Nyheter
Sekretesspolicy

För behandling av våra data i samband med våra online-system och för att upprätta kontakt med hjälp av kontaktformulär och nyhetsbrev i form av e-post

Grundläggande information om databehandling

Tack för ditt intresse för vår hemsida. Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi vill därför informera dig fullständigt om den information vi samlar på våra webbplatser, det syfte vi använder det för, vem vi kan göra det tillgängligt för och vilka rättigheter du har (artikel 12 och artikel 13 i den allmänna databeskrivningsförordningen - BRP).

Vi styrs redan av generaldirektivet (EU) 2016/679 (GDPR), som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018, men informerar dig ändå om bestämmelserna i den tidigare tyska federala dataskyddslagen (BDSG a. F.), som kommer att fortsätta gälla tills den ersätts den 25 maj 2018 av en ny federal dataskyddslag (BDSG n. F.) med samma namn. Om vi hänvisar till bestämmelserna i "BDSG a. F." nedan gäller detta till och med den 24 maj 2018 och bestämmelserna i "BDSG n. F." liksom GDPR från den 25 maj 2018. Om personuppgifter ska hanteras med respektive process vill vi med ett enkelt parentetiskt citat beteckna vilken standard som används för att motivera databehandling.

Controller i fråga om dataskyddslag:

WAGO Kontakttechnik GmbH (enligt schweizisk lag) & Co. KG

Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
E-post:info@wago.com

Dataskyddsansvarig:

Rainer Brandt, WAGO Kontakttechnik GmbH (under Swiss law) & Co. KG

I. Dataskyddets syfte

Dataskyddets syfte är personuppgifter. Personuppgifter, enligt den federala dataskyddslagen (BDSG), är all enskild information om personliga eller faktiska omständigheter hos en identifierad eller identifierbar fysisk person. Dessutom definierar GDPR "personuppgifter" som information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata eller en onlineidentifierare.

Om det inte kan ses i detta dokument eller av andra omständigheter anser vi oss inte kunna identifiera dig.

II. Säkerhet

Vi tar internt dataskydd mycket allvarligt. Vi förpliktar våra anställda och processorerna (serviceföretag) till att upprätthålla konfidentialitet och följa IT-/säkerhetsreglerna och gällande bestämmelser om dataskydd.

Vi, såväl som våra avtalsparter skyddar dina personuppgifter mot obehörig tillgång, förlust, användning eller spridning och ser till att din personliga information finns i en laglig, kontrollerad och säker miljö som hindrar obehörig åtkomst, förlust eller spridning.

Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits i vårt företag för att säkerställa att vårt företag följer de rättsliga kraven för BDSG och GDPR och för att skydda din data mot skador, förstörelse, korruption, manipulation och obehörig åtkomst.

För att undvika onödiga datamängder behandlar och använder vi endast dina personuppgifter i den utsträckning detta krävs inom ramen för vårt utbud av tjänster.

Data samlas in av WAGO Kontakttechnik GmbH (enligt schweizisk lag) & Co. KG samt av de processorer som den engagerar.

III. Syfte, rättslig grund och datakategorier

1. Syfte, datakategorier och rättslig grund

I allmänhet behöver du inte lämna personuppgifter när du besöker vår webbplats. Men från ett tekniskt perspektiv behövs den IP-adress som sänds av ditt system för att överföra data på vår hemsida till dig. Utöver det fritt tillgängliga området på vår hemsida – i samband med din registrering, till exempel – behöver vi dina personuppgifter, i förekommande fall, för att personligen kunna svara för dig.

IV. Samling, lagring av användningsdata under ett besök på vår hemsida utan registrering, användning av cookies

När du besöker vår hemsida får vi din fullständiga IP-adress från din dator. Endast med denna IP-adress kan vi sända data på vår hemsida till dig så att webbplatsen visas för dig (§28 (1) första meningen nr 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b och f GDPR). Utöver behandlingen för överföring av uppringda data lagras hela IP-adressen i endast två dagar för att kunna ta initiativ till defensiva åtgärder mot attacker på vår IT, såsom ett block av IP-adresser samt eventuellt brottsligt åtal (§ 28 (1) första meningen nr 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR).

Vi lagrar datum och tid för sidvisningen och den sida från vilken du öppnade vår sida. Vi lagrar inga andra personuppgifter så länge du inte loggar in.

Om programmeringen av vår webbplats uppmanar din webbläsare att ladda data från servrar som drivs av tredje part, är vi inte som sådana involverade i dessa dataöverföringar. Våra leverantörer från tredje part har bett oss informera dig om följande:

1. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics använder de cookies som beskrivs i vår cookiepolicy som underlättar analysen av din användning av våra webbplatser och onlinetjänster. Informationen som genereras om din användning av dessa webbplatser och onlineerbjudanden, inklusive information om enhetshändelser, som kraschar, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarversion, webbläsarspråk, installerade tillägg, skärmupplösning, enhetstyp, datum och tiden för din fråga och referensadressen - överförs på våra vägnar till en server från Google i USA och lagras på obestämd tid. Vi använder endast Google Analytics med den aktiverade IP-anonymiseringsutvidgningen "_anonymizeIp ()" Det innebär att IP-adresser som sänds till Google styrs och bearbetas i förväg av Google på servrar med hemvist i EU för att utesluta en direkt identifiering av en person via IP-adressen i USA. Endast i undantagsfall är den fullständiga IP-adressen överförd till en server från Google i USA och sedan avkortad där.

Vi använder denna information för att analysera besök på webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för oss så att vi bättre förstår hur vår webbplats används och var vi kan förbättra den (§ 28 (1) första meningen nr 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b och f GDPR). Pseudonyma användprofiler kan därigenom skapas från den behandlade datan. Google överför även denna information till tredje part, om det behövs, om det är juridiskt nödvändigt eller om tredje part behandlar sådana uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra uppgifter från Google.

Du kan hitta ytterligare information om datanvändning för annonsändamål via Google, inställningsalternativ och sätt att göra invändningar på Googles webbplatser: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv ("Så här använder Google uppgifter om din användning av våra partners webbplatser eller appar"), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv ("Annonsering"), http://www.google.de/settings/ads ("Styr över vilken information Google använder för att visa annonser") och http://www.google.com/ads/preferences/ ("Se till att annonserna som visas för dig blir mer användbara").

Du har rätt att invända och du kan förhindra installation och lagring av cookien för Google Analytics via en motsvarande inställning i din webbläsare. Du kan hitta detaljer i din webbläsare under Hjälp. Dessutom kan du förhindra insamling för Google av de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av onlineerbjudandet samt bearbetning av sådan data av Google genom att ladda ner och installera plugin-programmet från Google som finns på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra insamling av dina data när du besöker denna webbplats i framtiden. Med denna webbläsar-plugin kan insamling och lagring av data för Google Analytics också motsättas när som helst med framtida effekt.

2. Google konverteringsspårning

Som AdWords-kund använder vi också "Google konverteringsspårning", en analytisk tjänst av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google AdWords använder den för att ställa in en cookie ("konverteringscookie") på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies löper ut efter trettio dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien inte har gått ut, kan vi och Google känna av att någon har klickat på annonsen och blivit omdirigerad till vår sida. Alla AdWords-kunder får olika cookies. Cookies kan därför inte användas för att identifiera dig eller din sökväg på internet vid successiva besök på olika webbplatser. Den information som erhållits med hjälp av konverteringskakan tjänar till att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har bestämt sig för att använda konverteringsspårning. Vi får följaktligen användarstatistik om de användare som når vår webbplats via en Google-annons och kan därigenom spåra hur framgångsrik var och en av våra kampanjannonser är och hur passande de har varit för ditt sökämne (§ 28 (1) första meningen nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR).

Som AdWords-kund får vi reda på det totala antalet användare som har klickat på vår annons och omdirigerats till en sida som är försedd med en tagg för konverteringsspårning. Vi får emellertid ingen information genom vilken användare kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du vägra att ställa in en obligatorisk cookie för detta, till exempel genom en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du har rätt att göra invändningar och kan i detta syfte förhindra installation av cookies för Google AdWords (på domänen "googleadservices.com") genom en inställning i din webbläsare så att cookies blockeras av domänen "googleadservices.com." Du kan hitta detaljer i din webbläsare under Hjälp. Du hittar motsvarande cookie namn i vår Cookie Policy.

Du kan hitta Googles sekretesspolicy här (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

3.Google Remarketing

Vi använder remarketing-teknik från Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Genom denna teknik kan användare som redan har besökt våra webbplatser och onlinetjänster och varit intresserade av erbjudandet appelleras till igen genom riktad annonsering på sidorna i Googles partnernätverk. Annonsen visas genom att använda cookies som innehåller ett nummer. Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator. Genom detta nummer samlas besök på webbplatsen och anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Denna data sammanfogas av Google mellan tjänster och enheter. Annonser kan visas för dig baserat på informationen som härrör från användningen av enheterna. För egen räkning samlar och sparar Google inga personuppgifter för besökare på webbplatsen i den här processen. Om du senare besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk visas annonser för dig som med stor sannolikhet innehåller produkt- och informationsområden som tidigare har visats. Med hjälp av textfiler kan användarbeteende vid besök på webbplatsen analyseras och sedan användas för riktade produktrekommendationer för WAGO-produkter och intressebaserad annonsering för WAGO-produkter (visning av annonser som är relevanta för tidigare besökta WAGO-webbplatser) (§ 28.(1) första meningen nr 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR).

Om du inte vill få någon intressebaserad annonsering (invändning) kan du kategoriskt avaktivera användningen av cookies via Google för dessa ändamål genom att besöka sidan https://www.google.de/settings/ads och ange motsvarande inställningar.  Alternativt kan användarna avaktivera användningen av cookies från leverantörer från tredje part genom att besöka avaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Du kan också förhindra cookies för Google Remarketing via en inställning i din webbläsare. Du kan hitta detaljer i din webbläsare under Hjälp. Du hittar motsvarande cookienamn i vår förklaring av cookie.

Du kan se Googles sekretesspolicy på http://www.google.com/privacy/ads/.

4. Google Taggstyrning

Denna webbsida använder Google Taggstyrning. Google Taggstyrning är en lösning med vilken marknadsförare kan administrera webbplatskoder via ett gränssnitt. Verktyget "Taggstyrning" (som implementerar taggarna) är en cookiefri domän och samlar inga personuppgifter. Verktyget tillhandahåller endast vidarebefordran av data och utlösning av andra taggar som under vissa omständigheter själva kan samla in data. Google Taggstyrning har inte tillgång till denna data. Om det har funnits en deaktivering på domän- eller cookienivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Taggstyrning.

5. Google Maps

Vi använder Google Maps på webbplatsen för att göra orienteringen lättare för dig. Google Maps är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). När du tittar på kontaktsidorna instrueras din webbläsare att ladda de funktioner och kartdata som behövs för detta direkt från Googles server. Dessa servrar kan vara placerade i USA eller andra länder i världen. Vi har inga kontrollalternativ för detta och får ingen information från Google om huruvida du har utbytt motsvarande kartinformation under ditt besök på vår sida. Vi vet inte om Google bara levererar den tekniskt nödvändiga informationen till dig eller lagrar och analyserar ytterligare data om dig eller ditt system, till exempel IP-adresser, information om din webbläsare eller liknande. Googles sekretesspolicy (https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/index.html) gäller även för Google Maps. Vi anger uttryckligen här att Google behandlar följande kategorier av data: enhetsrelaterad information, IP-adress, hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din fråga och referensadress, cookies (blockerbara av dig i webbläsarinställningarna, se även ovan), platsbaserad information. Google kan koppla data med annan data från dig och använder de uppgifter som samlats in under tjänsterna för tillhandahållande, underhåll, skydd och förbättring av Googles tjänster, för utveckling av nya tjänster och för att skydda Google och dess användare. Dessutom använder Google dessa data för att erbjuda dig anpassat innehåll, till exempel för att ge dig mer relevanta sökresultat och annonsering. Med hjälp av data som samlas in via cookies och annan teknik, till exempel pixeltaggar, förbättrar Google din användarupplevelse och kvaliteten på Googles tjänster som helhet. Till exempel underlättar Google lagring av din önskade språkinställning för att visa tjänster på det språk du föredrar. Innan Google använder information för andra ändamål än de som anges av Google i Googles sekretesspolicy, kommer Google att be dig om ditt samtycke. Med ditt samtycke delar Google också data med tredje part för kontraktsbehandling och av juridiska skäl. Du kan också ändra inställningar relaterade till dataintegritet hos Google när du loggar in där. Dessutom följer Google olika självregleringskrav, däribland EU-US Privacy Shield Framework, och behandlar klagomål.

