WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Signalomvandlare

Isolera, förstärk, filtrera och konvertera: WAGOs signalomvandlare och isolationsförstärkare hanterar ett stort antal funktioner inom olika applikationsområden och ger säker och felfri signalöverföring tack vare ett omfattande sortiment av godkännanden för globala applikationer. Fokus är användbarhet och absolut tillförlitlighet.

Signalomvandlarna är utformade med samma profil som övriga produktsortimentet. Detta möjliggör enkel bygling av matningsspänningen, vilket eliminerar behovet av tidskrävande kabeldragning av de enskilda komponenterna.

Dina fördelar:

 • Kalibrerad växling mellan mätområden för att alltid säkerställa likvärdig precision
 • In-/ut svarstid simulering (serie 2857)
 • Kan användas under extrema miljöförhållanden (−40 … +70 C)
 • Säker isolering enligt DIN EN 61010-1
 • Intuitiv konfiguration via programvara, app eller display, DIP eller tryck/skjut-omkopplare

Produktöversikt

Ny produkt

Gränslägesomkopplare för järnvägsapplikationer

Säker 3-stegs isolation enligt EN 61010-1

WAGOs nya gränslägesomkopplare med lackat kretskort uppfyller alla viktiga standarder - från järnväg- (enligt EN 61373) och temperaturstandard (enligt EN 50155) till elektromagnetisk kompatibilitet (enligt EN 50121-3-2).

Dina fördelar:

 • En ännu bredare portfölj av lämpliga signalomvandlare att välja mellan
 • Flera lösningar till järnvägsindustrin med standardiserade produkter
 • Säker 3-vägs-isolering med 4 kV testspänning enligt 61010-1

Olika kombinationsalternativ

Upptäck vårt utbud av signalomvandlare och isolationsförstärkare

Signalomvandlare

Isolera, förstärk, filtrera och omvandla: WAGOs isolationsförstärkare hanterar ett stort antal funktioner för olika industriapplikationer, och ger säker och felfri signalöverföring.

Utbudet av isolationsförstärkare ger rätt lösning för varje applikation:

 • Med strömförsörjning: isolationsförstärkare (permanent konfigurerade), isolationsförstärkare (konfigurerbara), universella isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, repeateraggregat, signalomvandlare
 • Utan strömförsörjning: passiva isolatorer, loopdrivna isolationsförstärkare

Dina fördelar:

 • Galvanisk isolering mellan strömförsörjningens in- respektive utgång
 • Spänningsjustering för att kompensera för fel- eller signalförändringar
 • Växlingsbar filterfunktion för att förhindra signalinterferens
 • Tillförlitligt skydd för ingångskretsen mot överström (857-409, 857-402, 2857-401)
 • En digital signalutgång (DO) reagerar på fritt konfigurerbara gränsvärden för mätintervall (vilket möjliggör användning som gränsvärdesomkopplare, med aktiverings-/inaktiveringsfördröjning).

Frekvenssignalomvandlare

WAGOs frekvenssignalomvandlare spelar in 0,1-120 kHz-signaler från NAMUR-, NPN- eller PNP-sensorer och omvandlar frekvensen till analoga standardsignaler.

Dina fördelar:

 • Signalinsamling från NAMUR-, NPN- eller PNP-sensorer
 • Frekvensområde: 0,1...120 kHz
 • Felmeddelande: Ledningsbrott/kortslutningsdetektering för NAMUR induktiva givare
 • Mätvärde över/under mätområdet

Hastighetsmätning med NAMUR-sensor med frekvensomvandlare

Temperatursignalomvandlare

Med WAGOs temperatursignalomvandlare kan signaler från termoelement som Pt, TC, Ni, KTY och RTD-sensorer samt motstånd registreras och omvandlas till en analog standardsignal på utgångssidan. Om en resistiv temperaturgivare eller ett termoelement används, beror på faktorer som det maximala temperaturintervallet, installationsmiljön och den önskade mätnoggrannheten:

 • Temperaturgivaren (RTD): Temperaturområde upp till 850 °C, med hög noggrannhet
 • Termoelement (TC): Temperaturområde upp till 2320 °C, ger snabbare svarstid

Dina fördelar:

 • Signaler från termoelement som Pt, TC, Ni, KTY och RTD-sensorer samt motstånd upp till 4,5 kΩ (t ex Pt-100-sensorer)
 • 2-, 3- och 4-ledar anslutningsteknik
 • Felmeddelande: ledningsbrott/kortslutningsdetektering av sensorn
 • Mätvärde över/under mätområdet

Temperaturövervakning med Pt-sensor och Signalomvandlare för temperatur (857-801).

Switch för tröskelvärde

WAGOs gränsvärdesomkopplare övervakar olika signaler som temperatur, ström eller spänning. Om ett värde faller över eller under en gränsvärdesinställning kan t.ex. nödstopp eller larm utlösas. Förutom gränsvärdesomkopplare för analoga signaler erbjuder WAGO även RTD-gränsvärdesomkopplare för motståndstemperaturgivare och potentiometrar samt gränsvärdesomkopplare för termoelement, vilket möjliggör både signalövervakning och mätning.

Dina fördelar:

 • In-/ut svarstid simulering (serie 2857)
 • Reläer som gränsvärdesomkopplare (till exempel aktiverings/inaktiveringsfördröjning)
 • En digital signalutgång (DO) reagerar på fritt konfigurerbara gränsvärden för mätintervall (vilket möjliggör användning som gränsvärdesomkopplare, med aktiverings-/inaktiveringsfördröjning).

Temperaturövervakning mha tröskelvärde med WAGOs 2857-533 resistans gränslägesswitch

Potentiometersignalomvandlare

Denna signalomvandlare registrerar signaler; från potentiometrar och omvandlar dem till standardsignaler.

