software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programmering och konfiguration med e!COCKPIT

WAGOs e!COCKPIT automationsprogramvara påskyndar maskin- och systemstart, samtidigt som utvecklingstiderna för automationsprojekt reduceras! Att säkerställa ett projekts långsiktiga lönsamhet genom hållbara kostnadsbesparingar beror på användarens förmåga att snabbt anpassa sig till ny programvara som ger en hög grad av återanvändbarhet. e!COCKPIT är en integrerad utvecklingsmiljö som stöder alla automationsuppgifter från hårdvarukonfiguration, programmering, simulering och visualisering till driftsättning – allt i ett programpaket.

Dina fördelar:

  • Integrerad teknik
  • En smart design
  • CODESYS 3
  • Grafisk nätverkskonfiguration

Alla produkter

Upptäck alla licensversioner för e!COCKPIT.

software_ecockpit_2000x1125px.jpg
Pekskärmar

Pekskärmar för alla användningar

Design och teknik för säker och bekväm drift av maskiner och system: WAGOs HMI-paneler förstår HTML5 och kan programmeras i CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Controllers för ekonomisk styrning

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.

buehne_controller_2000x1500.jpg