Nyheter
Allmänna termer och villkor

WAGO strävar efter att vara den bästa möjliga affärspartnern för varje kund. För oss innebär detta också att vi tillhandahåller allomfattande och transparent information om alla tillämpliga villkor och avtalsdetaljer under vilka vi agerar, samarbetar och delar vår kompetens, i förväg och oanmält.

Tillägg till NL17: Kunden försäkrar strikt efterlevnad av alla bestämmelser i nationell och internationell utrikeshandelslagstiftning (inklusive eventuella förbud mot leverans och prestanda) som ändras från tid till annan. Kunden bekräftar att han inte är en sanktionerad fysisk eller juridisk person och är skyldig att omedelbart meddela WAGO om han blir en sanktionerad person eller om han skulle vara i besittning eller under kontroll av en sanktionerad person i framtiden.