Dina fördelar:

 • Signalvärdesinsamling från potentiometrar och motstånd
 • Automatisk potentiometeridentifiering
 • Konfigurerbara in- och utgångsparametrar
 • En digital signalutgång (DO) reagerar på fritt konfigurerbara gränsvärden för mätintervall (vilket möjliggör användning som gränsvärdesomkopplare, med aktiverings-/inaktiveringsfördröjning).

Motståndsmätning via potentiometer med WAGOs 857-809 potentiometer signalomvandlare

Ström- och Spänning Signalomvandlare samt Effektmätningsmodul

Förutom ström- och spänningssignalomvandlare som registrerar likström- och växelström, inkluderar detta också en effektmätningsmodul som kan mäta ström och spänning parallellt, konvertera dem till ström samt mata ut dem som en analog standardsignal. Dessutom erbjuder WAGOs signalomvandlare för Rogowskispolar som en lösning för eftermontering i befintliga system. Det är således inte nödvändigt att koppla bort ledare under spänning. I apparatskåpet, mäter den nya WAGO 3-fasmätmodulen, direkt alla relevanta parametrar i ett trefas elnät, som - spänning, ström, effekt, energi, övertoner, etc. - inifrån apparatskåpet.

Dina fördelar:

 • Signalinsamling av DC- och AC-spänningar upp till 300 VAC/VDC med moduler som bara är 6 mm breda
 • AC-strömmar upp till 4000 A med Rogowski-spolen
 • Växlingsbar filterfunktion för att förhindra signalinterferens
 • En digital signalutgång (DO) reagerar på fritt konfigurerbara gränsvärden för mätintervall (vilket möjliggör användning som gränsvärdesomkopplare, med aktiverings-/inaktiveringsfördröjning).

Ljusövervakning med WAGOs 2857-550 signalomvandlare för ström

3-fas strömmätningsmoduler

Effektmätningsmodulerna, som monteras på en DIN-skena, erbjuder den idealiska lösningen för att mäta strömmar och spänningar i ett trefas elnät som kan styras på distans. Uppmätta variabler som aktiv / skenbar / reaktiv effekt, energiförbrukning, effektfaktor, fasvinkel och frekvens kan läsas av via Modbus®-gränssnittet. Två integrerade RJ45-uttag förenklar installationen av upp till 32 enheter.

Dina fördelar:

 • Mätning med strömtransformatorer eller Rogowski spolar: Flexibelt urval av kommande mätdata
 • Kortplats för micro SD-kort: Snabb och säker mätning, inklusive lagring
 • Kompakt enhet i DIN-skenmonterad kapsling: Sparar plats
 • Modbus® Interface (RS-485): Tillhandahållande av de uppmätta värdena via Modbus®
 • Digital signalutgång som pulsutgång (pulser / kWh kan konfigureras): Kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen

Effektmätning med 3-fas mätmodul för trefasnät (2857-570/024-001)

Konfigurationsalternativ

Intuitiv konfiguration via programvara, App eller Display

Gränssnittskonfigurator

Signalomvandlarna är användarvänliga och enkla att konfigurera med gränssnittskonfiguratorn.

 • Simulering av ingångs- och utgångsparametrar (serie 2857)
 • Automatisk moduldetektering
 • Konfigurering och visualisering av processvärden
 • Parametrisering av den digitala växlingsutgången (tröskelfunktionalitet)
 • Kommunikation via WAGO USB-servicekabel (750-923) eller WAGO Bluetooth® Adapter (750-921), anslutningsbar till båda serierna
konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Konfigurationsdisplay

Den borttagbara displayen kan enkelt kopplas in i huset. Den innehåller en innovativ pekskärm för att intuitivt konfigurera enheter. Flerfärgsdisplayen växlar mellan orange, röd, grön eller vit beroende på enhetens status. Integrerade funktioner, såsom kopieringsfunktion, kan användas för att överföra lagrade konfigurationsdata från en enhet till en annan av samma typ. Lösenord för att skydda konfigurerade data kan även tilldelas för att förhindra obehörig åtkomst eller ändringar.

Dina fördelar:

 • Kan enkelt pluggas in i signalomvandlare
 • Pekfunktion via manöverpanel
 • Automatisk moduldetektering
 • Konfigurering och visualisering av processvärden
 • Kopiera konfigurationsdata från enhet till enhet

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Konfigurationsapp

Gratis WAGO mjukvara®-ToGo-appen ger kraften från en PC-baserad konfigurator till din Android-mobiltelefon.

Dina fördelar:

 • Konfiguration av ingångs- och utgångsparametrar med en fingertryckning
 • Enkel visning av konfigurationsdata och nuvarande värde
 • Kommunikation via WAGO Bluetooth® adapter (750-921)
konfigurationsapp_2000x2000px.jpg

Alla produkter

Upptäck vårt utbud av signalomvandlare och isolationsförstärkare.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Video: Signalomvandlare

Upptäck de omfattande funktionerna på WAGOs signalomvandlare, som förenklar det dagliga arbetet med effektiv drifttagning och drift.

Detta kanske också intresserar dig

Relaterade ämnen och produkter

Energihantering

Att spara energi är bra både för miljön och ekonomin. Att genomföra rätt analys och ta rätt steg kan leda till en hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Service och underhåll med transparens

Vem tänker på service och underhåll vid användning av processteknologisystem? Analoga signalomvandlare och isolationsförstärkare är väl etablerade inom processteknologin.

process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg

Återförsäljare i ditt område

Snabbare till service: Ange bara ditt postnummer för att hitta din elgrossist.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg