Din åtkomst till WAGO

Är du inte registrerad än?

Registrera dig nu!

Ämnen den 29 juni 2017
Vårt ansvar

För oss är hållbarhet inte bara ett val, utan en nyckelfaktor för framgång.

Med tanke på hållbarhetens betydelse söker vi efter sätt att integrera det direkt eller indirekt i alla delar av vår verksamhet. Vi styr oss själva enligt universell etik och principer – särskilt integritet, ärlighet och respekt för mänskligheten. För WAGO innebär detta också att vi tar ansvar genom att överväga konsekvenserna av våra affärsbeslut och åtgärder från ekonomiska, tekniska, sociala och miljömässiga ställningstaganden.

Ta ansvar

  • Hållbarhet som övertygelse
  • För våra anställda
  • För miljöskydd
  • För samhället
  • Längs försörjningskedjan

Hållbarhet hos WAGO

Lita på de rätta, långsiktiga anslutningarna

Vi strävar efter att säkerställa att alla deltagande personers och processers intressen är anpassade till de krav som uppstår genom vårt fokus på hållbarhet.

csr-bericht_fotolia_116910132_2000x1500.jpg
CSR-rapport

Detaljer om vårt engagemang

WAGOs senaste rapport om företagsansvar: Denna rapport innehåller Global Compact Report för ansvarig företagsledning.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Uppförandekod

ZVEI:s uppförandekod för socialt ansvar

Som medlem av ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- och Elektroindustrie e.V. (centralförbundet för elteknik och elindustri) - erkänner WAGO sitt sociala ansvar inom ramen för världsomspännande företagsverksamhet. Uppförandekoden fastställer riktlinjer för industrin, särskilt när det gäller arbetsförhållanden, social och miljömässig kompatibilitet, öppen affärsverksamhet och öppen kommunikation.

CSR på WAGO:
Vi svarar gärna på dina frågor.

Ytterligare serviceerbjudanden:

Logga in för att spara din bevakningslista.
Logga in för att spara din bevakningslista.

Är du säker?

Snabb inmatning

Ange ett exakt artikelnummer (t ex 2002-1201) och bekräfta din inmatning med knappen“Enter”. Använd knappen “Tab” för att navigera mellan kolumnerna.
Orderantal: Max. {0}
PU (SPU): st
Vänta ...
Ändra land

Du lämnar det aktuella valda landets hemsida och kommer att loggas ut. Ditt användarkonto gäller endast för ett land. Det nyvalda landets hemsida har andra kontakter och kan ha olika innehåll och funktioner.

orderlista med csv-import

Importera din orderlistfil i följande format:
  • Endast CSV-filer
  • [article number] separator [set]
  • En artikel per rad

Lägg till från din orderlista

Kopiera din orderlista till textrutan i följande format:
  • [article number] separator [quantity]
  • En artikel per rad

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.