Ämne

Cybersäkerhet – eftersom digitalisering bara är intelligent om den är säker

Säkerhet med WAGO

Kryptera maskindata säkert med WAGO

Inom automation är optimerade tillverkningsprocesser föremål för många nya affärsmodeller i samband med digitalisering. Oavsett huruvida maskiner outsourcas eller kommunicerar mellan flera produktionsanläggningar, är det oundvikligt att maskindata inte längre är kvar där den genererades – data lämnar fabriken längs flera vägar.

Cybersäkerhet tillverkad av WAGO

Under alltför lång tid utvärderades maskindata endast och användes i tillverkningsanläggningen där den genererades. Därmed var risken för obehörig dataåtkomst relativt låg. Användning av klassiska försvarsdjupsåtgärder säkerställde att maskindata var väl skyddade.

Pågående digitalisering kräver kontinuerlig tillgång till data på olika platser. Maskindata måste därför krypteras. Datavägen från regulatorn till en extern krypteringskomponent, som en router eller brandvägg, kan emellertid utsättas för risken för oönskad dataåtkomst.

WAGOs PFC100- och PFC200-controllers krypterar information direkt i kontrollenheten och sänder sedan data till molnet via IPsec eller OpenVPN. Detta säkerställer att maskindata är optimalt skyddad mot obehörig åtkomst.

Steg för steg till lösningen:

  • Tidigare: Data blev kvar i tillverkningshallen.
  • Digitalisering: Försvar på djupet medför risker.
  • Lösningen: Datakryptering i styrenheten
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Integrerad brandvägg kommer som standard: WAGO PFC100 och PFC200

På samma sätt har ökat nätverkande med rätta orsakat ökande oro för IT-säkerhet. Därför intensifierar maskintillverkarna och operatörerna sina ansträngningar att transportera sin egen maskindata så säkert som möjligt och skydda den mot oönskad åtkomst.
Med PFC100 och PFC200 Controllers har WAGO lösningen för de ökande kraven på automationskomponenter. En standardmässigt inbyggd brandvägg skyddar mot obehörig åtkomst. Det finns inget behov av kryptering via externa komponenter och skydd genom externa brandväggar, som själva bär risker för attacker.

Dina fördelar:

  • Stöd för alla relevanta säkra datautbytesprotokoll: SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS och SSH
  • Andra protokoll som stöds: DHCP, DNS, FTP, TELNET och Modbus TCP/UDP
  • Inbyggd brandvägg är standard, med förkonfigurerade regler för konfiguration av whitelisting/blacklisting eller MAC-filter
  • Alternativ för inställning av styrenhet enligt kraven i BDEW (Federal Association of Energy and Water Industries) vitbok och säkerhetsdatabasen BSI-IT (Federal Office for Information Security)

Linux®-baserad datakryptering

Med PFC100 och PFC200 Controllers har WAGO lösningen för de ökande kraven på automationskomponenter. Linux®-baserad implementering av krypteringsteknik via TLS 1.2 är möjlig. Den krypterade datan kan skickas direkt från CODESYS-styrenheten via IPsec eller OpenVPN-anslutningar.

Din kontaktperson på WAGO

Ytterligare serviceerbjudanden: