MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

Övervaka och konfigurera nätverk intuitivt

ETHERNET är en kritisk kommunikationsinfrastruktur inom industri- och byggnadsautomation. Implementering, driftsättning och underhåll av ETHERNET-installationer hanteras dock sällan av IT-specialister. För att ändå säkerställa pålitlig, robust installation, hög tillgänglighet och hög säkerhet, erbjuder WAGO nu lean-managed switchar. De nya switcharna kompletterar WAGOs linje av nätverksinfrastrukturlösningar med nya funktioner – särskilt för nätverksdiagnostik.

Prestanda

Överföringshastigheter upp till 1000 Mbit/s

Snabb dataöverföring

Switcharna finns med 8 eller 16 kopparportar som kan överföra hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Enheter med två extra SFP-platser (100/1000 Mbit/s) finns som tillval för anslutning av fiberoptiska kablar. En Power over Ethernet-version matar anslutna PoE-enheter, vilket är vanligt i kontrollskåp. Effekten per PoE-port kan vara upp till 30 W.

Installation, driftsättning och diagnostik

Webbaserad hantering utan stort IT-kunnande

Tydlig användbarhet

WAGO har lagt stor vikt vid att skapa ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt. Den webbaserade hanteringen tillåter installation, driftsättning och diagnostik utan omfattande IT-kunskap. Användare anger switchens IP-adress i en standardwebbläsare och får sedan direkt åtkomst till diagnostikvyn eller nätverksvyn (topologikarta).


Diagnostiksidorna för Lean-Managed Switches snabbar upp systemfelsökningen. Den individuella anslutningsstatusen indikeras av det välkända konceptet gröna, gula och röda trafikljus. En detaljerad statusöversikt över enskilda anslutningar visas när musen förs över en anslutning. I ett nytt fönster kan användaren sedan se bandbredd, belastning och eventuella överföringsfel.

Klicka för mer info

Genom att dubbelklicka på switchen kan du komma åt diagnostikvyn. Enkel "teach-in" av de anslutna nätverkskomponenterna kan utföras under drifttagningen. Så snart en fysisk anslutning görs till en port registreras nätverkskomponenten genom att klicka på knappen "Teach-in". Identifiering utförs via LLDP eller MAC-adressen för de anslutna enheterna. Om en kontakt på switchen kopplas bort visas porten i rött i diagnostikvyn.

Upptäck snabbt lösa anslutningar

En annan lättanvänd funktion i diagnostikvyn är funktionen för glapp-anslutning. En statistikfunktion för när en port är nedkopplad registrerar alla överföringsfel för varje port för att snabbt lokalisera och fixa eventuella lösa anslutningar till exempel från defekta kontakter.

Intuitiv nätverksövervakning och konfiguration: Lean Managed Switchar från WAGO

Upptäck fördelarna med Lean Managed Switchar

Videos: 4 | Duration: 06:35

Upptäck fördelarna med Lean Managed Switchar

Videos: 4 | Duration: 06:35

Tillgänglighet

genom strömförsörjningsredundans

Robust och tillförlitlig

Både hårdvaran och hanteringen för de nya switcharna är anpassat till kraven inom automation och byggnadsteknik. Utöver sin kompakta, lättanvända design, har dessa DIN-skene strömbrytare även ett utökat temperaturområde från -40 C till +60 C eller −10 C till +60 C. En redundant strömförsörjning säkerställer ännu mer drifttid. Varje hölje är utrustat med en 2D-streckkod som innehåller en Link till bruksanvisningen och databladet. Denna Link ger också åtkomst med bara ett klick till supporttjänster.

Egenskaperna i översikt

Säkerhet

Nätverkssegmentering enligt IEEE802.1Q, autentisering av nätverksdeltagare enligt IEEE802.1X, brandväggsfunktioner med åtkomstkontrollista/servicekontroll, portsäkerhet

Tillgänglighet

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) för nätverk och ringnätverk, ETHERNET Ring Protection Switching (ERPS) för upp till två ringar per switch, loopdetektering och stormkontroll på varje port

Konfiguration/diagnostik/
Underhåll

Port mirroring, Modbus®-register, SNMP v3, SNMP trap events, gränslägesalarm, portstatistik, säkerhetskopiering och återställning, systemlogg, syslog-server, kommandoradsgränssnitt med SSH/Telnet

Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation