Ämnen den 26 juni 2017
Certifierade processer och produkter

Kvalitetsstyrd: WAGO höjer ständigt våra egna standarder, liksom uppfyller de höga kraven i nationella och internationella normer. Vi är övertygade om att komplett kvalitet ger den största kundnöjdheten. Därför ser vi inte våra produkter som isolerade komponenter, utan som en enhet. Framgångsrikt testade produkter stöder oss i denna avsikt.

Vi är certifierade i enlighet med:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO betonar både miljöledning och bevarande, vilket gör båda dessa hörnstenar i vår övergripande filosofi. Dessa ansträngningar har belönats med ISO 14001-certifiering.
Oberoende certifieringsorgan verifierar att WAGO har uppfyllt kraven i DIN ISO 14001: 2004. Certifieringen verifierar hur djupt engagerade vi är, inte bara för produktkvalitet utan för mänskligheten och miljön..

DIN EN ISO 5001

WAGO prioriterar energieffektivitet och ser bevarande av naturresurser och energi som centrala för vår övergripande filosofi. Detta bekräftades av den framgångsrika certifieringen av TÜV SÜD Management Service GmbH för våra fabriker i Tyskland (Minden och Sondershausen) per ISO 5001

DIN ISO 9001:2008

I en internationell konkurrenssituation, förväntas, utöver hög produktkvalitet, integration av alla företagsavdelningar i ett omfattande kvalitetssystem. WAGO uppfyller dessa krav och certifierades därför enligt DIN ISO 9001: 2008.

Kraven på ett omfattande kvalitetssäkringssystem anges bland annat i ISO 9001. För att säkerställa att vårt kvalitetssäkringssystem överensstämde med kraven i ISO-standarden, beställde vi en revision av en oberoende certifieringsbyrå.

För våra anläggningar:

 • Tyskland (Minden och Sonderhausen)

 • USA

 • Schweiz

 • Frankrike

 • England

 • Polen

 • Kina

 • Indien

IRIS

IRIS-certifikatet är nyckeln till den internationella järnvägsindustrin för WAGO och dess kunder. Som ett av de första företagen för elektrisk kontaktteknik/automation har WAGO erhållit IRIS-certifiering för den nya, internationella järnvägsstandarden. Kvalitetsstandarden IRIS (International Railway Industry Standard) definierades av UNIFE, paraplyorganisationen för Europeisk järnvägsindustri och kan närmast jämföras med den bekanta ISO/TS 16949 standarden från bilindustrin. IRIS-standarden lägger speciellt stort värde på övervakning och styrning av projekt och processer.

IRIS godkänns och krävs av alla större tillverkare inom järnvägsindustrin. I framtiden betyder det, att underleverantörer för järnvägsindustrin som satsar på WAGO-produkter, slipper besväret med kundspecifika granskningar och utvärderingar. Införandet av den nya IRIS-standarden och den framgångsrika auditeringen genomfördes hos WAGO mycket snabbare än planerat, eftersom det egna managementsystemet redan före certifieringen ställde mycket högre krav än vad DIN EN ISO 9001 kräver.

Den framgångsrika IRIS-certifieringen är ett mycket viktigt steg med tanke på WAGOs kvalitetsstrategi; att erbjuda högkvalitativa, certifierade produkter och tjänster för järnvägsindustrin, men också för andra grenar av industri- och fastighetsteknik. IRIS-certifieringen gäller för anläggningar i Minden och Sondershausen (båda i Tyskland).

AEO

AEO står för “Authorized Economic Operator” (auktoriserad ekonomisk aktör) i tullprocesser. Målet är att skydda den internationella leverantörskedjan från tillverkare till slutkonsument. AEO-statusen tillämpas överallt inom EU. Stora företag kräver ofta denna status som förutsättning för partnerskap.. Det finns tre AEO-varianter: Tullförenklingar (AEO C), säkerhet (AEO S) och status som täcker båda dessa kategorier. WAGO har fått den kombinerade statusen (AEO C + AEO S) för anläggningarna Minden och Sondershausen.

För våra verksamhetsorter:

 • Minden.
 • Sondershausen

Interseroh-certifikatet

Som den första distributören av försäljnings- och transportemballage har WAGO en producentansvar. Utöver våra materialhushållande konstruktioner strävar vi efter korrekt insamling och miljömässigt bra förvaring av förpackningar. Genom deltagande i ett dubbelsystem har vi rutinmässigt bekräftat denna process med ett återvinningscertifikat.