Ämnen
Standarden inom belysningsstyrning – DALI

Belysningskontroll med DALI - "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) är ett kommunikationsprotokoll för att bygga belysningsapplikationer och används för kommunikation mellan belysningsstyrenheter, t.ex. elektroniska förkopplingsdon, ljusstyrka sensorer eller rörelsedetektorer.

DALI Systemfunktioner

  • Enkel omkonfiguration vid byte av rumsanvändning
  • Digital dataöverföring via 2-ledig ledning
  • Upp till 64 enskilda enheter, 16 grupper och 16 scener per DALI-ledning
  • Statusbekräftelse av enskilda lampor
  • Lagring av konfigurationsdata (t.ex. gruppuppdrag, ljusplatsvärden, blekningstider, nödbelysnings-/systemfelnivå, effektnivå) i det elektroniska styrsystemet (EKG)

  • Bustopologier: Ledning, träd, stjärna (eller valfri kombination)
  • Kabellängder upp till 300 m (beroende på ledararea)