Tematy
Prosty monitoring i zarządzanie budynkami publicznymi

Wszyscy, którzy odpowiadają za budynki użyteczności publicznej, takie jak przedszkola, szkoły czy obiekty komunalne, dobrze znają ten dylemat: każdy budynek ma swoje własne wymagania, inną konstrukcję i inne parametry techniczne. Kontrolowanie sytuacji i szybkie reagowanie na awarie może być wówczas sporym wyzwaniem.

WAGO Building Operation and Control pomaga zarządcom nieruchomości monitorować stan budynków – tak kompleksowo, jak to konieczne, a jednocześnie tak prosto, jak to tylko możliwe.

Rozwiązania WAGO dla budynków użyteczności publicznej:

 • monitorowanie systemów technicznych budynku
 • monitorowanie temperatury, wilgotności, CO2 i innych parametrów
 • monitorowanie elementów zewnętrznych (okna i drzwi)
 • pomiar zużycia energii
 • odwzorowanie ogólnego stanu budynku i zarządzanie usterkami

Zarządzanie budynkami i nieruchomościami

Rozwiązania WAGO dla budynków użyteczności publicznej

Przegląd wszystkich procesów w budynku

Dzięki połączeniu aplikacji WAGO Building Control oraz WAGO Cloud Building Operation and Control zarządcy nieruchomości otrzymują rozwiązanie, umożliwiające zarządzanie i monitorowanie z centralnej lokalizacji lokalnej infrastruktury oraz zdecentralizowanych systemów. Jednocześnie dane z systemu automatyki budynkowej są gromadzone i udostępniane w chmurze – innymi słowy, wszystkie informacje dotyczące budynku mogą być dostępne w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na szybkie i łatwe rejestrowanie stanu każdego obiektu i jego przeglądanie. Jeśli w budynku zachodzi potrzeba podjęcia działań (np. z powodu awarii lub oczekującej konserwacji), jest to automatycznie wykrywane, rejestrowane i przekazywane bezpośrednio w formie powiadomienia (e-mail lub SMS) do odpowiedzialnej osoby. W ten sposób można ograniczyć do minimum czasy przestojów i zapewnić płynną, wydajną pracę budynku.

Wzrost efektywności energetycznej

Wszystkie istotne informacje dla poszczególnych systemów i funkcji budynków, takie jak dane energetyczne, są przetwarzane za pośrednictwem chmury i mogą być zestawiane i analizowane w raportach. W ten sposób rozwiązanie to, oprócz zapewnienia pełnego przeglądu funkcjonowania budynku, pomaga również zwiększyć długoterminową efektywność energetyczną.

Dzięki rozwiązaniu WAGO do zarządzania budynkami i nieruchomościami zarządcy obiektów użyteczności publicznej mają zawsze wgląd w swoje budynki i mogą zapewnić ich niezawodne funkcjonowanie.

Carsten Wendt, manager produktu w WAGO

Wartość dodana dla operatorów:

 • bezpieczeństwo inwestycji i wysoka skalowalność całego rozwiązania
 • hierarchiczna prezentacja obiektów
 • duża użyteczność i dostępność: łatwa obsługa, zarówno lokalnie jak i zdalnie
 • raport energetyczny (wytwarzanie/zużycie energii) dla jednego lub wszystkich systemów budynkowch
 • zapisywanie komunikatów o usterkach dla ogrzewania
 • rejestracja trendów: wsparcie przy analizie zgłoszeń od użytkowników (za gorąco/ za zimno)
 • możliwość połączenia różnych systemów technicznych z chmurą WAGO
 • multi-cloud: jednoczesne połączenie z kilkoma chmurami np. AWS i SAP, IBM, WAGO Cloud
 • centralna koncepcja ról i uprawnień: zdefiniowana koncepcja dostępu dla grup użytkowników do poszczególnych systemów budynkowych

Zarządzanie budynkami i nieruchomościami z WAGO

Przegląd rozwiązań