Din åtkomst till WAGO

Är du inte registrerad än?

Registrera dig nu!

Ämnen den 11 juli 2018
Kraftfördelning för elbilsladdning

WAGO kan presentera ett koncept för små och stora garage, parkeringshus och parekeringar som har behov av flexibilitet att kunna addera flera elbilsladdare vid ett senare tillfälle. Här skapas infrastrukturen på förhand och det är mycket enkelt att utöka med flera elbilsladdare.

Med WAGO 5G16mm2 flatkabel får du en snabb och kostnadsbesparende installation med minst 30% kostnadsbesparing. Det blir även vid efetrmontering av nya laddare minst 60% lägre kostnad.

 • Med vår 16mm2 flatkabel slipper du en stor del installationstid av kopplingsdosor, infrastruktur och klamring.
 • Kostnadsbesparande installation och mycket enkel eftermontering av nya laddpunkter.
 • Enkel påmatning av anslutningskabel.
 • Vid senare anslutning av laddare görs snabbt och enkelt en montering av ny avtappningsmodul på flatkabeln.
 • Lastbalansering och kommunikation mellan laddare kan göras på samma 5G16mm2 flatkabel (gäller vissa fabrikat av laddare)
 • Kapslingsklass IP65

Energiövervakning

Energiövervaking är en lösning för att ha koll på huvudmatning i en fastighet för att se hur mycket som är tillgängligt för elbilsladding.

Vår utrustning mäter strömmen på huvudmatningen och rapporterar vidare till moln-lösningar (ex. ZapCloud). När strömförbrukningen närmar sig maxgränsen på märkströmmen på huvudskyddsbrytaren så går moln-lösningen in och ser till att laddarna går ner i ström, så att ej huvudbrytaren/säkringarna löser ut. Det leder till att du kan ta ut mer kapacitet till laddning när det är lägre förbrukning av ström i fastigheten som ex. på natten.

Logga in för att spara din bevakningslista.
Logga in för att spara din bevakningslista.

Är du säker?

Snabb inmatning

Ange ett exakt artikelnummer (t ex 2002-1201) och bekräfta din inmatning med knappen“Enter”. Använd knappen “Tab” för att navigera mellan kolumnerna.
Orderantal: Max. {0}
PU (SPU): st
Vänta ...
Ändra land

Du lämnar det aktuella valda landets hemsida och kommer att loggas ut. Ditt användarkonto gäller endast för ett land. Det nyvalda landets hemsida har andra kontakter och kan ha olika innehåll och funktioner.

orderlista med csv-import

Importera din orderlistfil i följande format:
 • Endast CSV-filer
 • [article number] separator [set]
 • En artikel per rad

Lägg till från din orderlista

Kopiera din orderlista till textrutan i följande format:
 • [article number] separator [quantity]
 • En artikel per rad

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.