explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x2000.jpg

Ochrona przeciwwybuchowa

Przepisy nakładają na konstruktorów i projektantów instalacji, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, obowiązek stosowania środków ochrony przeciwwybuchowej. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, lecz również o bezawaryjny przebieg procesów produkcyjnych i ochronę środowiska.

Strefy, w których istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej znajdują się w wielu miejscach na instalacjach procesowych. Substancje tworzące z tlenem wybuchowe mieszanki występują nie tylko w branżach, które byśmy o to podejrzewali, czyli w przemyśle chemicznym, górnictwie, przy produkcji gazu i ropy naftowej, ale również w wielu innych sektorach, np. w przemyśle tekstylnym czy w branży wytwarzania prądu ze źródeł odnawialnych. Dlatego zainstalowane tam układy muszą spełniać wymogi ochrony przeciwwybuchowej. Dowiedz się, dlaczego nasze środki ochrony przeciwwybuchowej pozwolą Ci wyprzedzić konkurencję i dlaczego warto je stosować.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tu uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, środków ochrony przeciwwybuchowej i in.

Dlaczego właśnie ochrona przeciwwybuchowa WAGO?

Produkty zapewniające ochronę przeciwwybuchową muszą spełniać specjalne wymogi. Dochodzi tutaj jeszcze fakt, iż do ochrony przeciwwybuchowej stosowane są często rozwiązania specjalne. WAGO oferuje dokładnie to, czego potrzebują projektanci i integratorzy systemów. Nasze produkty do realizacji ochrony przeciwwybuchowej można ze sobą łączyć. Dzięki temu zyskujesz bezpieczny, ekonomiczny i spójny system dla całej produkcji – zarówno do obszarów niezagrożonych wybuchem, jak i do obszarów Ex.

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej w automatyce

Przystosuj maszyny i instalacje do pracy w atmosferze wybuchowej i zwiększ ich efektywność dzięki modułom WAGO-I/O-SYSTEM do obszarów zagrożonych wybuchem – bezpiecznie, niezawodnie i ekonomicznie, gdyż nasze komponenty Ex mogą łączyć ze sobą strefy zagrożone i niezagrożone wybuchem. Pomyśl o ochronie Ex, jeśli chcesz obniżyć koszty prac inżynierskich, rozruchu, konserwacji i eksploatacji, zyskać rozwiązania elastyczne, umożliwiające późniejsze modyfikacje lub potrzebujesz komponentów Ex do automatyki w przemyśle okrętowych lub on-/offshore.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg
Automatyka

Gotowość do zastosowania w obszarach Ex

Automatyka w trudnych warunkach środowiskowych? Produkty i rozwiązania WAGO są do tego stworzone.

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej w elektrotechnice

Jeśli chcesz zyskać przewagę nad konkurencją w branży wymagającej ochrony przeciwwybuchowej, oprócz produktami wysokiej jakości musisz zapewnić ich ekonomiczne wytwarzanie. W szafach sterowniczych maszyn i urządzeń kryje się duży potencjał oszczędności. Wszystkie złączki przelotowe i PE z rodziny TOPJOB®S oraz specjalne złączki silnoprądowe Ex są przeznaczone do zastosowania w strefie Ex e I/II. Zapewniają one najlepsze połączenie w trudnych warunkach środowiskowych, np. w obecności gazów, pyłów lub w górnictwie. Również z ramach X-COM®S-SYSTEM, obejmującego złączki bazowe do montażu na szynie oraz gniazda, dostępne są wykonania Ex. Zostały one dopuszczone do zastosowania w strefie 2 oraz uzyskały rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „nA“.

Zalety:

  • ekonomiczna eksploatacja instalacji
  • krótki czas uruchamiania/serwisowania dzięki modularnej budowie
  • redukcja kosztów eksploatacji dzięki technice połączeń odpornej na wibracje i niewymagającej konserwacji
  • łatwe dopasowanie dzięki optymalnemu współczynnikowi kształtu i różnorodnej funkcjonalności
  • optymalne do aplikacji w przemyśle morskim i infrastrukturze przybrzeżnej dzięki międzynarodowym aprobatom
durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg
Technika łączeniowa

Ochrona przeciwwybuchowa w pakiecie

Dopuszczone do zastosowania w strefach Ex: produkty WAGO łączą niezawodnie w ekstremalnych warunkach.

Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Paweł Frankowski

Menedżer rynku automatyki przemysłowej