Ämnen 11 juli 2018
Kraftfördelning för elbilsladdning

WAGO kan presentera ett koncept för små och stora garage, parkeringshus och parkeringar som har behov av flexibilitet att kunna addera flera elbilsladdare vid ett senare tillfälle. Här skapas infrastrukturen på förhand och det är mycket enkelt att utöka med flera elbilsladdare.

Med WAGO 5G16mm2 flatkabel får du en snabb och kostnadsbesparande installation med minst 30% kostnadsbesparing. Det blir även vid eftermontering av nya laddare minst 60% lägre kostnad.

  • Med vår 16mm2 flatkabel slipper du en stor del installationstid av kopplingsdosor, infrastruktur och klamring.
  • Kostnadsbesparande installation och mycket enkel eftermontering av nya laddpunkter.
  • Enkel påmatning av anslutningskabel.
  • Vid senare anslutning av laddare görs snabbt och enkelt en montering av ny avtappningsmodul på flatkabeln.
  • Lastbalansering och kommunikation mellan laddare kan göras på samma 5G16mm2 flatkabel (gäller vissa fabrikat av laddare)
  • Kapslingsklass IP65

Energiövervakning

Energiövervaking är en lösning för att ha koll på huvudmatning i en fastighet för att se hur mycket som är tillgängligt för elbilsladding.

Vår utrustning mäter strömmen på huvudmatningen och rapporterar vidare till moln-lösningar (ex. ZapCloud). När strömförbrukningen närmar sig maxgränsen på märkströmmen på huvudskyddsbrytaren så går moln-lösningen in och ser till att laddarna går ner i ström, så att ej huvudbrytaren/säkringarna löser ut. Det leder till att du kan ta ut mer kapacitet till laddning när det är lägre förbrukning av ström i fastigheten som ex. på natten.

Energiovervåker.jpg