Ämnen 26 juni 2017
Laboratorietester för högre kvalitet och tillförlitlighet

För att kunna använda kopplingsplintar globalt måste de uppfylla vissa standarder och erhålla testcertifikat.

Dessa krav gäller för alla tillverkare. WAGO genomför även egna test för att öka standarder och erbjuda större tillförlitlighet med sina produkter. Produkterna genomgår olika mekaniska, elektriska och klimatiska testprocesser, från vilka vi presenterar några exempel.

För större säkerhet:

  • Utdragningstest
  • Vibrationstest
  • Stöttest
  • Spänningsfallstest under böjspänning

WAGO Test Lab

Det betyder att WAGOs produkter kan användas på ett säkert och tillförlitligt sätt både på den europeiska marknaden och överallt i världen för en mängd olika applikationer. Vi lägger stort värde på detta, som börjar i utvecklingsfasen. Som ett resultat kan vi på ett verifierbart sätt presentera höga nivåer av produktsäkerhet och tillförlitlighet samtidigt som vi säkerställer att tekniska data uppfylls och är korrekta, vilket är de högsta prioriteringarna för våra kunder och användare över hela världen.

Den 22 december 2009 ackrediterades vår testlabb av Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025.

Utdragningstest (enligt EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Vid dragprovet dras en ledare tills den avlägsnas från fastspänningsenheten.
Konstruktionen av plintarna innebär att utdragningen endast inträffar efter att standardutdragningskraften har överskridits många gånger.

Vibrationstest (enligt IEC/EN 60068-2-6)

Beroende på applikation, såsom järnväg (enligt EN 61373) eller marin (enligt GL, LR, DNV), finns det olika testkrav för att bestämma om de långsiktiga effekterna av vibrationer försämrar elektriska anslutningar. Provet utsätts för olika belastningar på tre axlar i ett elektrodynamiskt vibrationssystem. Amplituden, accelerationen och i synnerhet vibrationensfrekvensen varierar under testet. Testvärdena ökas flera gånger över standardvärdena för att möta specifika kundernas krav.

Stöttest (enligt IEC/EN 60068-2-27)

Stötprovet är mycket likvärdigt med vibrationsprovet, förutom att enstaka stötar appliceras på provet i stället för kontinuerliga vibrationer. Stöttest utföres vanligtvis, till exempel vid en acceleration av 20 g under en period av 11 ms. Test för speciella krav kräver ofta mycket högre värden och utförs också i vårt laboratorium. Envånings TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar, till exempel, klarar stöttest upp till 500 g.

Spänningsfallstestet under böjspänning (enligt EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Spänningsfallstestet under böjspänning simulerar mekanisk spänning på klämman. Vid daglig användning kan denna belastning inträffa under installationen, exempelvis när en elektriker skjuter anslutna ledare till sidan för att komma åt en viss komponent. Klämmans kvalitet vid förflyttning av en ansluten ledare kan valideras av det ständigt stabila uppmätta värdet av spänningsfallet.

Din kontaktperson på WAGO

Mer information