buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Strömtransformatorer och spänningsavtappare

Överallt där höga strömmar behöver mätas och bearbetas, WAGOs strömtransformatorer är det naturliga valet. Spänningsavtappare finns också för enkel och säker spänningsmätning i befintliga system.

Dina fördelar:

 • Säker och tillförlitlig anslutning med CAGE CLAMP® anslutningsteknik
 • Fullt sortiment av produkter för nya system samt för eftermontering i befintliga installationer
 • Koordinerade komponenter för din energidatahantering

Produktöversikt

Ny produkt

WAGO energimätmoduler (MID)

Dina fördelar:

 • Registrera värden för aktiv och reaktiv energi, nätfrekvens, liksom ström, spänning och effekt för alla faser
 • Applikationer för fakturering av energikonsumtion är möjliga genom överensstämmelse med MID-direktivet 2014/32 / EU
 • Professionell kommunikation tack vare M-Bus och Modbus®-gränssnittet och två S0-pulsutgångar
 • Intuitiv konfiguration genom touchknappar och konfigurationsapp via Bluetooth®
 • Full transparens med en upplyst display i fullformat
 • Sparar tid på alla nivåer tack vare Push-in CAGE CLAMP® och spak
 • Smal design sparar värdefullt utrymme i kontrollskåpet

Den kompletta lösningen: Strömtransformatorer godkända för fakturering

WAGOs växande portfölj med nuvarande transformatorer

WAGO erbjuder nu strömtransformatorer godkända för fakturering. De nya strömtransformatorerna har godkänts för fakturering av tredje part, enl. EU direktiv. Strömtransformatorerna godkända för fakturering kompletterar WAGOs nya energimätare (artikelnr 879-3040).

Lösningen

De nya transformatorerna godkända för fakturering, stärker WAGOs befintliga program av ström- och energimätningslösningar. Dessa strömtransformatorer kompletterar WAGO: s program av energimätare (MID) och energimätningsprodukter. Ett snabbmonterat kit möjliggör enkel och kostnadseffektiv installation. Ett stort antal monteringsalternativ ger användarna stor flexibilitet. Kombinationen av en energimätare och strömtransformator erbjuder en komplett lösning.

Dina fördelar:

 • De nya strömtransformatorerna har godkänts för användning vid fakturering av tredje part , enl. EU direktiv
 • Perfekt att kombinera med strömtransformatorerna godkända för fakturering med WAGOs energimätare (artikelnr 879-3040)
 • Skruvlös CAGE CLAMP®-anslutningsteknik

Våra produkter som strömtransformatorer och spänningsavtappare

Rogowski-spolar

WAGO: s 855-serie Rogowski-spolar har en sluten luftspole med en ickemagnetisk delad kärna, som omvandlar växelström till en mätsignal.

Dina fördelar:

 • Minskat fotavtryck – perfekt för att mäta höga strömmar mha delad kärna
 • Lätt att använda med bajonettlås och fästpunkter för buntband
 • Högre säkerhet med stängbart bajonettlås
 • Anslutning av Rogowski-spolar till 3-fasströmmätningsmodulen (750-495 / 000-002)
 • Klar för global användning inom många branscher tack vare UL-godkännanden

Pluggbara strömtransformatorer med picoMAX® anslutningsteknologi

Dina fördelar:

 • Enkel sekundär kabelinstallation via pluggbar picoMAX® anslutningsteknik
 • Platsbesparande montering direkt ovanför strömbrytaren tack vare sidolås för optimal seriell montering
 • UL-listade

Tångströmtransformatorer

Dina fördelar:

 • Kompakta och separerbara splitströmstransformatorer - perfekt för eftermontering i befintliga system
 • Strömflödet avbryts inte
 • Snabb och kostnadseffektiv installation med buntband
 • Transformatorbenet (855-5xxx) kan helt avlägsnas om det är ont om plats

Pluggbara strömtransformatorer med CAGE CLAMP® anslutningsteknologi

Dina fördelar:

 • Skruvfri CAGE CLAMP® anslutningsteknik
 • Snabbmonteringskit för enkel och kostnadseffektiv installation
 • Enastående mångsidighet tack vare flera monteringsalternativ
 • Enkel transformatorkortslutning via redundanta sekundära terminaler S1 och S2
 • UL-listade

Spänningsavtappare för isolerade ledare

WAGOs 855-serie spänningsavtappare mäter lätt och säkert spänningen i befintliga system. Ledarkontakt sker via IDC-anslutning för snabb spänningsmätning.

Dina fördelar:

 • Mät snabbt och säkert spänningen
 • Verktygsfri anslutning för isoleringen garanterar säker installation.
 • 2 A fuse possible, 5 x 25 mm
 • För isolerade ledare upp till 16 mm2 2

Spänningsavtappare för skenmontage

Dina fördelar:

 • Snabb och enkel installation på samlingsskenan med klämfäste eller M6 / M8-montering
 • Flera olika märkningsalternativ för tydlig identifiering
 • Universell ledaravslutning genom Push-in CAGE CLAMP®-anslutningsteknik
 • Säkrad spänningsväg skyddar mätinstrumentet nedströms

Ström- och spänningsavtappare

En kombination av strömtransformator och spänningsavtappare, för ström och spänning, kan snabbt och enkelt anslutas på bygelplatsen för 95 mm22 högström genom kopplingsplinten (285-195).

Dina fördelar:

 • Mätdata kan märkas direkt på nätaggregatet
 • Integrerad 25 A/1 A strömomvandlare
 • Uppfyller noggrannhetsklass 0,5 enligt EN 61869-2 för exakta mätresultat
 • Säkrad spänningsväg skyddar mätinstrumentet nedströms

Ström- och Spänning Signalomvandlare samt Effektmätningsmodul

Förutom ström- och spänningssignalomvandlare som registrerar likström- och växelström, inkluderar detta också en effektmätningsmodul som kan mäta ström och spänning parallellt, konvertera dem till ström samt mata ut dem som en analog standardsignal. Dessutom erbjuder WAGOs signalomvandlare för Rogowskispolar som en lösning för eftermontering i befintliga system. Det är således inte nödvändigt att koppla bort ledare under spänning. I apparatskåpet, mäter den nya WAGO 3-fasmätmodulen, direkt alla relevanta parametrar i ett trefas elnät, som - spänning, ström, effekt, energi, övertoner, etc. - inifrån apparatskåpet.

Dina fördelar:

 • Signalinsamling av DC- och AC-spänningar upp till 300 VAC/VDC med moduler som bara är 6 mm breda
 • AC-strömmar upp till 4000 A med Rogowski-spolen
 • Växlingsbar filterfunktion för att förhindra signalinterferens
 • En digital signalutgång (DO) reagerar på fritt konfigurerbara gränsvärden för mätintervall (vilket möjliggör användning som gränsvärdesomkopplare, med aktiverings-/inaktiveringsfördröjning).

Ljusövervakning med WAGOs 2857-550 signalomvandlare för ström

3-fas strömmätningsmoduler

Effektmätningsmodulerna, som monteras på en DIN-skena, erbjuder den idealiska lösningen för att mäta strömmar och spänningar i ett trefas elnät som kan styras på distans. Uppmätta variabler som aktiv / skenbar / reaktiv effekt, energiförbrukning, effektfaktor, fasvinkel och frekvens kan läsas av via Modbus®-gränssnittet. Två integrerade RJ45-uttag förenklar installationen av upp till 32 enheter.

Dina fördelar:

 • Mätning med strömtransformatorer eller Rogowski spolar: Flexibelt urval av kommande mätdata
 • Kortplats för micro SD-kort: Snabb och säker mätning, inklusive lagring
 • Kompakt enhet i DIN-skenmonterad kapsling: Sparar plats
 • Modbus® Interface (RS-485): Tillhandahållande av de uppmätta värdena via Modbus®
 • Digital signalutgång som pulsutgång (pulser / kWh kan konfigureras): Kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen

Effektmätning med 3-fas mätmodul för trefasnät (2857-570/024-001)

Upptäck produkter

Inspiration för dig

Strömmätning och analys

WAGOs lösning för energiövervakning

Kompakta transformatorplintar

Förmonterad kopplingsplintmontering för enkel anslutning och kortslutning av strömtransformatorer, lämplig för 3-fasströmsmätningsmoduler

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Produkter

Kompakta transformatorplintar

Den enkla lösningen för pålitliga strömtransformatorer som inte är direktkopplade till en belastning; finns även för 3-fas kretsar

Din WAGO kontaktperson

Bartek Obara

Systemspecialist Interface

Mer information