MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Jord-resistanssignalmodul

Med den nya jordfelsindikatorn erbjuder WAGO möjligheten att förutom att detektera jordfel även automatisk detektera obalanserat isolationsmotstånd, från +24 V till 0 V, alternativt till jord.

Jord-resistanssignalmodul

I videon, visar Frank Sellke, WAGO Business Development Manager för INTERFACE ELECTRONICS, mer om funktionerna och fördelarna med jordfelsindikatorn.

Funktioner

1

Tydlig signalering

Tydlig signalering

Signalering sker via lysdioder och en potentialfri kontakt när värdet faller under en angiven gräns.

2

Driftsläge

Driftsläge

Växla mellan jordad och ojordad drift via skjutomkopplaren märkt S1

3

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik

Enkel anslutning med Push-in CAGE CLAMP® och med tryckknapp för alla ledartyper

4

Automatisk utvärdering

Automatisk utvärdering

Kontrollera isolationsresistansen mellan +24 V eller 0 V-terminalerna och jord, i jordade styrkretsar (var 10:e sekund), eller ojordade styrkretsar (varje sekund)

Utvecklingen av signalmodulen för jordfel

Entrådig

  • Säkring löser ut omedelbart vid jordfel
  • Omedelbar systemavstängning
  • Förvarning

Frånskiljbar jordplint – Manuellt test av isolationsmotstånd

  • Säkring löser ut omedelbart vid jordfel
  • Omedelbar systemavstängning
  • Detektering av potentiella jordfel genom rutinmässigt manuellt underhåll
MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

Jordfelsindikator – Automatisk testning av isolationsmotstånd

Jordfelsindikatorn erbjuder branschens bästa kostnads-nyttoförhållande och är lätt att använda. Byte av jordfelsindikatorns anslutning är enkelt Endast två extra kablar behöver anslutas till PLCn för att göra den potentialfria kontakten redo för utvärdering.

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Fördelar med jordfelsindikatorn jämfört med mekanisk jordledaranslutning – i praktiken

  • Manuell testning för uppkommande jordfel ersatt av helautomatisk övervakning
  • Minskning av inspektionsintervallet från ca. 3 månader till 10 sekunder
  • Omedelbar signalering genom potentialfri kontakt till PLCn

Applikationsexempel

Bartek Obara

Systemspecialist Interface

Mer information