software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programmering och konfiguration med e!COCKPIT

WAGOs e!COCKPIT automationsprogramvara påskyndar maskin- och systemstart, samtidigt som utvecklingstiderna för automationsprojekt reduceras! Att säkerställa ett projekts långsiktiga lönsamhet genom hållbara kostnadsbesparingar beror på användarens förmåga att snabbt anpassa sig till ny programvara som ger en hög grad av återanvändbarhet. e!COCKPIT är en integrerad utvecklingsmiljö som stöder alla automationsuppgifter från hårdvarukonfiguration, programmering, simulering och visualisering till driftsättning – allt i ett programpaket.

Dina fördelar:

  • Integrerad teknik
  • En smart design
  • CODESYS 3
  • Grafisk nätverkskonfiguration
Din kontaktperson på WAGO