explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x2000.jpg

Ochrona przeciwwybuchowa

Przepisy nakładają na konstruktorów i projektantów instalacji, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, obowiązek stosowania środków ochrony przeciwwybuchowej. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, lecz również o bezawaryjny przebieg procesów produkcyjnych i ochronę środowiska.

Strefy, w których istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej znajdują się w wielu miejscach na instalacjach procesowych. Substancje tworzące z tlenem wybuchowe mieszanki występują nie tylko w branżach, które byśmy o to podejrzewali, czyli w przemyśle chemicznym, górnictwie, przy produkcji gazu i ropy naftowej, ale również w wielu innych sektorach, np. w przemyśle tekstylnym czy w branży wytwarzania prądu ze źródeł odnawialnych. Dlatego zainstalowane tam układy muszą spełniać wymogi ochrony przeciwwybuchowej. Dowiedz się, dlaczego nasze środki ochrony przeciwwybuchowej pozwolą Ci wyprzedzić konkurencję i dlaczego warto je stosować.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tu uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, środków ochrony przeciwwybuchowej i in.

Dlaczego właśnie ochrona przeciwwybuchowa WAGO?

Produkty zapewniające ochronę przeciwwybuchową muszą spełniać specjalne wymogi. Dochodzi tutaj jeszcze fakt, iż do ochrony przeciwwybuchowej stosowane są często rozwiązania specjalne. WAGO oferuje dokładnie to, czego potrzebują projektanci i integratorzy systemów. Nasze produkty do realizacji ochrony przeciwwybuchowej można ze sobą łączyć. Dzięki temu zyskujesz bezpieczny, ekonomiczny i spójny system dla całej produkcji – zarówno do obszarów niezagrożonych wybuchem, jak i do obszarów Ex.

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej w automatyce

Przystosuj maszyny i instalacje do pracy w atmosferze wybuchowej i zwiększ ich efektywność dzięki modułom WAGO-I/O-SYSTEM do obszarów zagrożonych wybuchem – bezpiecznie, niezawodnie i ekonomicznie, gdyż nasze komponenty Ex mogą łączyć ze sobą strefy zagrożone i niezagrożone wybuchem. Pomyśl o ochronie Ex, jeśli chcesz obniżyć koszty prac inżynierskich, rozruchu, konserwacji i eksploatacji, zyskać rozwiązania elastyczne, umożliwiające późniejsze modyfikacje lub potrzebujesz komponentów Ex do automatyki w przemyśle okrętowych lub on-/offshore.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg
Automatyka

Gotowość do zastosowania w obszarach Ex

Automatyka w trudnych warunkach środowiskowych? Produkty i rozwiązania WAGO są do tego stworzone.

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej w elektrotechnice

Jeśli chcesz zyskać przewagę nad konkurencją w branży wymagającej ochrony przeciwwybuchowej, oprócz produktami wysokiej jakości musisz zapewnić ich ekonomiczne wytwarzanie. W szafach sterowniczych maszyn i urządzeń kryje się duży potencjał oszczędności. Wszystkie złączki przelotowe i PE z rodziny TOPJOB®S oraz specjalne złączki silnoprądowe Ex są przeznaczone do zastosowania w strefie Ex e I/II. Zapewniają one najlepsze połączenie w trudnych warunkach środowiskowych, np. w obecności gazów, pyłów lub w górnictwie. Również z ramach X-COM®S-SYSTEM, obejmującego złączki bazowe do montażu na szynie oraz gniazda, dostępne są wykonania Ex. Zostały one dopuszczone do zastosowania w strefie 2 oraz uzyskały rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „nA“.

Zalety:

  • ekonomiczna eksploatacja instalacji
  • krótki czas uruchamiania/serwisowania dzięki modularnej budowie
  • redukcja kosztów eksploatacji dzięki technice połączeń odpornej na wibracje i niewymagającej konserwacji
  • łatwe dopasowanie dzięki optymalnemu współczynnikowi kształtu i różnorodnej funkcjonalności
  • optymalne do aplikacji w przemyśle morskim i infrastrukturze przybrzeżnej dzięki międzynarodowym aprobatom
durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg
Technika łączeniowa

Ochrona przeciwwybuchowa w pakiecie

Dopuszczone do zastosowania w strefach Ex: produkty WAGO łączą niezawodnie w ekstremalnych warunkach.

Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro

Twoja lista jest pusta

Brak wyników wyszukiwania dla zadanego przez Ciebie filtra. Mozesz zmienic kryteria filtrowania lub calkiem je usunac.

Tematy

Iskrobezpieczeństwo w obszarze Ex

Seria 750 XTR jest rozwiązaniem, które od 2014 roku rozszerza możliwości eksploatacji maszyn i instalacji pod względem wytrzymałości na warunki środowiskowe i zakłócenia, a zatem zapewnia większą elastyczność aplikacji.

Tematy

Stworzony do aplikacji dla zastosowań zewnętrznych

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany z myślą o wymagających aplikacjach do zastosowań zewnętrznych: nawet w ekstremalnych temperaturach, czy dużych obciążeniach mechanicznych i elektromagnetycznych (występujących na przykład na statkach, rafineriach lub stacjach średniego napięcia). Seria 750 XTR potrafi zapewnić dużą sprawność urządzeń.
Tematy

Ochrona przeciwwybuchowa ludzi i maszyn

Temat ochrony przeciwwybuchowej wywodzi się z sektora górniczego. Wybuchowe mieszanki metanu z powietrzem, powstające przy wydobyciu węgla, były do drugiej połowy zeszłego stulecia w sposób kontrolowany doprowadzane do wybuchu. Jak to wygląda dzisiaj?

Tematy

Sterowanie - inteligentne i efektywne

Na terenie oczyszczalni ścieków występują obszary zagrożone i niezagrożone wybuchem. WAGO-I/O-SYSTEM 750 umożliwia efektywne sterowanie urządzeniami w obu obszarach.

Tematy

Ekstremalna niezawodność w ekstremalnych warunkach

Lód, pustynia też czy wzburzone morze nie mogą mieć wpływu na niezawodność urządzeń – w stacjach pomp, służących do wydobycia ropy naftowej i gazu wszystkomusi działać bez zarzutu przez dziesiątki lat, mimo trudnych warunków środowiskowych. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany specjalnie do takich zadań.

Technika procesowa WAGO:

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Paweł Frankowski

Menedżer rynku przemysłowego