På den här sidan:
MM-17681_GWA_Kundenuebergabestationen_23_4192_Wago_Kreyenberg_2000x2000.jpg

Telecontrol Technology Connection för kundöverföringsstationer

Enkel anslutning av decentraliserade generationssystem, lagringssystem och slutkunder – för att hjälpa till att ansluta kundsystem till e.on, Westnetz, EnBW och EWE mellanspänningsnät via telestyrningsteknik, tillhandahåller WAGO kommunikationsbibliotek för nedladdning utan kostnad – motsvarande specifika tekniska anslutningsregler för applikationen. Eller kanske ett komplett apparatskåp – inklusive programvaruparameterisering?

Fördelar

 • Branschbeprövad maskinvara för telekontrollteknik; härdat per BDEW vitt papper
 • Enkel mjukvaruparameterisering utan programmering enligt VDE-AR-N 4110
 • Komplett lösning av hård- och mjukvara i färdigt kopplingsskåp

Varför Telecontrol Technology Connection?

Decentraliserade produktionssystem och kundöverföringsstationer som ansluter direkt till en nätoperatörs nät ska anslutas via telestyrningsteknik Detta behövs främst av två skäl:

 1. För att stödja nätverksdrift:
  Detta kräver överföring av signaler, data och/eller meddelanden; t.ex. lägesrapporter över mellanspänningsställverket, varnings- och felmeddelanden om systemet och utrustningen för att skydda nätet, återkoppling om systemtillgänglighet, driftuppmätta värden vid nätanslutningspunkten och information om styrning av den reaktiva energin.
 2. För inmatningshantering enligt §9 EEG:
  Informationen som insamlas här är den som kraftproduktion och energilagringsanläggningar använder.

Båda uppgifterna, nätverksdrift och matningsstyrning kan kombineras i en RTU. Nätoperatörerna defenierar sina krav på nätstationsteknik i specifika handlingar.

För mellanspänning tillhandahåller distributionsnätoperatören en gateway som gör det nödvändiga värdena tillgängligt via kommunikation – och dessa kan vara olika: Westnetz, till exempel, tillhandahåller ett IP-baserat gränssnitt (IEC 60870-15-104); medan ett seriellt protokoll (IEC 60870-5-101) tillhandahölls för telekontrollteknikanslutningen till mellanspänningsnäten från e.on.

Dessa gränssnitt utgör sedan gränserna mellan nätoperatörens och kundens områden. På kundsidan installaleras teknik som kan kommunicera på definerat sätt.

Nätverksområden

Kompletta lösningar för kundöverföringsstationer för följande territorier:

 • Avacon Netz GmbH
 • Bayernwerk Netz GmbH
 • E.DIS Netz GmbH
 • HanseWerk AG (inklusive nätoperatör för HanseWerk Group)
 • Netze BW
 • EWE
 • Westnetz

Är ditt nätverksområde inte bland dem?

Telecontrol tekniken för att ansluta kraftproducenter, kraftlagring och konsumenter från mellanspänningsnätet från andra områden enligt VDE-AR-N 4110.

Prata med oss!

Generationsanläggningar på mellanspänningsnätet

Telecontrol Teknik Anslutning – Enkelt, Skalbart, Flexibelt

WAGOs telecontrol teknik är beprövad i branschen, speciellt i nätstationer för datainsamling och konverteringar från andra gränssnitt. Bland annat stöds kommunikationsprotokollen IEC 60870-5-101, -103, -104 och Modbus® och de viktiga cybersäkerhets-standardena.

Många kommunikationsprotokoll är gratis och kan enkelt parametreras.

Som ett heltäckande problemfritt paket erbjuder WAGO en plug-and-play-lösning styrskåp som består av förkopplade apparatskåp inställda på respektive nätverksanslutning, inklusive enkelt grundläggande exempelprogram för parametrering.

WAGO-lösningen i korthet:

 • Gratis kommunikationsbibliotek för fjärrstyrning av decentraliserade produktionsanläggningar, lagrings- och konsumenter i mellanspänningsnäten hos e.on, Westnetz, EnBW och EWE
 • Plug and play: Med kompletta lösningar anpassade till respektive specifikationer för den specifika nätverksoperatören; de består av ett förkopplat apparatskåp med motsvarande hårdvara och lättparametriserade exempelprogram.
 • Effektiv support och service vid hårdvaruanskaffning samt erfarenhet och kunskap för att även ge stöd till avvikande nätverksområden vid anslutning av nätverket till mellanspänning enligt VDE AR N 4110

Mellanspänningsnätanslutning
– en enkel plug-and-play-metod

Mer om detta ämne

Relaterat till
Fjärrstyrningsteknologi

RTU för fjärrstyrningsteknik

WAGO RTU-lösningarna använder det modulära WAGO I/O-systemet, som har en lång historia av framgång, som plattform. Särskilda telekontrollprotokoll (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) lades till styrenheterna med skalbar prestanda. In combination with the option of IEC-61131-3 programming, this allows all tasks – both telecontrol communication tasks and station automation tasks – to be handled flexibly and, above all, easily.

Kraftverkskontroller med WAGO Power Plant Control

Kraftverksregulatorer hjälper kraftverk att uppnå nätkompatibel inmatningshantering vid nätanslutningspunkten (GCP).

WAGO Power Plant Control tillåter anläggningsoperatörer och systemintegratörer att uppfylla kraven för dessa styrenheter som är inställda på nätsidan – flexibelt och pålitligt. Lösningen är certifierad enligt VDE-AR-N 4110 och 4120.

Pålitlig fjärrstyrnings-
teknologi

Världens tillgång på fossila bränslen är begränsad och den globala uppvärmningen är redan på god väg. Misslyckande är inte ett alternativ för energiomställningen. Telekontrollteknik kommer att spela en speciell roll i implementeringen, eftersom infrastrukturen för el, gas, vatten och värme i synnerhet involverar utspridda serviceområden och fjärrstationer.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

Mer information