loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg
Ochrona przeciwwybuchowa
Przepisy zobowiązują producentów i projektantów instalacji, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, do stosowania środków ochrony przeciwwybuchowej. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, lecz również o bezawaryjny przebieg procesów produkcyjnych i ochronę środowiska.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tu uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, środków ochrony przeciwwybuchowej i in.

Najważniejsze informacje

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tu uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, środków ochrony przeciwwybuchowej oraz innych, związanych z tematem zagadnień.

loesungen_explosionsschutz_s_Fotolia_79693374_X_2000x1125.jpg

Produkty do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Odkryj nasze produkty dopuszczone do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem z zakresu automatyki, techniki łączeniowej i modułów interfejsowych.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

WAGO w praktyce

Więcej informacji o różnych możliwościach zastosowania produktów WAGO w strefach zagrożonych wybuchem i w trudnych warunkach środowiskowych.

explosionsschutz_industrie_nacht_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Badania laboratoryjne

Aby złączki mogły być stosowane na całym świecie, muszą spełniać wymogi odpowiednich norm i uzyskać dodatkowe certyfikaty.

unternehmen_laborpruefungen_labortest_feuer_2_2000x1125.jpg

Nowy raport: złączki listwowe Ex e WAGO dla stref zagrożonych wybuchem

Nasze złączki Ex z rodzajem ochrony „e“ zostały dokładnie przetestowane i dlatego są idealnym rozwiązaniem do zastosowania w ochronie przeciwwybuchowej. Dowiedz się, co je wyróżnia i w jaki sposób chronią oraz zdobądź inne ciekawe informacje na temat najczęściej zadawanych pytań dotyczących ochrony przeciwwybuchowej. Przeczytaj nasz aktualny raport „Zwiększenie bezpieczeństwa w obwodach iskrobezpiecznych dzięki złączkom listwowym (Ex e) WAGO“.

Zapobieganie wybuchom

Jak można zapobiec wybuchom, jakie są strefy Ex i które produkty można bezpiecznie stosować w poszczególnych strefach? W naszym filmie Benjamin Böhm, Global Industry Manager Mechanical Engineering w WAGO, wyjaśnia podstawy ochrony przeciwwybuchowej.

Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Dyrektywy, normy, wymagania

Urządzenia elektryczne do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem muszą spełniać liczne kryteria. WAGO przedstawia najważniejsze przepisy i zalecenia.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Podział na strefy

Zagrożenie wybuchem jest różne w poszczególnych obszarach i zależy od rodzaju występujących substancji. Wymagania w zakresie ochrony urządzeń elektrycznych są formułowane na podstawie częstotliwości i czasu oddziaływania substancji.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Środki ochrony przeciwwybuchowej

Kto wymaga stosowania ochrony przeciwwybuchowej? Kogo obowiązuje stosowanie ochrony przeciwwybuchowej? Na co należy zwrócić uwagę? Czym jest konstruktywna ochrona przeciwwybuchowa? Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Grupy urządzeń

Gazy, pary i pyły, podobnie jak urządzenia, dzielą się na różne grupy w zależności od ich właściwości. Podział ten ułatwia właściwy dobór urządzeń do poszczególnych typów gazów, par i pyłów.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Rodzaje zabezpieczenia

W obszarach Ex dozwolone jest stosowanie wyłącznie urządzeń z ochoroną przeciwwybuchową. Rodzaje budowy przeciwwybuchowej to konstrukcyjne i elektryczne środki wykorzystywane w urządzeniach. Zaliczają się one do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Źródła zapłonu

Jeśli nie można zapobiec utworzeniu się mieszaniny wybuchowej w miejscu pracy, należy zastosować wtórną ochronę przeciwwybuchową. Pod tym pojęciem rozumie się wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Czym jest wybuch?

Ex|plo|si|on <lat.> (explosio) znaczy tyle co „uchodzić pod ciśnieniem“. Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tutaj dowiesz się wszystkiego!
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Ochrona przeciwwybuchowa, modularna automatyka procesowa i rewolucja Proces 4.0 – poznaj aktualne trendy i wyzwania w tej branży.

Proces 4.0

Proces 4.0

Cyfryzacja i modyfikacja procesów: WAGO pomoże Ci je zaprojektować i wdrożyć.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Proces 4.0
Modularna automatyka procesowa

Modułowa automatyka procesowa

Koncepcja instalacji modułowej jest odpowiedzią na stale zmieniające się wymagania rynku. W ten sposób WAGO pomaga swoim klientom sprostać rosnącym wymaganiom.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modułowa automatyka procesowa
Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia