Ämnen 29 juni 2017
Vårt ansvar

För oss är hållbarhet inte bara ett val, utan en nyckelfaktor för framgång.

Med tanke på hållbarhetens betydelse söker vi efter sätt att integrera det direkt eller indirekt i alla delar av vår verksamhet. Vi styr oss själva enligt universell etik och principer – särskilt integritet, ärlighet och respekt för mänskligheten. För WAGO innebär detta också att vi tar ansvar genom att överväga konsekvenserna av våra affärsbeslut och åtgärder från ekonomiska, tekniska, sociala och miljömässiga ställningstaganden.

Ta ansvar

  • Hållbarhet som övertygelse
  • För våra anställda
  • För miljöskydd
  • För samhället
  • Längs försörjningskedjan

Certifikat

WAGO sätter höga standarder. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001, och många av våra produkter och aktiviteter har också fått certifikat.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Godkänd kvalitet

Sök efter miljöprodukter

RoHS- och REACH-deklarationer kan nås via "Environmental Product Compliance Search." Du hittar även "SCIP-meddelandenumret" där.

kundenservice_produktbezogene_zertifikate_2000x2000.jpg
Global Compact

Global Compact Verification

WAGO har varit en del av FN:s Global Compact, det största och viktigaste initiativet för ansvarsfull företagsledning, sedan 2012.

unternehmen_gobal-compact_gettyimages-535262669_2000x1500.jpg
Global Compact