icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Źródła zapłonu

Jeśli nie można zapobiec utworzeniu się mieszaniny wybuchowej w miejscu pracy, należy zastosować wtórną ochronę przeciwwybuchową. Pod tym pojęciem rozumie się wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu.


Niełatwo je rozpoznać. Dopiero mając wiedzę o przyczynie powstawania iskier i wysokiej temperatury, można wdrożyć środki mogące zmniejszyć ryzyko wybuchu. Źródła zapłonu zostały zdefiniowane w normie EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem“ cz. 1. Wymieniono tu też środki ochrony, pozwalające wyeliminować źródła zapłonu.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Źródła zapłonu i ich przyczyny

Źródło zapłonuPrzyczyna (przykład)
Gorące powierzchnieGrzejniki, procesy mechaniczne takie jak pocieranie i szlifowanie w celu usunięcia zadziorów, ciepło utracone (sprzęgła cierne i hamulce).
Łuki świetlneIskry wytwarzane mechanicznie (np. w efekcie pocierania, udaru lub skrawania), elektrycznie, łuk elektryczny podczas załączania
Płomienie i gazy gorącePłomienie i gorące produkty ich reakcji, takie jak gorące gazy lub żarzące się cząstki stałe, mogą powodować zapłon atmosfery wybuchowej.
Iskry wytwarzane mechanicznieProces pocierania, uderzania lub skrawania, na przykład podczas szlifowania; narzędzia takie jak klucze płaskie, szczypce czy środki pomocnicze jak drabina, obróbka elementów zardzewiałych przy użyciu aluminiowych narzędzi (reakcja egzotermiczna).
Urządzenia elektryczneOtwieranie i zamykanie elektrycznych obwodów prądowych, prądy wyrównawcze, pola elektromagnetyczne, przewodzące pyły
Wskazówka: napięcie ochronne nie jest środkiem ochrony przeciwwybuchowej, ponieważ zapłon możliwy jest także przy napięciu niższym niż 50 V!
Ochrona katodowa przed korozjąPrądy powrotne do źródła prądu, indukcja, doziemienie, dotyk bezpośredni
Elektryczność statycznaWyładowanie elektrostatyczne
Uderzenie pioruna-
Pola elektromagnetyczneZakresy częstotliwości od 9 x 103 Hz do 3 x 1011 Hz. Należą do nich np. instalacje wysokiej częstotliwości takie jak systemy radiowe lub generatory wysokiej częstotliwości.
Promieniowanie elektromagnetyczneZakresy częstotliwości od 3 x 1011 Hz do 3 x 1015 Hz i długości fal od 1000 μm do 0,1 μm. Do tej grupy należy promieniowanie optyczne, takie jak światło słoneczne, laser, lampy błyskowe, łuki świetlne itp.
Promieniowanie jonizacyjneZapłon w efekcie pochłaniania energii, spowodowanego np. przez krótkotrwałe promieniowanie UV, lampy rentgenowskie lub substancje radioaktywne.
UltradźwiękiZapłon w efekcie pochłaniania energii, spowodowanego np. przez krótkotrwałe promieniowanie UV, lampy rentgenowskie lub substancje radioaktywne.
Sprężenie adiabatyczne i fale uderzenioweNa skutek wysokich temperatur, występujących w efekcie fal uderzeniowych i podczas kompresji adiabatycznych, może dojść do zapłonu atmosfery wybuchowej.
Reakcja chemicznaNa skutek reakcji chemicznych, wywodujących powstawanie ciepła (reakcje egzotermiczne), materiały podgrzewają się i mogą spowodować zapłon.

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Podział na strefy

Zagrożenie wybuchem jest różne w poszczególnych obszarach i zależy od rodzaju występujących substancji. Wymagania w zakresie ochrony urządzeń elektrycznych są formułowane na podstawie częstotliwości i czasu oddziaływania substancji.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Środki ochrony przeciwwybuchowej

Kto wymaga stosowania ochrony przeciwwybuchowej? Kogo obowiązuje stosowanie ochrony przeciwwybuchowej? Na co należy zwrócić uwagę? Czym jest konstruktywna ochrona przeciwwybuchowa? Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Grupy urządzeń

Gazy, pary i pyły, podobnie jak urządzenia, dzielą się na różne grupy w zależności od ich właściwości. Podział ten ułatwia właściwy dobór urządzeń do poszczególnych typów gazów, par i pyłów.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Co to jest wybuch?

Ex|plo|si|on <lat.> (explosio) znaczy tyle co „uchodzić pod ciśnieniem“. Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tutaj dowiesz się wszystkiego!
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Środki ochrony przeciwwybuchowej

W obszarach Ex dozwolone jest stosowanie wyłącznie urządzeń z ochoroną przeciwwybuchową. Rodzaje budowy przeciwwybuchowej to konstrukcyjne i elektryczne środki wykorzystywane w urządzeniach. Zaliczają się one do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Dyrektywy, normy, wymagania

Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych do przestrzeni zagrożonych wybuchem są formułowane wielowarstwowo: aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, należy przestrzegać międzynarodowych i krajowych zaleceń, dyrektyw i norm. Przedstawiamy przegląd najważniejszych przepisów prawnych i zaleceń, jak np. dyrektywę ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Produkty WAGO dla ochrony przeciwwybuchowej

Automatyka

Rozwiązania do zastosowań Ex

Automatyka w trudnych warunkach środowiskowych? Produkty i rozwiązania WAGO są do tego stworzone.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technika łączeniowa

Ochrona przeciwwybuchowa w pakiecie

Dopuszczone do eksploatacji w obszarze Ex: produkty WAGO, zapewniające niezawodne połączenia w ekstremalnych warunkach.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

To może Cię zainteresować

Więcej z zakresu techniki procesowej

WAGO oferuje rozwiązania dla wyzwań w każdej branży – modularnej automatyki procesowej, ochrony przeciwwybuchowej, zapewnienia bezpieczeństwa danych i Procesu 4.0.

Proces 4.0

Proces 4.0

Cyfryzacja i modyfikacja procesów: WAGO pomoże Ci je zaprojektować i wdrożyć.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Proces 4.0
Modularna automatyka procesowa

Modułowa automatyka procesowa

Koncepcja instalacji modułowej jest odpowiedzią na stale zmieniające się wymagania rynku. W ten sposób WAGO pomaga swoim klientom sprostać rosnącym wymaganiom.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modułowa automatyka procesowa

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia