Modultypspaket (MTP) –
Vägen till ett modulsystem

Hur flexibelt är ditt system?

Anpassningsbara processer erbjuder stora möjligheter – detta gäller även produktion. Fluktuerande kvantiteter och högspecialiserade produkter kräver effektiv produktion och enkel integrering i system på högre nivå. Tillsammans med NAMUR och ZVEI har WAGO banat väg för ”Module Type Package”. Med sina MTP-lösningar kan WAGO hjälpa dig att utnyttja dessa möjligheter och göra dina eller dina kunders processer flexibla och anpassningsbara. Med MTP kan du också förkorta systemets starttider – och gå live tidigare än dina konkurrenter. Intresserad? Ta reda på mer om vår flexibla modulteknik i vår video "Module Type Package".

MTP-lösningen

Med modultypspaketet (MTP) beskrivs processmodulernas egenskaper funktionellt – oavsett tillverkare eller teknik. De fristående modulerna, som kan komma från olika tillverkare, kan lätt återanvändas och kopplas samman till komplexa övergripande system med liten ansträngning. Funktioner som ingår i modulerna minskar beroenden mellan varandra och säkerställer till stor del störningsfri interaktion.

Dina fördelar:

  • Enkel integrering och utbytbarhet i systemmoduler

  • Större flexibilitet och snabbhet genom återanvändbara, standardiserade moduler

  • Modulbeskrivning med bara ett klick

Vad är MTP och vad kan det göra?

En MTP innehåller följande information:

  • Beskrivning av dataobjekten
  • Beskrivning av kontrollbilden
  • I framtiden: Beskrivning av tjänster etc.

Denna beskrivningsfil kan läsas in och bearbetas av system på högre nivå, såsom visualiserings- eller processkontrollsystem, som kallas "Process Orchestration Layer" (POL) i det följande. Med tanke på dess grundläggande avsikt och funktionalitet kan MTP jämföras med en skrivardrivrutin. Drivrutinen har också målet att ansluta delsystem – i det här fallet en skrivare – till en central dator, oavsett tillverkare. Anslut, slå på – skriv ut. Eller, i jargongen för fabriksautomation och processteknik, "Plug and Produce."

Utmaningar inför anpassningsbar produktion

Konsumentbeteendet har definitivt förändrats. Varor som skräddarsys för den enskilda köparen, som en gång betraktades som en lyx, förväntas nu helt enkelt. Och konsekvenserna för produktionen? Det måste hålla takten, så att kontinuerligt krympande satsstorlekar fortfarande kan tillverkas lönsamt. Nya produktionsstrukturer efterfrågas tillsammans med ett nytt tillvägagångssätt inom mekanik och anläggningsteknik.

DIMA-konceptet (Decentralized Intelligence for Modular Applications) som WAGO introducerade 2014 var drivkraften för NAMUR-rekommendationen NE 148, följt av standarden VDI/VDE/NAMUR 2658. Detta är grunden förMTP (Module Type Package), som möjliggör modern produktionsdesign.

» Användning av MTP förhindrar fel, standardiserar datagränssnitten till modulerna och sparar mycket tid under idrifttagningen. «

Sören Mirbach, Product Manager på WAGO Kontakttechnik

Produkter

Pekskärmar och displayer

WAGOs pekskärmar (HMI-paneler) optimerar inte bara funktionen hos maskiner och system, utan erbjuder också en enastående design och avancerad teknik.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

PFC200-controller

Förenkla konstruktion, kontroll och visualisering av dina projekt med PFC200-styrenheten tack varee!COCKPIT (CODESYS V3) och Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Tillförlitlig under extrema förhållanden: PFC200 XTR Controller

PFC200 XTR Controller för extrema miljöer och Ex-områden: Ingenjörskonst, styrning och visualisering där andra styrenheter ger upp.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

Programmering och konfigurering med WAGOs tekniska programvara e!COCKPIT

WAGOs e!COCKPIT automationsprogramvara påskyndar maskin- och systemstart, samtidigt som utvecklingstiderna för automationsprojekt reduceras!

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Läs mer

Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

Rekommenderad läsning

Idéer för morgondagens utmaningar

Energy Management

Identifiera och utnyttja potential

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att genomföra rätt analys och ta rätt steg kan leda till en hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Belysningsstyrning

Den intelligenta lösningen för belysningsstyrningar

Att sätta igång belysning snabbare och minska taket med enkel manövrering: WAGO gör detta möjligt!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg