Ämnen
Control ingår: Embedded Linux

Vi förenar det som hör samman: Högpresterande WAGO-hårdvara och framtidsklart Linux®-operativsystem. WAGOs "Embedded Linux"-controllers imponerar med basbilder som kan utvidgas via öppna källkodspaket eller genom att integrera externa CODESYS-bibliotek.

Dina fördelar:

  • Linux® Software Development Kit (SDK) – distribution med många verktyg

  • Integrera 500 olika I/O-moduler via IEC-bibliotek

  • Service och support
  • Överlägset investeringsskydd
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Mest strikta kvalitetssäkring

Automation för framtiden

Förutom skalbarhet genom öppen källkod, erbjuder WAGO-controllers med operativsystem med öppen källkod kodbaser som kontinuerligt utvecklas och underhålls av WAGO. Detta engagemang innebär att dessa controllers är väl lämpade för framtida utmaningar. WAGOs controllers erbjuder programmering i antingen IEC 61131 med CODESYS eller direkt i Linux® för att skapa komplexa uppgifter.

“Gold Member” i OSADL

WAGO är aktivt engagerad i att utveckla och konsolidera realtidsegenskaperna hos Linux® i branschen. I egenskap av "Gold Member" i Open Source Automation Development Lab (OSADL) stöder WAGO både finansiering och vidareutveckling av Linux® inom industrisektorn. Mer information hittar du på OSADL.

Ny controller-familj med Linux®

WAGOs controllers är fullt utrustade, kraftfulla Linux®-maskiner. WAGO erbjuder ett omfattande Software Development Kit (SDK) med många verktyg och flera IEC-bibliotek för att integrera mer än 500 olika I/O-moduler. Dessutom gör Linux® controllers pris/prestandaförhållande dem till attraktiva inköp. Embedded Linux är baserad på en RT-Preempt-kärna i realtid, som har en realtidspatch.

Basbilden på alla controllers med ett Linux®-operativsystem kan expanderas individuellt med öppen källkodspaket. Därmed är det möjligt att använda flera runtime-miljöer, som PHP och Python. En annan fördel med Linux®-baserade controllers är integrationen av externa CODESYS-bibliotek som är skrivna i C-kod för att snabbt expandera PLC-funktionerna. Alternativt kan runtime-miljön också helt skapas av dess egna "C/C+"-program, vilket möjliggör åtkomst till både den interna bussen, såväl som MODBUS, CAN och PROFIBUS.

 
 

Fördelar med Real-Time Linux

Real-time Linux® är bland de mest använda industriella operativsystemen. Till exempel erbjuder realtidstillägget fullständigt prioriterade kontrollerade processer i realtidsområdet eller möjligheten att använda processer i användarområdet med CFS-schemaläggaren (Completely Fair Scheduling).

WAGOs Linux® (SDK) fördelning drar nytta av open source-konceptet: programvaruverktyg är tillgängliga för nästan alla uppdrag som lösningar för öppen källkod, vilka kontinuerligt utvecklas av Linux®-communityn. En annan fördel gentemot andra operativsystem är säkerhet. Förutom en strikt uppdelning av åtkomsträttigheter och en omfattande hantering av användar- och grupprättigheter kan säkerhetsläckor snabbt elimineras av communityn. Linux® är mycket moget och extremt stabilt tack vare konceptet med öppen källkod.

Gå till licensvillkoren för öppen källkod

Din kontaktperson på WAGO

Mer information