På den här sidan:
energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Kraft dygnet runt

Batterier, kraft-till-gas- och kraft-till-värmesystem främjar elförsörjningsoberoende, frigör kraftnätet och införlivar rörlighet och värmesektorer i klimatskydd – och alla drar nytta av WAGO-controllers.


Lagringssystemen fångar upp överflödig energi och släpper ut den vid behov. Detta gör det möjligt för dem att öka den privata konsumtionen av sol från hushåll och företag, att jämna ut krävande strömtoppar och att leverera driftsreserv för att kompensera för kortfristiga fluktuationer på nätet. WAGO-teknik möjliggör kontroll av lagringssystem.

Hemlagringssystem: Anslut batterier snabbt medan du minimerar utrymme

Marknaden för hemlagringssystem stimuleras inte bara av husägare som vill minska användningen av el från nätet genom en kombination av solcells- och batterilagring. Leverantörer driver även försäljningen av utrustning eftersom de kan utveckla nya affärsmodeller. Om batterier säljs tillsammans med solmoduler och de är sammankopplade som svärm, kan nätbelastningen minskas. WAGO tillhandahåller lösningen för installation av hemlagring. WAGO TOPJOB®S skenmonterade kopplingsplintar kan ansluta systemet till ett hems kraftdistributionssystem.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Batterier är efterfrågade. Forskare optimerar dem

Lokalt nät, stora och industriella lagringssystem: Minskning av toppbelastningar

Lokala nätförvaringssystem reglerar spänningen i ett lågspänningsnät till ett förinställt värde. En tydlig spänningsökning gäller, speciellt vid lunch då fotovoltaik körs i full fart. Användning av lokal nätverkslagring som tar överflödig energi är ett alternativ till att mata det till mellanspänningsnivån och att expandera det lokala nätverket. På kvällen eller när det är mulet, kan den lagrade energin matas tillbaka till nätet. Lasttoppar i nätverket kan minskas. Dessutom kan nätoperatören tillhandahålla systemtjänster via lagringssystemet, såsom driftreserv för att generera ytterligare intäkter.

Masslagringssystem används främst för frekvensreglering. Transmissionsnätoperatörer kan leverera driftreserver. Om nätfrekvensen inom Europas integrerade nätsystem snabbt ökar på grund av överdriven energi tar lagringssystemen in energi. Om frekvensen faller för att för lite energi genereras, släpper lagringssystemen energi.

Industriella lagringsenheter täcker kapacitet från några kilowatttimmar till flera megawattimmar. Industriella lagringsenheter används främst för att stabilisera nätverk och används bland annat i virtuella nätverk för att jämna ut toppar, dvs Peak Shaving,” för lasthantering och för kombination med flyktiga generatorer, såsom vindturbiner och kontrollerbara konsumenter. De används också som källor till elpåfyllningsstationer, där solenergi kan fås dygnet runt

WAGO-tekniken används för säker, platsbesparande lagringsenhetanslutning. Våra fjärrstyrningar används som gateways för åtkomst till energinätet. Olika sensorer på fältnivå kan ansluta till internet via dessa gateways och göra deras data tillgängliga i molnet. Dessa är fördelarna med WAGO Controllers som ett centralt element i mät- och styrteknik:

 • WAGO-I/O-SYSTEM 750 är idealiskt i distributionsnätet, t.ex. för seriekommunikation med inverterare eller för 3-fasströmsmätning.
 • Bekväm mätning och övervakning av generations- eller konsumtionshastigheter (t ex spänning, reaktiv effekt, aktiv effekt, ström, cos φ, frekvens och energiflödesriktning)
 • Generering och lasthantering
 • Integration av batterihanteringssystemet (BMS) via CAN eller MODBUS i controllern
 • Programmerbar controller enligt IEC 61131 eller Linux®-plattform
 • Buntning av matningsnivåer genom anpassning till centrala styrsystem
 • Anslutning till externa marknadsaktörer, såsom leverantörer och allmännyttiga företag, direktmarknadsförare eller virtuella kraftverk via fjärrstyrning i enlighet med IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Industriella lagringssystem matar laddstationer.

Power-to-X: Säker omvandlig av el till värme och gas

Om strömmen inte bara lagras under korta, utan under längre perioder, finns kraft-till-värme och kraft-till-gas-system tillgängliga. De omvandlar överskottsenergi till värme och till lagringsbart väte och metan. Dessa produkter kan lagras i det befintliga naturgasnätet som levererar värmesystem, kraftverk och bensinstationer. Kraft-till-värme är idealiskt för användning i applikationer som genererar stora mängder värme, t.ex. fjärrvärmenät. Kraft-till-gas-system och elektrolysör fungerar också om ett tätt nät av vätefyllningsstationer är planerat i en region eller tillförlitlig tillgång till naturgasnätet är tillgänglig. Fördelar med WAGOs fjärrstyrningslösning:

 • Anslutning av generatorer och värmeackumulatorer via styrenhet; nätrelaterad integration av elektrolyser för lagring av stora mängder el
 • Flera interface: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS, etc.
 • Bekväm mätning och övervakning av generator/ackumulatorparametrar, t ex aktiv effekt, temperatur och lagringsvolym; reglering av processvärden, såsom tryckregulatorer och produktgasavskiljare med explosionssäkra moduler
 • Integration av strömkonsumtionsprognoser och väderdata
 • Programmerbar enligt IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 och DNP3
 • Enkel parameterinställning via konfiguratorn
 • Skalbar via mer än 500 olika I/O-moduler för många applikationer, t ex 3-fasströmsmätning för nätanalys
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
 • Standard I/O-moduler och egensäkra Ex-moduler i en styrenhet (i motsvarande Ex-hölje beroende på installationsplats)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Forskare vid ZAE Bayern testar elektrolysen.

Produkter

Pressa prestandan i topp med TOPJOB® S

Plugga bara in den och du är klar: Med TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar kan du göra ledningsdragningen snabbt, direkt och säkert överallt i världen i alla applikationer.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Produkter
Produkter

Kretskortsplintar för kraftelektronik

Kompaktare men lika pålitliga: Kraven på kraftelektronik är höga. Uppfyll dem med WAGOs kretskortsplintar

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkter
Produkter

828-seriens genomgångsplintar

WAGOs genomgångsplintar med skruvmejselaktiverad CAGE CLAMP®-anslutning på båda sidor möjliggör enkel och verktygsfri installation.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkter
Produkter

831-seriesn pluggbara kontaktdon

På PCB, i styrskåp eller för belysningsanslutningar: WAGOs pluggbara kontakter möjliggör snabb, enkel och hållbar implementering av dina lösningar.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg
Produkter

Se våra lösningar på arbetet

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar och expertutlåtanden från Power Engineering

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Lär dig mer om våra kreativa, effektiva krafttekniska lösningar.

Kundapplikation

Solbränsle – även på natten

Fehringer tekniska kontor har utvecklat en elpåfyllningsstation med WAGO-teknik. En batteriackumulator ger solenergi dygnet runt vid en laddstolpe.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Kraft-till-gas: Hoppets fyr för det smarta nätet

Ett antal projekt undersöker genereringen av metan med elektricitet. Metan kan lagras i naturgasnätet som omvandlas till el i kraftvärmeanläggningar efter behov.

energy_energienetze_gasnetz_gettyimages-524720752_2000x1500.jpg
Kundapplikation