6. Användning av Facebook Pixels

Denna webbplats använder remarketingfunktionen "Facebook Pixels" från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"), som får uppgifterna behandlade av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Den här aktiva programfunktionen (JavaScript) används för att förstå åtgärden för besökare på den här webbplatsen, för att mäta annonseringens effektivitet och att presentera intresserelaterade annonser ("Facebook-annonser") under besöket i det sociala nätverket Facebook och andra webbplatser. Genom denna JavaScript etableras en direktanslutning med Facebook-servrarna under besöket på webbplatsen. I processen är det faktum att du har besökt denna webbplats vidarebefordrat till Facebook-servern, och Facebook korrelerar denna information med ditt personliga Facebook-användarkonto och andra profiler. Korrelationen försöker fungera över enheter så att hur besökare beter sig över enheter också utvärderas. Grunden för användningen är §28 (1) första meningen nr. 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) f GDPR. Onekligen lagras och bearbetas uppgifterna i Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål i enlighet med Facebook Data Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Vi antar att informationen förblir lagrad tills du raderar ditt Facebook-konto.  Du kan hitta mer detaljerad information om insamling och användning av data via Facebook och om dina relevanta rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i Facebook Data Policy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan behålla sekretessinställningar i ditt Facebook-konto. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Klicka på den här länken för att förhindra framtida insamling av data via Facebook inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

7. Crazy Egg

Vi använder webbanalystjänsten av Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). För att utföra Crazy Egg-tjänsten kan Crazy Egg samla information (tidigare åtkomst till webbplats, land, enhetstyp, operativsystem, webbläsare, webbläsarfönsterstorlek, datum, klicktider, klickpunkter och rulldjup, nytt och återkommande) genom användning av cookies för analys och observation. Denna information överförs genom att använda din IP-adress genom en direkt kommunikation mellan din webbläsare och Crazy Eggs servrar. Uppgifterna används för att analysera användarbeteende i grupper, aldrig individuellt, på vår hemsida för att kunna ta fram potentialer för optimering ur det. Data analyseras manuellt med oregelbundna intervall, maximalt ett år tillbaka. Användare är slumpmässigt utvalda och inte identifierade personligen. Enligt ett uttalande från Crazy Egg samlas, bearbetas eller utnyttjas inga av dina personuppgifter genom Crazy Eggs användning och användningen av cookies. Endast användprofiler skapas genom användning av pseudonymer. Uppgifterna som samlas in under en pseudonym är inte sammanslagna med reella data från dig. Uppgifterna samlas in för att visuellt visa frekvensen av besökta sidor och klick och kan inkludera följande: webbläsarinformation, slutenhet som används, IP-adress, besökets varaktighet, plats. Resultaten bearbetas till rapporter som vi använder för webbplatsoptimering.

Klicka på den här länken för att förhindra framtida insamling av data via Crazy Egg inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

Du hittar Crazy Eggs sekretesspolicy på https://www.crazyegg.com/privacy.

8. Microsoft Bing Ads

Vår webbplats använder konverteringsspårning av Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). För detta sätter Microsoft Bing Ads en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Microsoft Bing och vi kan på så sätt känna igen att någon har klickat på en annons, omdirigerats till vår webbplats och har nått en tidigare angiven målsida (konverteringssida). Med detta får vi reda på det totala antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan omdirigerats till konverteringssidan. Ingen personlig information om användarens identitet kommuniceras. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också vägra att ställa in en obligatorisk cookie för detta, till exempel genom en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du kan hitta ytterligare information om datasäkerhet och cookies som används på Microsoft Bing på Microsofts webbplats (https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement).

Klicka på den här länken för att förhindra framtida insamling av data via Microsoft Bing Ads inom denna webbplats (endast opt-out fungerar i den här webbläsaren och endast för den här domänen) och att utöva din rätt att invända mot detta. Detta ställer in en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

9. AppDynamics

Med hjälp av tjänsterna från AppDynamics Inc. ("AppDynamics"), ett Delaware-bolag med sitt säte på 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, samlas data in och bearbetas vidare i anonymiserad form för analys och för kontinuerlig förbättring av vår hemsida. Detta sker genom användning av cookies. Analys av insamlad och överförd data gör det möjligt för AppDynamics att upptäcka och presentera prestationsrelaterade svagheter på vår webbplats. Presentationen avser uttryckligen analys av interna systemproblem så att de kan erkännas och åtgärdas tidigt och stabiliteten på vår hemsida kan garanteras.

Vi konfigurerar AppDynamics på ett sådant sätt att det i allmänhet inte samlas in och lagras personliga data (inga anonymiserade IP-adresser). För granskning av prestationsrelaterade svagheter använder WAGO endast data som inte innehåller några personuppgifter.

V. Cookies vid besök på vår webbplats

VI. Samling, lagring och användning av användningsdata under besök på vår hemsida med registrering och efter inloggning

1. Registrering

Inga onlinebeställningar kan slutföras utan att du registrerar dig med dina företagsuppgifter, med det resultat att inga kontrakt på online-systemet kan ingås. Om du önskar att initiera onlinealternativet, priser och liknande, erbjuder vi dig även en registrering med bara e-postadress och lösenord. Dessutom kan du kontakta vårt säljteam via andra kommunikationsmedel.

Vi använder de uppgifter du tillhandahåller i den fullständiga registreringen för att verifiera din behörighet att köpa varor i enlighet med våra kundkriterier. Vi lagrar data och tidpunkten och resultatet av granskningen för att permanent kunna behålla aktiveringen och göra ytterligare granskning.

2. Inloggning

Vid inloggningen jämförs din inloggningsdata med den i vår databas med lagrade åtkomstdata. Vi sparar bara misslyckade inloggningar i ditt användarkonto, så att vi kan blockera kontot efter fem påföljande misslyckade inloggningar för att förhindra obehöriga åtkomstförsök och skydda dig och oss mot försök mot bedrägeri (§ 28 (1) första meningen nr 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b and f GDPR).

När du lägger varor i kundvagnen eller på bevakningslistan, förstås detta som en förfrågan om att spara detta i våra system för dig. Vi lagrar noterade varor och mängder på kontot för att uppfylla din önskan om att de ska sparas och för att kunna göra kundvagnen eller bevakningslistan tillgänglig för dig vid nästa inloggning. På så sätt kan vi erbjuda dig ett enkelt alternativ för att beställa en mängd varor vid rätt tillfälle (§ 28 (1) första meningen nr 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b, f GDPR). Kundvagnen förvaras tills beställningen är lagd, men inte längre än två år efter den senaste ändringen. Bevaknings- och jämförelselistorna förblir lagrade i högst två år efter den senaste ändringen, men är endast relaterade till din webbläsare tills du tar bort cookies eller byter webbläsare eller enhet.

Om vi visar priser till för dig använder vi dina uppgifter för att identifiera individuella priser, minsta orderbelopp och fria leveransgränser från vår databas som gäller för dig och gör det möjligt för dig att beställa på dessa villkor (§ 28 (1) första meningen nr 1 BDSG a. .; Art. 6 (1) a, b GDPR).

Uppgifter som behövs för leveransen ställs in som en del av orderprocessen (§ 28 (1) första meningen nr 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b GDPR). Först cachas dessa data bara kort på våra servrar för att göra en flerstegsekvens möjlig och lagras sedan på lång sikt endast när du skickar beställningen. Dessutom kommer vi också att skriva in data i databasen som du skickar per fax eller telefon och behandla det som data från en online-order. De data som lagras för order- och servicebehandling, för visning av orderspårning och en historik i ditt konto för att underlätta efterföljande order och för att uppfylla lagliga krav på lagring (§ 28 (1) första meningen nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b, f (GDPR).

För att behandla ordern (§ 28 (1) första meningen nr 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b GDPR), kan det vara nödvändigt att dela med dig av dina personuppgifter och uppgifter som härrör från ordern med företag som vi anlitar för kontraktsbehandling. Det kan till exempel vara en bank för betalningsbehandling eller en logistikpartner för leverans av varorna till dig. Endast nödvändiga data delas.

3. Kreditkontroll

Dessutom använder vi ditt namn och dina adressuppgifter för att göra en kreditkontroll manuellt, beroende på projekt. Kreditkontrollen utförs inte baserat på ett automatiserat individuellt beslut av butikssystemet, utan främst på WAGOs vägnar genom Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Tyskland och i sällsynta fall dessutom genom Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Tyskland. Dessa kreditinstitut kommer att använda dina uppgifter för att kontrollera om du redan är upptagen i kreditinstitutens databas och befintliga uppgifter, till exempel om tidigare betalningsinställningar eller pågående avtal, kan hänföras till dig. På detta sätt får vi information om din tidigare betalningshistorik och kreditinformation. Vi använder informationen från kreditbyråerna för att skydda oss mot potentiella betalningsinställningar, där vårt övervägande legitima intresse i fråga om Art. 6 (1) (f) GDPR existerar. Vi kommer under alla omständigheter att leverera till dig med förskottsbetalning, inlämnande av bankgaranti eller kreditförsäkring om inte andra skäl utesluter leverans. Vi sparar data som vi har fått från kreditbyråerna under affärsavtalets varaktighet för att minska frågor med kreditbyråer.

Vi använder uppgifter från registrering enligt § 28 (1) första meningen nr. 1, 2 och § 28b BDSG a. F.; Art. 6 (1) b och f GDPR. Kreditbyråns rättsakt baserad på § 28b BDSG a. F., Art. 6 (1) f GDPR i samband med § 31 BDSG n. F.

4. Kontaktformulär

När kontaktformuläret används, skickas informationen som listas där till oss och lagras på grund av våra legitima intressen i snabbhet samt optimering av vårt online-erbjudande och kundservice. Vi använder uppgifterna uteslutande för att svara på din förfrågan och om förfrågan borde ha samband med ett avtalsförhållande, eller ett avtalsförhållande som härrör från detta, för att initiera och hantera avtalsförhållandet (28 § (1) första meningen nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b, f GDPR). Om du redan är vår kund eller kommer att vara i framtiden kan vi samla, spara, ändra och överföra uppgifterna för upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet utan att vi behöver ditt samtycke och så länge lagen tillåter oss att göra så.

I andra fall – även om kontraktsförhållandet ännu inte har uppstått – lagrar vi din data inte längre än två år eller längre om lagen kräver det av oss. Du har rätt att invända, med framtida effekt, avseende uppgifter som skickas till oss via kontaktformuläret. Du utövar din ångerrätt genom en kommunikation till oss.

5. E-post-nyhetsbrev och annan direktannonsering

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev med din e-postadress använder vi även din e-postadress utöver kontohanteringen för våra egna reklamändamål, som definieras mer detaljerat under nyhetsbrevregistreringen, tills du avbryter nyhetsbrevet (invändningsalternativ § 28 (1) första meningen nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Om inga andra reklamändamål definieras kommer vårt nyhetsbrev endast att innehålla vår företagsinformation om produkthöjdpunkter, nya produkter, produktuppdateringar och tjänster samt specialerbjudanden och tävlingar från WAGO, aktuell WAGO företagsinformation och evenemangsdatum. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du mottagandet och de beskrivna processerna.

Vi använder mjukvarulösningen "Evalanche" från den tyska leverantören SC Networks som e-postleverantör i e-postmarknadsföring. Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "web-beacon", en pixelstorleksfil som hämtas från servern av SC Networks/Evalanche när nyhetsbrevet öppnas. Teknisk information – till exempel information om webbläsaren och ditt system, den slutliga enheten som används och postklienten samt din IP-adress och tidpunkten för hämtningen – samlas in i första hand som en del av sådan uppringning. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna med hjälp av tekniska data eller målgrupper och deras läsbeteenden baserat på deras uppringningsplatser (vilka kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna.

De statistiska förfrågningarna inkluderar också observationen om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas, vilka länkar som klickas på och huruvida leveransen av e-posten har varit framgångsrik. Dessutom registreras läslängden, detta sker endast på målgruppsbasis. Även av tekniska skäl kan denna information matchas med de enskilda nyhetsbrevsmottagarna, det är ingen strävan varken från oss eller från SC Networks/Evalanche att övervaka enskilda användare. Istället hjälper analyserna oss att tyda användarnas läsvanor och anpassa oss till innehållet eller skicka varierande innehåll som motsvarar våra användares intressen.

Vi använder den så kallade dubbelopt-in-processen för att dokumentera nyhetsbrevets samtycke och förhindra missbruk av dina uppgifter. Genom denna process ser vi till att mottagaren verkligen vill ha vårt nyhetsbrev. Efter registreringen får du ett e-postmeddelande där du ombeds om bekräftelse på ditt nyhetsbrevsregistrering. Vi skickar inte vårt nyhetsbrev till dig förrän efter bekräftelsen.

Registreringarna för nyhetsbrevet är loggade för att kunna underbygga registreringsprocessen i enlighet med lagstadgade krav. Detta inkluderar lagring av både tid för registrering och bekräftelse samt IP-adress. Ändringar i dina lagrade data är på samma sätt loggade på samma sätt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av vårt nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig på länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Digital Department: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden, Tyskland. Vid skriftligt meddelande, är avregistreringen genomförd hos oss inom tre veckor efter mottagandet.

Samtyckena till sändningen av e-postadresser sker utifrån Art. 6 (1) (a), Art. 7 GDPR och 7 § (2) nr. 3 eller (3) i den tyska Fair Trade Practices Act (UWG). Användningen av posttjänstleverantören ..., utförande av statistiska förfrågningar och analyser och registrering av registreringsproceduren sker på grundval av våra legitima intressen enligt Art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt intresse är att distribuera ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som överensstämmer med våra affärsintressen, bland annat tjänar direktannonsering och möter användarnas förväntningar.

Om vi använder dina personuppgifter för direktannonsering kan du motsätta dig detta när som helst enligt Art. 21 GDPR genom att meddela oss.

6. Applikationstjänst

Vi erbjuder dig en applikationstjänst i form av ett inloggningsområde. Du kan registrera dig där och ringa upp programassistenten, som leder dig via vår applikationsservice. Där måste du ge åtminstone följande information om dig själv: förnamn, efternamn, e-postadress och användarnamn. Annat än det kan du tillhandahålla all data om dig själv som du tycker är användbar för applikationen.

När du skickar in en ansökan eller när vi initierar ett potentiellt anställningsförhållande, använder vi din personliga information för att kontrollera ansökans lämplighet samt att ta personlig kontakt med dig (§ 28 (1) första meningen nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Om den annonserade positionen ligger utanför Europeiska unionen, skickar vi dina personuppgifter vidare till motsvarande land utanför EU (§28 (1)första meningen, nr 1 BDSG a. F.; artikel 49 (1) b GDPR, om inget adekvat beslut föreligger för landet enligt Art. 45 (3) GDPR eller lämpliga skyddsåtgärder finns i enlighet med Art. 46 GDPR).

Om din ansökan inte kan övervägas just nu har du möjlighet att hantera din ansökningsdata i inloggningsområdet. Vi lagrar och använder din inloggningsdata, såväl som de uppgifter du har lämnat, för att ge dig tillgång, samt hanterings- och applikationsalternativ (§28 (1)första meningen, nr 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Dessutom, när du skickar in nya applikationer använder vi data från din tidigare ansökan för jämförelse (§28 (1)första meningen, nr 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Vi initierar raderingsprocessen sex månader efter din senaste inloggning. Detta börjar med ett meddelande till dig om den förestående borttagningen, för vilken vi använder din e-postadress (§ 28 (1) första meningen nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke till lagring och behandling av dina ansökningsuppgifter när som helst med framtida effekt och dessutom hantera varje enskild ansökan i inloggningsområdet.

Om du inte vill samtycka till vår onlineapplikationsservice, är du välkommen att skicka oss en ansökan via e-post eller på papper med samma utsikter. Vi kommer endast att granska den här ansökan en gång (§ 28 (1) första meningen nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR).

Om vi inleder ett anställningsförhållande med dig kommer vi att migrera dina uppgifter från ansökan till personaldokumentet och lagra dem under anställningsperioden och eventuella ytterligare lagstadgade kvarhållningsperioder (§ 32 BDSG a. F.; Art. 6 (1) a, b GDPR, § 26 BDSG (1) n. F.). Innan anställningsavtalet genomförs informerar vi dig återigen om användningen av uppgifter i anställningsförhållandet.

7. smartDESIGNER projektplanering

Vi erbjuder dig gratis projektplaneringsprogram online för konfiguration av våra produkter. Du kan registrera dig där för att lagra dina egna projekt och se färdiga projekt igen vid en senare tidpunkt. Där måste du ge åtminstone följande information om dig själv: efternamn, förnamn, e-post, företagsnamn, adress (gatuadress, postnummer, stad), land, lösenord.

Registrerad data används för självinitierade prisförfrågningar och order som uppstår från projekten från konfiguratorn och visas med den skapade projektdokumentationen (§ 28 (1) första meningen nr. 1, 2 BDSG a. F.; Art. 6 (1) b, f GDPR).

Du kan välja "acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar för att förhindra att cookies används. Användning av smartDESIGNER är inte möjlig i sådant fall.

VII. Lagringsperioder

Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges vid insamling (till exempel som en del av en samtyckesförklaring) tas personuppgifter bort när det inte längre krävs för att uppfylla syftet med lagring, såvida inte juridiska lagringsskyldigheter (såsom kommersiella och skattemässiga skyldigheter) utesluter borttagning.

VIII.Dina rättigheter till information, korrigering, blockering, radering, slutförande, begränsning och dataöverförbarhet

Du kan, utan kostnad och utan att ange skäl, få information om huruvida dina personuppgifter behandlas. Enligt Art. 15 GDPR och §§ 34 BDSG n. F.; har du rätt till information om dessa personuppgifter och för ytterligare information om behandlingen av dina data lagrade hos oss.

Som en del av dina lagliga rättigheter enligt Art.16, Art. 17 GDPR och §35 BDSG, kan du få dina data som lagras hos oss blockerade, korrigerade eller raderade.

Dina personuppgifter raderas om inga krav på lagring står i vägen och du begär skriftlig borttagning.

Vidare har du rätt att ha ofullständiga uppgifter slutförda och att kräva inskränkning av behandling i de lagstadgade reglerna i Art. 18 GDPR om personuppgifterna är felaktiga.

Du har också rätt till dataöverföring enligt Art. 20 GDPR om vi har nämnt Art. 6 (1) a eller b GDPR eller Art. 9 (2) a GDPR i denna deklaration som grund för databehandling. När du utövar rätten till dataportabilitet har du rätt att kräva att personuppgifterna sänds direkt från datafilens registerkontakt till en annan datafils styrenhet om detta är tekniskt genomförbart.

IX. Återkallanderättigheter

Du kan när som helst med framtida verkan och utan att ange skäl, återkalla de samtycken du har gett oss att samla in och använda data utan att därmed påverka lagenligheten av den behandling som ägde rum baserat på samtycket genom återkallandet. Efter återkallelse kan WAGO endast behandla dina personuppgifter om behandlingen krävs på grund av annan rättslig grund eller lagstadgad skyldighet. Du kan adressera din återkallelse till controllers eller till den kontaktadress som anges i webbplatsmeddelandet. Om det är tekniskt möjligt kommer vi också att göra återkallningsmöjligheter tillgängliga för dig i ditt konto.

X. Dataskyddsansvarig

Om du har ytterligare frågor om skyddet av dina personuppgifter, denna sekretesspolicy, samtyckesförklaringar och behandling av dina personuppgifter eller om det rör sig om klagomål om dataintegritet, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på följande e-postadress: datenschutz@wago.com

WAGO dataskyddsansvarige är Rainer Brandt.

Oberoende av bestämmelserna i denna sekretesspolicy har du i Art. 13 (2) första meningen d GDPR en regleringsrätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

XI. Bekräftelse av sekretesspolicyen, ändringar

Denna sekretesspolicy gäller från och med offentliggörandet på WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KGs webbplats tills återkallelse.

Bekräftelse och erkännande av sekretessavtalet är absolut nödvändigt för att utnyttja vårt erbjudande.

Tänk på att dataskyddsbestämmelser och hantering av datasekretess kan ändras ständigt och innehållet i denna sekretesspolicy måste överensstämma. Om så skulle vara fallet kommer vi att presentera ändringar i en transparent form för dig. Dessutom är det lämpligt att informera dig om förändringar i våra företags lagbestämmelser och praxis.