Ämnen den 11 juli 2018
Kraftfördelning för elbilsladdning

WAGO kan presentera ett koncept för små och stora garage, parkeringshus och parkeringar som har behov av flexibilitet att kunna addera flera elbilsladdare vid ett senare tillfälle. Här skapas infrastrukturen på förhand och det är mycket enkelt att utöka med flera elbilsladdare.

Energiövervakning

Energiövervaking är en lösning för att ha koll på huvudmatning i en fastighet för att se hur mycket som är tillgängligt för elbilsladding.

Vår utrustning mäter strömmen på huvudmatningen och rapporterar vidare till moln-lösningar (ex. ZapCloud). När strömförbrukningen närmar sig maxgränsen på märkströmmen på huvudskyddsbrytaren så går moln-lösningen in och ser till att laddarna går ner i ström, så att ej huvudbrytaren/säkringarna löser ut. Det leder till att du kan ta ut mer kapacitet till laddning när det är lägre förbrukning av ström i fastigheten som ex. på natten.