icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Grupy urządzeń zapewniające większe bezpieczeństwo

Gazy, pary i pyły, podobnie jak urządzenia, dzielą się na różne grupy w zależności od ich właściwości. Podział ten ułatwia właściwy dobór urządzeń do poszczególnych typów gazów, par i pyłów.

Przed wprowadzeniem normy EN 60079-0:2009 urządzenia przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem dzielono na dwie grupy. Od momentu wejścia normy w życie rozróżnia się trzy grupy: 1, 2 oraz 3.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Podział na grupy urządzeń

  • Grupa I: urządzenia przeznaczone do instalowania w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem mieszanin metanu z powietrzem i pyłem węglowym
  • Grupa II: urządzenia przeznaczona do instalowania w obszarach zagrożonych wybuchem gazu (poza górnictwem)
  • Grupa III: urządzenia przeznaczona do instalowania w obszarach zagrożonych wybuchem palnych pyłów (poza górnictwem)

Urządzenia elektryczne z grupy II dzielą się na podgrupy II A, II B oraz II C, w zależności od rodzaju atmosfery wybuchowej. Podział ten dotyczy rodzajów budowy przeciwwybuchowej: osłona ognioszczelna (Ex d) oraz iskrobezpieczeństwo (Ex i).

Urządzenia do obszarów, w których występują pyły palne dzielą się, w zależności od rodzaju pyłu, na następujące grupy:

  • włókna łatwopalne
  • pyły nieprzewodzące
  • pyły przewodzące

Podział urządzeń

GrupaGazWartość MESGWartość stosunku MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtylen0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICWodór< 0,5 mm< 0,45

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Działania zapobiegawcze Ochrona przeciwwybuchowa

Więcej informacji

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Podział na strefy

Zagrożenie wybuchem jest różne w poszczególnych obszarach i zależy od rodzaju występujących substancji. Wymagania w zakresie ochrony urządzeń elektrycznych są formułowane na podstawie częstotliwości i czasu oddziaływania substancji.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Dyrektywy, normy, wymagania

Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych do przestrzeni zagrożonych wybuchem są formułowane wielowarstwowo: aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, należy przestrzegać międzynarodowych i krajowych zaleceń, dyrektyw i norm. Przedstawiamy przegląd najważniejszych przepisów prawnych i zaleceń, jak np. dyrektywę ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Rodzaje zabezpieczenia

W obszarach Ex dozwolone jest stosowanie wyłącznie urządzeń z ochoroną przeciwwybuchową. Rodzaje budowy przeciwwybuchowej to konstrukcyjne i elektryczne środki wykorzystywane w urządzeniach. Zaliczają się one do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Źródła zapłonu

Jeśli nie można zapobiec utworzeniu się mieszaniny wybuchowej w miejscu pracy, należy zastosować wtórną ochronę przeciwwybuchową. Pod tym pojęciem rozumie się wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Czym jest wybuch?

Ex|plo|si|on <lat.> (explosio) znaczy tyle co „uchodzić pod ciśnieniem“. Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tutaj dowiesz się wszystkiego!
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produkty WAGO do ochrony przeciwwybuchowej

Automatyka

Rozwiązania do zastosowań Ex

Automatyka w trudnych warunkach środowiskowych? Produkty i rozwiązania WAGO są do tego stworzone.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technika łączeniowa

Ochrona przeciwwybuchowa w pakiecie

Dopuszczone do eksploatacji w obszarze Ex: produkty WAGO, zapewniające niezawodne połączenia w ekstremalnych warunkach.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Bezpieczne napełnianie w strefach Ex

Firma Feige FILLING GmbH jest liderem rynku w dziedzinie napełniania beczek płynnymi substancjami chemicznymi. Aby spełnić wymagania ATEX dla kategorii 1 producent linii napełniających wybrał rozwiązania WAGO dla obszarów Ex.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Nowoczesna technologia w budowie tuneli

Błoto, wibracje, wysoka temperatura: takie warunki nie są przeszkodą dla sterowników WAGO, które firma Demostene + Partner AG wykorzystuje w swoim układzie sterowania dla urządzenia do tworzenia mieszanin wybuchowych

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo pod ziemią

W kopalniach węgla kamiennego mogą pracować tylko takie urządzenia, które nie spowodują zapłonu. Dlatego firma HAZEMAG & EPR zdecydowała się na sterowniki WAGO.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Więcej z zakresu techniki procesowej

WAGO oferuje rozwiązania dla wyzwań w każdej branży – modularnej automatyki procesowej, ochrony przeciwwybuchowej, zapewnienia bezpieczeństwa danych i Procesu 4.0.

Proces 4.0

Proces 4.0

Cyfryzacja i modyfikacja procesów: WAGO pomoże Ci je zaprojektować i wdrożyć.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Proces 4.0
Modularna automatyka procesowa

Modułowa automatyka procesowa

Koncepcja instalacji modułowej jest odpowiedzią na stale zmieniające się wymagania rynku. W ten sposób WAGO pomaga swoim klientom sprostać rosnącym wymaganiom.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modułowa automatyka procesowa

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia