Information

Webbplatsmeddelande

WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 Bromma
Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31
Tlf.: +46 8 584 106 80
E-mail: info.se@wago.com

Org.nr.: 556997-3323
Bank: Handelsbanken
Bankgiro: 5418-7919

Firmatecknare:
General Manager & VD Urban Wase
E-mail: urban.wase@wago.com

WAGO är registrerat varumärke av WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH