På den här sidan:

Ämnen 14 juni 2017
EDI

EDI möjliggör helt automatisk datautbyte av standardaffärsprocesser mellan två applikationssystem.

Sammanfattning

 • Elektronisk dataväxling (EDI)
 • EDI automatiserar överföringen av affärsdokument.

Översikt

Överför affärsdokument säkert med EDI

Överför affärsdokument säkert med EDI

Vad är EDI?
EDI, Electronic Data Interchange, gör det möjligt att på ett säkert sätt överföra order, samt begära bekräftelser, fakturor och leveranskvitton mellan ditt företag och WAGO. För den faktiska överföringen konverteras affärsdokumenten till ett standard EDI-format som både avsändaren och mottagaren kan läsa och överförs sedan via vilket överföringsprotokoll som helst.

Vad behöver vi EDI för?
Direkt utbyte av elektroniska dokument mellan två applikationssystem är mycket svårt att genomföra. Därför har EDIFACT-meddelandestandarden blivit etablerad i EDI. För att generera/bearbeta EDIFACT-meddelanden behöver du speciell programvara och en "EDI-omvandlare" som erbjuds av olika programvaruleverantörer. Du måste också tillhandahålla olika kommunikationskanaler (inklusive x.400, AS/2 och FTP) för säkert, spårbart och felfrit utbyte av dokument med alla partner. Beroende på omfattningen av dina processer och volymen av dina meddelanden kan det vara mer kostnadseffektivt att anställa en tjänsteleverantör (clearingcenter). WAGO har anförtrott Curamus GmbH i Oldenburg för att hantera denna uppgift i många år.

WAGO hjälper dig gärna med att skapa ett EDI-system.. Det är upp till dig om du vill använda ditt EDI-system helt ensam eller anlita en tjänsteleverantör. Vi har många års erfarenhet av EDI och kan ge dig råd om kommersiella och tekniska frågor. Kom i kontakt och utnyttja de många fördelarna med EDI.

Dina fördelar:

 • Papperslöst dokumentflöde

 • Beställningar registreras omedelbart av målsystemet

 • Duplikat och felaktiga poster är uteslutna

 • Snabb, automatisk överföring av orderbekräftelsen

 • Förbättrar planering och schemaläggning

 • Information om leveransen omedelbart efter uppackning

 • Automatiskt fakturaflöde

EDI-format som stöds

WAGO är beroende av EDIFACT EDI-standarden i EDILEKTRO-formatet i enlighet med D96a. Vi är också glada att implementera andra EDIFACT-versioner eller andra format (t.ex. XML, SAP IDOC) för dig.

Dessutom erbjuder vi dig möjlighet att ansluta via myOpenFactory.

WAGO stöder följande EDI-meddelandetyper:

 • ORDRAR

 • ORDRSP – Ordersvar

 • DESADV - Leveransrådgivning/VDA 4905

 • INVOIC

 • Faktura i ZUGFeRD-format

Exempel EDI projektsekvens

 1. Inledande kontakt med din EDI-partner på WAGO
  Kontakta din EDI-partner på WAGO. Efter en första diskussion kommer vi gärna skicka din checklista
 2. Finjustering
  Tillsammans finjusterar vi EDI-format och kommunikation samt eventuella speciella hanteringsprocesser.
 3. Curamus projekttilldelning av WAGO
  När all information har samlats in, skicka oss en testorder. Vi tilldelar sedan implementeringen till Curamus. Curamus kan sedan kontakta dig direkt.
 4. Synkronisering av Master Data
  Innan produktiv drift är det meningsfullt att synkronisera artikelns masterdata. Detta möjliggör snabb, felfri behandling av EDI-order.
 5. Testfas och slutsats
  Beroende på omfattningen av de önskade meddelandetyperna kan en testfas vara nödvändig och följas av en fullfjädrad lansering.

EDI Clearing Center

VRG CURAMUS är vår favoritpartner för EDI.

Logo_VRG-Curamus_NEW.jpg