w nim systemy są połączone w sieć i mogą się ze sobą komunikować. Standaryzowana i niezawodna automatyka jest w tej kwestii kluczowa.

Spełnienie wymagań stawianych inteligentnym budynkom również w przyszłości wymaga kompleksowych i elastycznych rozwiązań, które umożliwią sprawne planowanie, uruchomienie oraz efektywną eksploatację budynków. Niezwykle istotny jest przy tym wybór odpowiedniego dostawcy, który wesprze doświadczeniem i technologicznym know-how w każdej fazie cyklu życia budynku.

W WAGO otrzymasz to wszystko z jednego źródła: od sprzętu i oprogramowania, aż po doradztwo i serwis.

Skorzystaj z naszego doświadczenia:

 • Niezawodność: WAGO to dostawca rozwiązań w zakresie modułowych systemów automatyki budynkowej, umożliwianych prostą integrację.

 • Fachowa ekspertyza: mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań systemowych, które ułatwiają pracę i czynią systemy w budynkach bardziej przejrzystymi. 

 • Elastyczne rozwiązania: od projektów standardowych po indywidualne – WAGO jest niezawodnym partnerem i doradcą w zakresie planowania i uruchamiania systemów techniki budynkowej. 

 • Rozbudowana sieć partnerów: w ramach programu WAGO Solution Provider łączymy klientów i ekspertów ds. realizacji projektów.

Kompleksowe rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki biurowe, hale produkcyjne, magazyny, obiekty infrastrukturalne czy też placówki handlu detalicznego – WAGO oferuje szeroki zakres rozwiązań. Wejdź do interaktywnego świata inteligentnych budynków i poznaj szczegóły naszej oferty dla różnych obszarów zastosowań.

Nasze produkty i rozwiązania, które przygotują Twoje obiekty na przyszłość.

Zielone budynki to budynki inteligentne, które charakteryzują się optymalnym połączeniem różnych podsystemów w jeden cyfrowy i zrównoważony budynkowy ekosystem. Nasze technologie, rozwiązania i usługi oferują bezpieczeństwo teraz i na przyszłość – dla budynków, które spełniają wymagania inwestorów, zarządców obiektów i użytkowników.

Tworzymy:

 • biblioteki dla automatyki budynkowej, makra systemowe i prefabrykowane, znormalizowane rozwiązania aplikacyjne do prostego i efektywnego uruchamiania systemów obsługi budynków
 • indywidualne rozwiązania automatyki budynkowej i systemowej dla zrównoważonego, energooszczędnego i komfortowego funkcjonowania obiektów
 • specyficzne dla projektu rozwiązania integracyjne dla wszystkich powszechnie stosowanych protokołów w automatyce budynkowej w celu wygodnego połączenia wszystkich systemów i ich optymalnego współdziałania

Oferujemy:

Nasze standardowe rozwiązania systemowe dla Twojej aplikacji

z możliwością dostosowania do konkretnych wymagań projektowych

Zarządzanie nieruchomościami w chmurze

WAGO Cloud Building Operation and Control oferuje możliwość zarządzania nieruchomościami w chmurze.

Aplikacja WAGO Building Control

Automatyzacja budynków ma na celu realizację serii bardzo podobnych zadań. Różne systemy, takie jak oświetlenie, sterowanie żaluzjami, ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja wymagają podobnego zarządzania i regulacji. Aby sprostać tym zadaniom, stworzyliśmy aplikację WAGO Building Control – czyli oprogramowanie konfiguracyjne które nie wymaga programowania.

Zintegrowana automatyka pomieszczeniowa

flexROOM® to elastyczna koncepcja automatyki budynkowej, która obejmuje system oświetleniowy, sterowanie żaluzjami i regulację temperatury i nie wymaga programowania.

building-raum-raumautomation-istock-000053954758-2000x2000.jpg

Zarządzanie oświetleniem – WLMS

Koncepcja zarządzania oświetleniem opracowana przez WAGO to przemyślane rozwiązanie do sterowania oświetleniem w dużych pomieszczeniach – na przykład w halach produkcyjnych i magazynach. Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem ułatwia projektowanie i uruchomienie instalacji oświetleniowej oraz zapewnia wiele korzyści podczas eksploatacji.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Zarządzanie danymi o zużyciu energii – Energy Data Management (EDM)

Parametryzacja zamiast programowania

System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modułowego systemu sterowania i gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania.

Sprawdź, jak to działa!
Rozwiązania WAGO dla automatyki budynkowej w praktyce

Referencje projektowe

Poznaj historię projektów zrealizowanych przez naszych klientów – od konwencjonalnych renowacji, poprzez projekty związane z poprawą efektywności, aż po systemy inteligentnych budynków.

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

WAGO Solution Provider

W naszej rozbudowanej sieci WAGO Solution Provider znajdziesz kompetentnych partnerów i ekspertów, którzy wesprą Cię w realizacji Twojego projektu.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

Automatyka budynkowa – FAQ

Termin automatyka budynkowa jest definiowany w skali międzynarodowej zgodnie z normą ISO 16484. Odnosi się on do automatycznego sterowania, regulacji, monitorowania, optymalizacji i obsługi technicznych systemów budynku, obejmujących głównie ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, oświetlenie i regulację rolet.

Należy rozróżnić automatykę budynkową od automatyki domowej dla budynków mieszkalnych, zwanej potocznie inteligentnymi domami (smart home).

Należy podkreślić, że „smart building” jest terminem niezdefiniowanym, który pozostawia duże pole do interpretacji. Można jednak przyjąć, że „smart building” obejmuje zaawansowaną automatykę budynkową. WAGO definiuje „smart building” jako inteligentny budynek niemieszkalny, eksploatowany w sposób zrównoważony i energooszczędny przez cały okres jego użytkowania. Dzięki funkcjom automatyki i sterowania budynkiem, a także innym usługom, „smart building” wspiera użytkownika i oferuje mu maksymalny komfort w optymalnych warunkach klimatycznych i oświetleniowych.

Dzięki przemyślanej automatyce budynkowej systemy techniczne w budynkach mogą działać w sposób automatyczny, inteligentny i efektywny. Dlatego automatyka budynkowa odgrywa kluczową rolę w budowie zrównoważonych budynków niemieszkalnych, takich jak budynki biurowe lub administracyjne, przedszkola czy szpitale. Automatyka budynkowa zwiększa również bezpieczeństwo i komfort użytkowników, odciążając ich od takich zadań jak włączanie i wyłączanie światła czy regulowanie temperatury.

Zaawansowany system automatyzacji pomieszczeń zapewnia w nich optymalne warunki oraz efektywne wykorzystanie energii bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony użytkownika W tym celu wykorzystuje się synergię, np. pomiędzy ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją oraz oświetleniem i regulacją żaluzji.

Norma ISO 52120 (wcześniej znana jako EN 15232) wymienia potencjalne oszczędności w zależności od klasy automatyki.

 • Regulacja żaluzji zgodnie z potrzebami
  Przykład: opuszczenie żaluzji w pomieszczeniach w lecie zapobiega ich nagrzewaniu przez promienie słoneczne; z kolei podniesienie żaluzji w zimie pozwala ogrzać pomieszczenia poprzez ich nasłonecznienie.
 • Optymalne i efektywne wykorzystanie przestrzeni
 • Optymalna regulacja temperatury w pomieszczeniu
 • Inteligentne sterowanie oświetleniem
 • Klimatyzacja zależna od obecności

System otwarty charakteryzuje się wykorzystaniem standardowych technologii komunikacyjnych, wspieranych przez wielu producentów. Oznacza to, że wszystkie komponenty (niezależnie od ich producentów) mogą być ze sobą połączone w sieć oraz się ze sobą komunikować. Umożliwia to proste wykorzystanie efektów synergii pomiędzy różnymi systemami.

Przeciwieństwem tego jest system zamknięty, który jest specyficzny dla danego producenta. W takim systemie tylko urządzenia jednego producenta mogą się ze sobą komunikować. Dlatego zapewnienie komunikacji między różnymi systemami zamkniętymi wymaga znacznych zasobów technicznych i finansowych. W rzeczywistości korzystanie z systemów zamkniętych oznacza, że użytkownicy w dużej mierze zależą od jednego producenta – zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie i rozbudowę systemu.

Istnieje wiele różnych protokołów oraz technologii komunikacyjnych, za pomocą których wymieniane są dane w automatyce budynkowej.

Coraz większą popularnością cieszy się komunikacja oparta na protokole IP, która charakteryzuje się elastycznością – np. poprzez BACnet IP (BACnet SC), Modbus TCP czy MQTT dla połączeń z chmurą.

Dodatkowo istnieją protokoły takie jak Modbus RTU, KNX TP1, DALI i SMI, które opierają się na przewodowej transmisji danych. Wykorzystanie tych technologii maleje wraz ze wzrostem komunikacji IP. Obecnie technologie te są wykorzystywane do budowy coraz krótszych połączeń, które są następnie włączane do sieci IP za pomocą odpowiednich routerów.

Ponadto na rynku coraz częściej pojawiają się technologie bezprzewodowe. Szczególnie w przypadku renowacji istniejących budynków technologie bezprzewodowe oferują niezbędną elastyczność. Na przykład EnOcean jest uznaną technologią bezprzewodową. Rozwijają się również inne technologie, takie jak LoRaWAN, Thread z KNX RF i Matter, jak również Zigbee, dla których w chwili obecnej nie można jeszcze oszacować ostatecznego znaczenia rynkowego.

Istotne jest, aby dla każdej technologii komunikacyjnej w automatyce budynkowej zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa IT w celu ochrony systemów przed nieautoryzowanym dostępem.

BACnet (Building Automation and Control Networks) to protokół komunikacyjny stosowany w automatyce budynkowej, standaryzowany na całym świecie wg ISO 16484-5. Protokół BACnet może wykorzystywać różne media transmisyjne, takie jak IP i skrętkę dwuparową. BACnet umożliwia standardową wymianę danych w automatyce budynkowej, a tym samym integrację urządzeń różnych producentów w jednolity system. Rozbudowa lub zmiany w budynkach mogą być realizowane za pomocą BACnet niezależnie od producentów i w różnych systemach.

W automatyce budynkowej punkt danych to jednostka informacji, która może być fizyczna lub wirtualna. Fizyczne punkty danych odnoszą się do bezpośrednio podłączonych lub połączonych w sieć urządzeń obiektowych w systemie. z kolei wirtualne (zwane też komunikatywnymi lub fikcyjnymi) punkty danych są oparte na oprogramowaniu lub pochodzą z protokołu transmisji. Punkty danych są jednoznacznie identyfikowane w systemie automatyki budynkowej poprzez adres punktu danych lub adres użytkownika.

Przeczytaj więcej

W poszukiwaniu właściwej techniki przyłączeniowej

Rozwiązania dla instalacji budynkowych

Ponieważ budynki są coraz bardziej inteligentne, wymagają również coraz więcej technologii i oprzewodowania. Dla inżynierów elektryków może stanowić to wyzwanie. WAGO oferuje różne rozwiązania w zakresie techniki przyłączeniowej oraz wsparcie podczas ich realizacji. Dotyczy to zarówno konwencjonalnych instalacji, z wykorzystaniem produktów z serii 221, jak również instalacji wtykowych – realizowanych za pomocą systemu WINSTA®. Poznaj nasze rozwiązania dla różnych zastosowań: od puszek instalacyjnych, przez szafy sterownicze, aż po instalacje w pomieszczeniach. Odkryj możliwość beznarzędziowej obsługi za pomocą dźwigni, a także nasz uniwersalny system oznaczania oraz duży wybór akcesoriów.