Ämnen
Snabb kommunikation mellan automations- och fältenheter: MODBUS

MODBUS-protokollet är ett kommunikationsprotokoll baserat på master/slav eller klient/server-arkitektur. Det primära syftet med protokollet är att underlätta tilförlitlig, snabb kommunikation mellan automations. och fältenheter.

Fördelar med MODBUS:

  • Jämn datautväxling som uppfyller gällande standarder
  • Mycket snabb dataöverföring
  • Tillverkar- och teknologioberoende

MODBUS Enkelt förklarat

Det väletaberade MODBUS-protokollet har blivit de facto-standard. Det förlänger MODBUS-protokollet som sedan 1979 är känt för programmerbara logiska controllers. Fördelen: MODBUS är ett förenklat protokoll som säkerställer ultrasnabb ETHERNET-dataöverföring. En tillverkaroberoende datastruktur möjliggör även kommunikation mellan enheter från olika tillverkare.

MODBUS i praktiken

MODBUS ansluter en master (t.ex. en PC) och flera slavar (t.ex. mätnings- och kontrollsystem). Det finns två versioner: En för seriegränssnitt (RS-232 och RS-485) och en för ETHERNET.

Följande datatransmissionsdriftslägen kan urskiljas:

  • MODBUS TCP: ETHERNET TCP/IP-baserad klientserverkommunikation.
  • MODBUS RTU: Asynkron seriell transmission via RS-232 eller RS-485
  • MODBUS ASCII: Liknar RTU-protokoll med undantag av ett annat dataformat, som används relativt sällan

MODBUS TCP/IP – Snabb, Smidig kommunikation.

MODBUS TCP används för klient/serverkommunikation. Det enda kravet är att noderna är i samma IP-adressområde

En extra inställning görs genom enhetens adress, men detta kan inte göras manuellt på produkter från varje tillverkare Du kan exempelvis använda enhetens adress för att nå MODBUS RTU-noden ansluten till Gateway genom att adressera den sistnämndas IP-adress via en MODBUS-TCP-MODBUS-RTU Gateway. Sedan 2007 har MODBUS/TCP specificerats i standarden IEC 61158 och hänvisas till i IEC 61784-2 som CPF 15/1.

MODBUS systemgrafik

Modbus RTU

MODBUS RTU upprättar en seriell master/slavkommunikation via RS-232 eller RS-485. För att åtgärda MODBUS RTU, måste först de seriella kommunikationsparametrarna vara kända och/eller definierade. Dessa parametrar inkluderar baudhastighet, paritet och stoppbitar De slavadresser som ska användas av master spelar också en roll I detta fall är ledarlängden med RS-232 begränsad till 15 m och med RS-485, 1200 m.

Din kontaktperson på WAGO

Ytterligare serviceerbjudanden: