power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif

INTELLIGENT PLANERING, ENKEL INSTALLATION

WAGO Pro 2 Strömförsörjning – enkel, snabb och tillförlitlig!

Intelligent planering

WAGOs Pro 2 Strömförsörjning kräver mindre utrymme i kontrollskåpet och mindre avstånd från andra komponenter, vilket hjälper till att minimera kylkostnaderna. 2D/3D-data är tillgängliga för enheterna via CADENAS PARTcommunity, EPLAN-makron och Smart Designer-stöd. Kontaktdonen och spännenheterna är märkta i enlighet med EN 81346-2 för tydligt differentierad märkning av enskilda anslutningspunkter.

Dina fördelar:

  • Kompakt design och hög effektivitet, upp till 96,3%, minskar utrymmeskraven och förbättrar kylningen i kontrollskåpet.
  • Den digitala tvillingen förenklar implementeringen av E-CAD samtidigt som det minskar tid och kostnader.
  • Enhets- och anslutningspunkter märkta i enlighet med EN 81346-2

 

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Enkel installation

Fjäderanslutningsteknologi garanterar mycket säkra, underhållsfria anslutningar; det är också snabbt, vilket avsevärt minskar kostnaderna. De pluggbara kontakterna möjliggör både förmonterad ledning och snabb installation, vilket ger ytterligare kostnadsminskningar. Frontpanelgränssnittet möjliggör snabb och enkel konfigurering, medan ett LED-stapeldiagram intuitivt anger aktuell belastning. Märkning enligt EN 81346-2 för tydlig identifiering av anslutningspunkt förhindrar ledningsfel.

Dina fördelar:

  • Push-in CAGE CLAMP®-kontaktdon sparar tid vid ledningsdragning och installation
  • Konfiguration via gränssnittsprogramvara ger större flexibilitet och tydlighet under installationen.
  • LED-stapeldiagram och märkning av alla enheter/anslutningspunkter förenklar idrifttagningen av systemet.

 

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg