Ämnen 23 juni 2017
Tillsammans mot målet: vår försörjningskedja

Många aspekter av försörjningskedjan motiverar hållbar affärsverksamhet.

Det handlar bland annat om att ställa in enhetliga socialt och miljömässigt sunda företagsstandarder och förmedla dem ner i leveranskedjan, upprätta åtgärder för överensstämmelse med regler och föreskrifter, främja rättvisa affärsrelationer och upprätthålla högkvalitativa krav.

Viktigt för oss:

  • Pålitliga partnerskap
  • Förhindra korruption och säkerställa överensstämmelse med standardprocesser
  • Miljömässiga och sociala standarder

Leverantörshantering

Som ett internationellt aktivt och expanderande företag med en bred portfölj blir vår försörjningskedja alltmer komplex. Ett trovärdigt förhållande med våra leverantörer är viktigt för att säkerställa att lagbestämmelserna följs, såväl som miljömässiga och sociala standarder. Under många år har vi utfört och utvärderat leverantörsundersökningar om ämnena "Miljöhantering", "Överensstämmelse med REACH/RoHS" och "Arbetskyddshantering". 2016 utvidgades vi även att fokusera på sociala och etiska standarder. Vi har också vidarebefodrat branschkoden ZVEI e. V. till våra leverantörer. Vi har gjort det för att visa det väsentliga värdet av ansvarig företagsledning i vår försörjningskedja och främja genomförandet av dess principer.

Tillförlitliga affärsrelationer

Vi strävar alltid efter att inte bara göra ett gott professionellt intryck på våra kunder och affärspartner, utan också ett gott personligt intryck. Vårt företags uppförandekod utgör grunden för detta. Vi främjar också integritet och ärlighet i vår utbildning och arbetar med lämpliga efterlevnadsprocesser och grundläggande utbildningsprogram för våra anställda. För att stödja detta gick vi med i initiativet "Compliance in Medium-sized Companies Forum." 2016 Vi avser att proaktivt kringgå fallgropar, såsom korruption, för att forma en positiv företagsstruktur. Detta bygger på ett motsvarande starkt engagemang från vår ledning, vilket kräver och stöder motsvarande åtgärder.

WAGO Code of Conduct för leverantörer

WAGO kapitaliserar "Socialt ansvar" – och inte bara inom företaget. Det spelar också en viktig roll i våra affärsrelationer, varför vi håller partnerna i vår leverantörskedja till samma standarder.

nachhaltigkeit_verhaltenskodex_lieferanten_gettyimages-545806984_2000x2000.jpg
Kvalitetsstandarder

Våra kopplingsplintar släpper aldrig taget!

Våra underhållsfria kopplingsplintar ger högsta kvalitet. Eftersom våra standarder går utöver de som fastställs av normerna – och det gäller inte bara våra produkter.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg
Miljöskydd

Levande ansvar

Oavsett om det gäller produkten, processen eller hanteringen, miljöskydd berör alla delar av företaget och WAGO, implementeras på alla nivåer.

wago_nachhaltigkeit_umwelt_begruentes_da_2000x1500.jpg
Miljöskydd