Referencje 7 kwietnia 2022
Bezpieczeństwo pod ziemią

Energia elektryczna to jedno z możliwych źródeł zapłonu, które niesie ze sobą ogromne ryzyko w górnictwie. Pod ziemią nawet mała iskra może wywołać wybuch. Producenci maszyn górniczych, tacy jak HAZEMAG & EPR, muszą więc zadbać o to, aby ich urządzenia nie generowały ryzyka zapłonu. Aby zagwarantować najwyższe bezpieczeństwo swoich rozwiązań firma HAZEMAG & EPR zdecydowała się na sterowniki WAGO.

Producenci wyrobów przeznaczonych na rynek europejski są zobowiązani do oznaczania ich znakiem CE oraz wydawania dla nich odpowiedniej deklaracji zgodności. Ten wymóg wynika z artykułu 114 obowiązującego aktualnie Traktatu Europejskiego. W przypadku maszyn oznacza to, że muszą one przede wszystkim spełniać wymogi dyrektywy maszynowej – 2006/42/WE. Dodatkowo, jeśli mają być używane pod ziemią w strefach zagrożonych wybuchem (np. w górnictwie węglowym) muszą być zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Służy to zapobieganiu zapłonowi obecnych w kopalni gazów, np. metanu. Producenci takich maszyn są więc zobowiązani do zapewnienia, że ich sprzęt nie stwarza ryzyka zapłonu.

Zalety WAGO I/O System 750 w wersji iskrobezpiecznej:

  • niezależność od typu sieci obiektowej, elastyczność i wytrzymałość
  • wszystkie wymagane międzynarodowe atesty
  • kompaktowe rozmiary, idealne w ograniczonych przestrzeniach

Powszechne standardy – również w strefach zagrożonych wybuchem

HAZEMAG & EPR wyposaża rozdzielnice elektryczne maszyn wykorzystywanych np. do drążenia podziemnych chodników w iskrobezpieczną automatykę WAGO. Umożliwia on automatyczne sterowanie systemami elektrycznymi maszyn w strefach zagrożonych wybuchem, spełniając przy tym obowiązujące standardy. Bez takich zabezpieczeń górnictwo podziemne byłoby niemożliwe, ponieważ stale uwalnia się tu metan. Jeśli stężenie uwolnionego gazu przekroczy tzw. dolną granicę wybuchowości (LEL), to powstaje ryzyko eksplozji. Kiedy przy pięcioprocentowym LEL pojawi się źródło zapłonu, wówczas dojdzie do wybuchu metanu. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa, przy stężeniu zaledwie jednego procenta metanu w powietrzu, wszelkie monitorowane urządzenia elektryczne muszą zostać pozbawione napięcia. Oznacza to, że elektronika maszyn górniczych musi być zaprojektowana i wykonana w wersji przeciwwybuchowej zgodnie z odpowiednimi normami.

Dzięki WAGO możemy zaoszczędzić miejsce w naszych szafach sterowniczych.

Armin Kaufmann, HAZEMAG Control Systems

Surowe wymagania wobec maszyn

Z obowiązującym w górnictwie normami mierzy się również HAZEMAG & ERP GmbH. Obok branży cementowej, żwirowej i recyklingu, górnictwo jest dla tego producenta sprzętu ważnym obszarem. W swojej siedzibie w Dülmen firma projektuje, produkuje i sprzedaje między innymi wielofunkcyjne maszyny do drążenia tuneli pod ziemią. Natomiast spółka-córka HAZEMAG Control Systems (HCS) GmbH buduje w Essen niezbędne do tych celów rozdzielnice elektryczne. „Maszyny, które dostarczamy dla górnictwa, muszą nie tylko pracować bezawaryjnie przez wiele lat, ale także nie mogą powodować eksplozji“, wyjaśnia Armin Kaufmann, kierownik operacyjny w HCS.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Aby sprostać wszystkim surowym wymaganiom w górnictwie, również podzespoły elektryczne, instalowane w maszynach górniczych, muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy. Komponenty automatyki WAGO są zgodne z normą EN 60079-11 w zakresie „iskrobezpieczeństwa“. „Dzięki temu możemy zagwarantować, że z powodu obwodów sterowania w maszynie nie dojdzie do zapłonu potencjalnie obecnej atmosfery wybuchowej“.

process_referenz_rucker_explosionsschutz_land_schaltschrank_ex_module_2000x1125.jpg

Dzięki niewielkim rozmiarom WAGO I/O System 750 nie zajmuje dużo miejsca w szafie sterowniczej.

Proste i bezpieczne przesyłanie danych

HAZEMAG Control Systems posiada międzynarodowe dopuszczenia, takie jak UL 508A, NFPA79 oraz CAN/CSA C22.2 nr 14, dzięki którym może oferować swoje technologie górnicze na rynku międzynarodowym. Firma z Essen wykorzystuje moduły funkcyjne WAGO I/O System 750 w wersji iskrobezpiecznej, które zbierają sygnały z czujników i zaworów ze stref zagrożonych wybuchem 0/20 i 1/21 oraz przekazują je w prosty i bezpieczny sposób do nadrzędnego systemu sterowania maszyną, dostępnego również w wersji Ex. „System ten doskonale odpowiada naszym potrzebom. Moduły Ex i tworzą iskrobezpieczny segment, który po zintegrowaniu ze standardowym węzłem oferuje wszystkie zalety nowoczesnej sieci obiektowej. Należą do nich niezależność od sieci obiektowej, wysoka elastyczność i wytrzymałość. Ponadto otrzymał on również wszystkie międzynarodowe atesty, które są dla nas bardzo istotne“, mówi Kaufmann.

Zastosowanie w niewielkich przestrzeniach

Ponadto ekspert dostrzega jeszcze jeden ważny argument przemawiający za automatyką WAGO. Są to niewielkie rozmiary WAGO I/O System 750, które umożliwiają zastosowanie go nawet w najmniejszych przestrzeniach. w module o szerokości zaledwie dwunastu milimetrów można zmieścić nawet szesnaście kanałów. „Rozmiar urządzeń jest zawsze wyzwaniem, zwłaszcza pod ziemią. Szafy sterownicze muszą być tu szczególnie kompaktowe, ponieważ dostępna przestrzeń jest mocno ograniczona. Dzięki WAGO możemy zaoszczędzić miejsce w naszych szafach sterowniczych“, wyjaśnia Kaufmann.

  • sprawność w ekstremalnych temperaturach otoczenia

  • odporność na zakłócenia i wytrzymałość napięciowa

  • odporność na wibracje i wstrząsy

  • ochrona przeciwwybuchowa

W przyszłość z WAGO

W ostatnim czasie górnictwo na całym świecie przeżywa ciężkie chwile. Przełom w energetyce odnawialnej w Chinach, kryzys na Ukrainie, embargo na Rosję – te okoliczności nie ułatwiają życia producentom i eksporterom maszyn górniczych. Kaufmann patrzy jednak optymistycznie w przyszłość, ponieważ jego zdaniem sytuacja w zakresie zamówień w tej branży zaczyna się pomału poprawiać. W najbliższym czasie HAZEMAG będzie dostarczać maszyny wyposażone w automatykę WAGO do drążenia tuneli w Kazachstanie i Turcji.


Text: Kay Miller | WAGO
Foto: Hazemag

To może Cię zainteresować

Więcej z zakresu techniki procesowej

WAGO oferuje rozwiązania dla wyzwań w każdej branży – modularnej automatyki procesowej, ochrony przeciwwybuchowej, zapewnienia bezpieczeństwa danych i Procesu 4.0.

Modularna automatyka procesowa

Modułowa automatyka procesowa

Łatwe w modyfikacji procesy produkcyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu elastycznej i efektywnej produkcji. WAGO umożliwia łączenie modułów produkcyjnych w sposób indywidualny i niezależny od ich producenta.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modułowa automatyka procesowa
Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Oszczędzanie energii jest dobre zarówno dla środowiska, jak i dla biznesu. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
Zarządzanie energią

Smart Data

Cyfryzacja procesów produkcyjnych i systemu składania zamówień to wielka szansa dla wszystkich firm. WAGO wspiera swoich klientów, aby mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_GettyImages-482172147_2000x1500.jpg
SmartData

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia