Ämnen
Styrning enligt sensorer: MP-Bus

MP-Bus styr luftkonditioneringsställdon för spjäll, regulatorventiler eller VAV luftvolymkontroller.

Ställdonen har anslutningar för sensorer (temperatur, fuktighet, ON/OFF-brytare), vilka även är åtkomliga via MP-buss.

Systemfunktioner:

  • Upp till åtta enheter kan aktiveras via MP-Bus från en MP-mastar
  • Det går att ansluta en aktiv eller passiv sensor och en brytare till MFT2/MP-enheten.
  • Det finns inga begränsningar för ledningstopologi: Stjärna, ring, träd eller blandade former är tillåtna.
  • Data kan utbytas mellan en master och slavar, som absolut/relativt flöde, min/max-gränser, vinkelposition, sensorvärde, driftstatus och felmeddelanden.