Vägen till en digital transformatorstation med WAGO Application Grid Gateway

20 juni 2022
Förbättra nätverkshantering och drift

Nätoperatörer och kommunala företag kan inte bortse från digitaliseringen av energisektorn och de effektivitetsökningar som krävs av nya regler. WAGO Application Grid Gateway erbjuder nu operatörer av kraftdistributionsnätverk en lösning de kan lita på för att digitalisera transformatorstationer. Detta gör att de kan förbättra nätverkshantering och drift samtidigt som de undviker onödig utbyggnad av nätet. Här kan du ta reda på exakt vad WAGO Application Grid Gateway är och hur det gynnar kapitalförvaltare och nätverksförvaltare.

WAGO Application Grid Gateway: Förbättring av nätverkshantering och drift!

WAGO Application Grid Gateway stöder i första hand operatörer av kraftdistributionsnät med att bedöma nätverksprestanda med digitala transformatorstationer för att förbättra nätverkshantering och drift. WAGO Application Grid Gateway ersätter oprecisa antaganden och uppskattningar med verkliga, noggranna uppmätta värden för nätverksövervakning av typiska nätkonfigurationer – på både mellanspännings- och lågspänningsnivåer. Resultaten inkluderar bättre nätstatusbedömningar och möjlighet till resurseffektiv nätsamordning och ekonomisk nätutbyggnad. WAGO Application Grid Gateway är en ekonomisk lösning som hjälper till att främja digitaliseringen av nya och befintliga transformatorstationer. Det är möjligt tack vare mätningar av upp till 80 värden och inläsning av annan data, säker överföring av data med noggrannhett ner på sekundnivå och fjärrövervakning. Det i sin tur möjliggör transparent datainsamling i en transformatorstation för upp till två transformatorer med 15 lågspänningsutgångar vardera.

Vad är WAGO Application Grid Gateway?

WAGO Application Grid Gateway är en applikation som gör det möjligt att enkelt driftsätta ett småskaligt telestyrsystem i transformatorstationen genom enkel parameterinställning. Lagring och överföring av mätdata, samt visualisering, hanteras på ett decentraliserat sätt av andra generationens WAGO PFC200 programmerbara logiska kontrollers (PLC). PLCn installeras i nätstationen som en småskalig RTU. I den fullständiga konfigurationen kan WAGO Application Grid Gateway användas med en enda WAGO PFC200 för att hämta data från två transformatorer med 15 utgångar vardera på mellan- och lågspänningsutgångarna.

De uppmätta värdena för mellanspänningen, transformatorn, lågspänningsutgångarna, statussignaler och temperaturer överförs till nätverkets styrsystem via IEC 60870-5-104. Kommandon och börvärden kan också tas emot och bearbetas. Data från externa mätsystem, såsom kortslutnings- och jordfelsriktningsvisare och PQ* mätinstrument, kan läsas ut via Modbus®. Hela konfigurationen kan lagras i ett överskådligt format och laddas in i andra stationer efter behov.

Möjligheten att simulera mätdata gör det möjligt att driftsätta nya transformatorstationer på stationsbyggarens plats från nätverkets styrsystem – allt utan att fältsidan är ansluten.

Applikationen inkluderar integrerad HTML5 webbvisualisering, som förbehandlar data från decentraliserad datainsamling i den digitala transformatorstationen och organiserar den tydligt för olika användargrupper. Den fasta programvaran är härdad enligt BDEW White Paper-standarden och kommunikationskonceptet är ISMS-kompatibelt.

*Strömkvalitet

Ytterligare applikationer erbjuder nätoperatörer enorma besparingspotential

Noggrann medelspänningsberäkning – utan resistiva kopplingar

WAGO Application Medium Voltage Calculation möjliggör exakt mellanspänningsberäkning – utan resistiva kopplingar i noggrannhetsklassen 1,5 procent. Detta eliminerar behovet av dyra resistiva kopplingar eller ohmska mellanspänningssensorer.

VRDT: Styr stegomkopplaren – utan ytterligare programvara

WAGO Application Voltage Regulating Distribution Transformer (VRDT) fjärransluter VRDT för att dynamiskt justera spänningsvärdet mellan mellan- och lågspänningsnätverket – utan en extra separat styrenhet

Produktfilm

Lär dig direkt av experten hur du kan använda WAGO Application Grid Gateway för att driva digitaliseringen av nya och befintliga transformatorstationer.

Anpassad hårdvarukonfiguration

Hårdvaran som är kompatibel med WAGO Application Grid Gateway är en PFC200. Denna andra generationens WAGO Telecontroller är en programmerbar logisk kontroller (PLC) med olika gränssnitt, är fritt programmerbar enligt IEC 61131 och tillåter ytterligare programmering med öppen källkod på operativsystemet Linux®. Den modulära fjärrkontrollen är hållbar och väletablerad i branschen. Digitala in- och utgångsmoduler för styrning av mellanspänningsställverk kan också läggas till – ett exempel är motordrivning av lastbrytare och deras återkopplingssignaler.

För att göra lågspänningsnätet på transformatorutgången transparent kan den erforderliga mättekniken för både transformatorn och lågspänningsutgångarna enkelt eftermonteras genom att 3- eller 4-trådsmätmoduler kopplas till WAGOs småskaliga telestyrsystem.

Vi hjälper dig att anpassa din hårdvara; tillsammans hittar vi rätt systemlösning för din digitala transformatorstation. Prata med oss!

Varför välja WAGO Application Grid Gateway? – Applikationsexempel

WAGO Application Grid Gateway har flera möjliga tillämpningar och kan gynna olika grupper av användare. Följande applikationsexempel illustrerar hur det lönar sig:

  • Kapitalförvaltare kan mer exakt planera transformatorstationens underhållscykler genom att komma åt både lagrad data och digitala dragindikatorer.
  • Nätförvaltare är förberedda för lokala situationer genom att ha fjärråtkomst för underhåll och fel i nätet.
  • Fjärruppdateringar för mjukvarumoduler och tillägg är möjliga, vilket eliminerar onödiga resor.

Digital transformatorstation – från koncept till lösning

Vad skiljer en digital transformatorstation från en automatiserad, intelligent? Vad är dess mervärde? Daniel Wiese, WAGO Innovation and Project Manager Utilities, svarar på dessa frågor. Dessutom ger han insikter i en komplett lösning som distributionsnätoperatörer kan använda för att implementera det digitala transformatorstationskonceptet – flexibelt, säkert och framtidssäkert, med kompakt, modulär hårdvara, härdad firmware och WAGO Application Grid Gateway.

Vägen till den digitala transformatorstationen med applikationen WAGO Grid Gateway

En transformatorstation utrustad med ett småskaligt telekontrollsystem som driftsätts och övervakas på distans via WAGOs Grid Gateway-applikation kombinerar effektivitet och säkerhet med lönsamhet och hållbarhet – för nätverk och deras operatörer. Det beror på att noggranna mätdata från mellan- och lågspänningsområdena ger nätverkstransparens och utgör grunden för att sätta och implementera en förnuftig, integrerad, framtidssäker, lönsam digitaliseringsstrategi. De många formerna av mervärde som härrör från detta tillåter nätoperatörer att agera med framsynthet.

Energihantering

Företagen granskar allt mer effektiviteten i sina byggnader och utrustning. Förutom att uppfylla lagliga skyldigheter är enorma besparingspotentialer och synergiska effekter mycket lockande. Oavsett ditt energiledningssystems mognad anpassar sig ett korrekt system till dina krav och ger nya insikter om potentiella besparingar på alla nivåer inom din verksamhet.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Energiteknik

Forma morgondagens energiindustri: Inför den ökande decentraliseringen och fluktuerande kraftproduktion måste de enskilda delarna av ett energisystem vara intelligent sammanlänkade. WAGO erbjuder många lösningar för dessa utmaningar.

MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg