MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Fastighetsautomation är nyckeln till gröna fastigheter

Användarkomfort, effektivitet och säkerhet – dagens fastigheter måste uppfylla dessa behov. Detta kräver intelligent automationsteknik som styr, reglerar och övervakar alla fastighetsfunktioner. Fastighetsautomation är därför oumbärlig i lokaler – och utgör samtidigt grunden för gröna fastigheter.

Med sitt omfattande utbud av lösningar och tjänster är WAGO din pålitliga partner för planering, driftsättning och löpande drift av fastigheter.

Fastighetsautomation från WAGO

Upptäck våra lösningar för ditt fastighetsprojekt

Fastighetsautomation har blivit allt viktigare i flera år. Inte minst för att tack vare ständiga framsteg inom digitalisering och ökande innovationshastighet kan allt större komfort- och effektivitetsvinster uppnås. Särskilt inom byggsektorn, politiska riktlinjer – som t.ex EPBD eller Renoveringsvåg – driver också smarta lösningar framåt. I linje med mottot: Gröna fastigheter är smarta fastigheter.

Den viktigaste förutsättningen för en hållbar och därmed intelligent fastighet är att alla komponenter är nätverksanslutna och kan kommunicera med varandra. Standardiserad, säker automationsteknik är avgörande.

För att möta dessa utvecklingar och krav på ett framtidssäkert sätt krävs holistiska och flexibla lösningar. Dessa lösningar kommer att säkerställa branschövergripande planering, driftsättning och effektiv drift av byggnader, samt partners som stödjer med projekterfarenhet och tekniskt kunnande i varje fas av fastighetens livscykel.

Hos WAGO får du allt detta från en källa: från hårdvara till mjukvara till konsultation och service.

Dra nytta av vår expertis:

 • Din partner: WAGO är en lösningsleverantör för modulära, integrerade fatighetsautomationssystem.

 • Expertis: Vi har många års erfarenhet av att utveckla systemlösningar som förenklar ditt arbete och gör dina fastigheter mer transparenta. 

 • Flexibilitet: Från standardiserade till individuella, projektspecifika lösningar – WAGO är din pålitliga kontakt och konsult för planering och driftsättning av byggtjänster. 

 • Starkt nätverk: Med vårt WAGO Solution Provider-program förenar vi projektspecifika kunder och implementeringsexperter.

Omfattande lösningar för ett brett spektrum av applikationer

Oavsett om det gäller kontors- och administrationsfastigheter, produktionsanläggningar och lager, infrastrukturbyggnader eller butiker – klicka dig igenom vår interaktiva värld av smarta byggnader och lär känna våra lösningar för ett brett spektrum av applikationer.

{"instructions":"<ol><li>Scrolla och svajpa genom grafiken.</li><li>Klicka på lägre nivåer.</li><li>Upptäck mångfalden av gröna smarta fastigheter.</li></ol>","instructionsHeadline":"<div>Hur fungerar det?</div>","layers":[{"id":"item_de_0000FB0Y","name":"Übersicht","backgroundImage":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-270390-new-website-page-building-automation-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTYwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNU1pOHhNekk1TkRReE1qUTJOREUxT0M5TlRTMHlOekF6T1RCZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5aWRXbHNaR2x1WnkxaGRYUnZiV0YwYVc5dVh6RmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ZWFjOTU0YTU4YWJhN2ZjMGNlZTNmOTFjOTc5MmE0NDc2OWZhM2MyMzllZjlkYmQ1NzRjYjU3MjM0ODVkODlhMw","altText":"MM-270390_new-website-page_building-automation_1_2000x1125.jpg","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-270390_new-website-page_building-automation_1_2000x1125.jpg"},"spots":[{"iconType":"plus","x":55,"y":30,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"GreenBuilding_IG_Ebene2"}]}]}

Vår portfölj för din hållbara fastighet

Gröna fastigheter är smarta fastigheter som kännetecknas av optimalt nätverkande av de olika fastighetssystemen i ett digitalt hållbart byggnadsekosystem. Med våra teknologier, lösningar och tjänster är du inställd på ett framtidssäkert sätt idag – för fastigheter som möter kraven från investerare, operatörer, anläggningsförvaltare och användare, idag och imorgon.

Vad vi utvecklar för dig:

 • GA-bibliotek, systemmakron och prefabricerade, standardiserade applikationslösningar för enkel och effektiv driftsättning av fastighetsservicesystem
 • Individuella fastighets- och systemautomationslösningar för hållbar, energieffektiv och bekväm fastighetsdrift
 • Projektspecifika integrationslösningar för alla vanliga protokoll inom fastighetsautomation för att bekvämt koppla ihop alla fastighetssystem och säkerställa deras optimala interaktion

Vad vi erbjuder dig:

Våra standardiserade systemlösningar för din applikation

Anpassningsbar på begäran, enligt projekt

Molnbaserad fastighetsförvaltning

WAGO Cloud Building Operation and Control ger den perfekta introduktionen till molnbaserad byggnadshantering.

WAGO Building Control Application

Fastighetsautomation innebär alltid mycket liknande uppgifter. Alla olika fastighetssystem, såsom belysning, skärmar, värme, luftkonditionering och ventilation, kräver styrning och reglering. WAGO lanserar sin "WAGO Application Building Control" för att utföra dessa uppgifter. Denna programvara kan sättas igång utan någon programmering.

Integrerad rumsautomation

flexROOM®, den skalbara rumsautomationslösningen från WAGO, ger belysning, solskydd och temperaturkontroll utan någon programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Belysningsstyrning

WAGO Lighting Management är en sofistikerad lösning för ljusstyrning i stora utrymmen, såsom produktionsanläggningar och lager Genom att kombinera fördefinierad hårdvara och användarvänlig mjukvara erbjuder WAGO ett ljusstyrningssystem som gör planering och driftsättning av nya belysningssystem enklare och som även ger många fördelar för driften.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Energy Data Management

Parameterinställning, inte programmering

WAGO Energy Data Management – bestående av en mjukvarulösning kombinerat med ett modulärt styrsystem – registrerar mätdata från olika medier och variabler för energiövervakning. Den bearbetar dem sedan för vidare analys, arkivering och rapportering.

Att veta vad som är möjligt:
WAGO Fastighetsautomation lösningar i aktion

Kundapplikationsprojekt

Upptäck några av våra genomförda kundprojekt – från konventionella renoveringsprojekt till effektivitetsprojekt till nya smarta fastigheter.

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

WAGO Solution provider

I vårt starka nätverk av lösningsleverantörer hittar du kompetenta WAGO-partners och systemexperter som hjälper dig att genomföra dina projekt.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

Vet vad som rör branschen

FAQ Fastighetsautomation

Fastighetsautomation (BA) definieras internationellt av ISO 16484 och i Tyskland nationellt av VDI 3814 som automatiserad styrning, reglering, övervakning, optimering och drift av teknisk fastighetsutrustning (TBE) – i första hand inklusive HVAC, belysning och skuggning.

Man måste skilja på fastighets- och hemautomation för bostadshus, i allmänhet kallade smarta hem.

Det är viktigt att veta att "smart byggnad" är ett odefinierat begrepp som lämnar utrymme för tolkning. Men "smart byggnad" inkluderar förmodligen avancerad fastighetsautomation ändå. WAGO definierar en "smart byggnad" som en icke-bostadsbyggnad som drivs hållbart och energieffektivt under hela sin livscykel. Med funktionerna hos ett systemomfattande fastighetsautomation och styrsystem och andra tjänster, stödjer en "smart byggnad" användaren och erbjuder maximal komfort under optimala klimat- och ljusförhållanden.

Med genomtänkt fastighetsautomation kan byggnadstekniska processer utformas automatiskt, intelligent och effektivt. Därför spelar fastighetsautomation en nyckelroll när det gäller att bygga hållbara lokaler, såsom kontors- eller administrativa fastigheter, förskola eller sjukhus. Fastighetsautomation ökar också passagerarnas säkerhet och komfort genom att befria dem från uppgifter som att tända och släcka belysningen eller reglera temperaturen.

Ett sofistikerat rumsautomationssystem säkerställer optimala rumsförhållanden och effektiv energianvändning utan ansträngning för de boende. Detta kräver utnyttjande av synergier, t.ex. mellan HVAC, belysning och skuggning:

ISO 52120 (tidigare känd som EN 15232) listar potentiella besparingar beroende på automationsklass.

