energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitalisering av energimarknaden

Energileverantörer måste förändra hur de tänker. I stället för att bara sälja grön energi måste de också organisera och marknadsföra den flexibilitet som krävs för att upprätthålla stabiliteten på elnätet. Det innebär att energisystemet måste kunna styras från produktion till konsumtion med hjälp av intelligenta kommunikationsnät. WAGO stöder digitalisering av energisektorn och design av smarta nät med den senaste tekniken för kontroll och mätning, tillsammans med mjukvarulösningar som möjliggör en enkel och säker anslutning till molnet.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Förnybar energigenerering

När andelen förnybara energikällor ökar, måste decentraliserade leverantörer och transformatorer övervakas konsekvent. Dessa data måste arkiveras, analyseras och överföras på ett säkert sätt. WAGOs automationssystem ger lösningen: De är kompakta, stöder många gränssnitt och fältbussprotokoll och erbjuder hög tillgänglighet, även i bitter kyla eller hög värme. Tack vare de egensäkra Ex I-modulerna för det modulära WAGO-I/O-systemet är användning i farliga områden, som biogasfabriker, inget problem.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Integrering av decentraliserade leverantörer

I virtuella kraftverk blir decentraliserade generatorer som vindkraftverk, lagringsutrymmen och kontrollerbara laster en flexibel (och justerbar) backup. Intelligent synkronisering minskar belastningarna på elnätet. WAGOs fjärrstyrningar gör det enklare att kombinera dem: De uppfyller kraven i kommunikationsstandarden VHPready 4.0, vilket garanterar problemfri anslutning av system till virtuella kraftverk. VHPready fungerar som en översättare så att kontrollcentraler och system förstår varandra.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energinät

Nätverk, inklusive automation och fjärrstyrningsteknik, beror på modernisering. WAGOs controllers ger viktiga nätdata, så att nätoperatörer kan ingripa med automatiserad kontroll efter behov. När det gäller gas och värmeförsörjning ger WAGOs teknik kontroll och tillgång till alla data inom system som är anslutna till nätet från alla anslutna platser. Med PFC200-regulatorns speciella säkerhetskoncept följer WAGO alla relevanta riktlinjer för cybersäkerhet.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energilagringssystem

Lagringssystem kompenserar för fluktuerad grön elproduktion, vilket minskar belastningen på elnätet. WAGOs fjärrstyrningsteknik står i centrum för lagringssystemen. Den registrerar alla uppmätta värden, såsom inmatningsdata för solkraftverk eller vindkraftverk, och möjliggör övervakning och kundspecifik kontroll av lagringen. Om nätfrekvensen exempelvis ökar på grund av hög inmatning från förnybara energikällor, får batteriet, kraft-till-värme- eller kraft-till-gas-anläggningen en order att att dra bort överflödet från nätet.

Energiproduktion

Med ökad decentralisering och fluktuerad kraftproduktion måste de enskilda elementen i energisystemet vara intelligent kopplade till varandra. WAGO erbjuder många lösningar för dessa utmaningar:

  • Förvärv och övervakning av energidata
  • Kommunikation via fjärrstyrningsprotokoll
  • Sol- och vindkraftverk
  • Energilagringshantering

Kraftdistribution

För att grön el ska kunna överföras fritt och distribueras säkert till även den minsta grenen, måste elnätet moderniseras. WAGO har många lösningar för detta:

  • Inmatningshantering enligt EEG
  • Styrning och reglering av medelspänningssystem, till exempel
  • Fjärrstyrningslösningar för att tillhandahålla kontrollenergi
  • Cybersäkerhet

Ämnen och lösningar för i dag och i morgon

Din kontaktperson på WAGO

Mer information