buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Överspänningsskydd och Specialelektronik

WAGOs överspänningsskydd och specialelektronikprodukter har många användningsområden.

Interfacemoduler med specialfunktioner ger säker, felfri signalbehandling och anpassning.

Våra överspänningsskyddslösningar ger säkert säkringsskydd mot för höga spänningar för elektrisk utrustning och system (t.ex. varistor kopplingsplintar).

Ny produkt
Jord-resistanssignalmodul

Jordfelsdetekteringsmodul

Öka tillgängligheten genom förebyggande underhåll.

Dina fördelar:

  • Automatiserad isolationsresistansmätning
  • Tidig upptäckt av potentiella jordfel
  • Isolationsfelindikering via lysdioder och potentialfri kontakt

Vårt överspänningsskydd och elektroniska specialprodukter

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Överspänningsskydd

WAGOs överspänningsskyddsmoduler skyddar dina elektriska enheter och system på ett tillförlitligt sätt mot alltför stora spänningar för att säkerställa systemets tillgänglighet.

Dina fördelar:

  • Skydda ditt system mot överspänning med WAGOs överspänningsskyddsmoduler
  • Utrymmessparande och kompakt design
  • Kontrollera driftskostnaderna genom att förhindra dyra oplanerade stillestånd
  • Förhindra utrustningsfel till följd av överspänning för att erhålla hög driftsäkerhet och lång drifttid
Din WAGO kontaktperson

Bartek Obara

Systemspecialist Interface

Mer information