 • Efterfrågestyrd skuggning
  Till exempel, före kylning av rum på sommaren, förhindrar stängda solskydd solljus från att värma upp rummen. På vintern kan rummen värmas upp genom att öppna solskydden.
 • Optimal och effektiv användning av utrymmet
 • Optimal rumstemperaturkontroll
 • Intelligent belysningsstyrning
 • Närvaroberoende luftkonditionering

Ett öppet system kännetecknas av användningen av standardiserad kommunikationsteknik och stöd från många tillverkare. Komponenterna är således interoperabla, kan kopplas till nätverk och kan utbyta information oberoende av tillverkaren. Detta förenklar användningen av de synergistiska effekterna av olika system.

Däremot är ett eget system tillverkarspecifikt. I allmänhet kan endast enheter från en tillverkare kommunicera med varandra. Därför kräver kommunikation mellan olika egenutvecklade system betydande tekniska och ekonomiska resurser. Att använda proprietära system innebär faktiskt att användarna till stor del är beroende av tillverkaren – särskilt när det gäller att underhålla och utöka systemet.

Det finns många olika protokoll eller kommunikationstekniker som måste utbyta data i ett fastighetsautomation-system:

IP-stödd kommunication, som kännetecknas av flexibilitet, vinner allt mer mark – till exempel via BACnet IP (BACnet SC), Modbus TCP och MQTT för molnanslutningar.

Dessutom finns det fortfarande protokoll som Modbus RTU, KNX TP1, DALI och SMI; dessa sänds via twisted pair-teknologier. Användningen av dessa tekniker minskar i takt med att IP-kommunikationen ökar. Numera används dessa tekniker för att bygga kortare och kortare rutter, som integreras i IP-nätverk med lämpliga routrar.

Dessutom, trådlösa tekniker blir allt populärare på marknaden. Särskilt för att vitalisera befintliga fastigheter erbjuder trådlös teknik den nödvändiga flexibiliteten. EnOcean är till exempel en etablerad trådlös teknik. Andra teknologier utvecklas också, såsom LoRaWAN, Thread with KNX RF och Matter, samt Zigbee, för vilka en slutlig marknadspåverkan ännu inte kan uppskattas.

Underskatta inte detta: När det kommer till kommunikation inom ett fastighetsautomation-system är det viktigt att fokusera på IT säkerhet för att skydda systemen från obehörig åtkomst.

BACnet står som dataöverföringsprotokollet för "Building Automation and Control Networks" inom fastighetsautomation och är standardiserat med ISO 16484-5 över hela världen. BACnet-protokollet kan överföras över olika överföringsmedia såsom IP- och tvåtrådsnätverk. BACnet möjliggör standardiserat datautbyte för fastighetsautomation och därmed en systemöverskridande integration av enheter från olika tillverkare och sektorer till ett enhetligt övergripande system. Utbyggnader eller förändringar i fastigheter kan implementeras med BACnet oavsett tillverkare och över system.

En datapunkt i BA är en informationsenhet som kan vara fysisk eller virtuell. Fysiska datapunkter avser direktanslutna eller nätverksanslutna fältenheter i ett system. Virtuella datapunkter (även kallade kommunikativa eller fiktiva) är å andra sidan mjukvarubaserade eller kommer från ett överföringsprotokoll. Datapunkter identifieras unikt i ett fastighetsautomationssystem via en datapunktsadress eller användaradress (tillgångsidentifieringsnyckel).

Rekommenderad läsning

Lämplig anslutningsteknik sökes

Fastighetsinstallationslösningar

I takt med att fastigheter blir allt smartare kräver de mer teknik och elektriska ledningar. Detta innebär utmaningar för elingenjörer. WAGO stödjer dig med ett brett utbud av lösningar för anslutningsteknik och som partner för att möta dessa utmaningar – vare sig med conventionella anslutningar, t.ex. med 221-serien, eller pluggbara anslutningar med hjälp av WINSTA®. Upptäck vårt produktutbud från kopplingsdosa, styrskåp och rumsinstallation, till verktygsfri armmanövrering och vårt breda utbud av märkningsalternativ och tillbehör – alla snabba, säkra och underhållsfria lösningar för alla tillämpningar.