icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Åtgärder är en skyldighet

Vem behöver explosionsskydd? För vem gäller explosionsskydd? Vad måste noteras här? Och vad är ett konstruktivt explosionsskydd? WAGO har sammanställt svar på de viktigaste frågorna för dig.

Explosionsskyddsförordningen i Europa bygger på ATEX-riktlinjerna, som offentliggjordes 1994 som direktiv 94/9/EG och är tillämpliga sedan 2014 som en ny version under namnet 2014/34/EU. Detta direktiv omfattar apparater och skyddssystem som är avsedda för användning på farliga platser.

WAGO inom explosionsskydd

Principer för explosionsskydd

Allt som är värt att veta om Ex-skydd i överblick.

Direktiv 2014/34 / EU - Förordning om tillverkarens skyldigheter

Enligt 2014/34/EU bilaga 1 måste tillverkaren dela ut utrustning som kan ge tändrisker (tändkällor) och leda till explosion i enhetsgrupper och kategorier. För denna utrustning måste ett Ex-typtest och certifiering från ett av de namngivna testkontoren utföras. Om enheten uppfyller kraven för typprovet följer underlaget för CE-märket med EG-försäkran om överensstämmelse. Utrustningen måste vara försedd med bruksanvisningar där den korrekta användningen är definierad.

Primärt explosionsskydd

Det främsta är att förhindra att explosiv atmosfär bildas, helst genom att välja icke brandfarliga alternativ eller material som har en hög flampunkt. Om detta inte är möjligt för någon anledning, vänds fokus mot andra åtgärder. T.ex. inertsiering. Här är det möjligt att utnyttja fastigheten att en atmosfär endast blir explosiv vid ett exakt blandningsförhållande av ett brandfarligt material med syre.

Sekundärt explosionsskydd

Denna åtgärd syftar till att förhindra en tändning av farlig explosiv atmosfär om uppkomsten av dessa inte kan undvikas. Därför måste områdena delas in i farozoner på applikationsplatsen i enlighet med frekvensen och varaktigheten av den explosiva atmosfären. Dessa definierar om antändningskällor är tillåtna i vissa farozoner. Klicka här för en översikt av tändningskällor

Tertiärt explosionsskydd

Det är inte alltid möjligt att säkert förhindra förekomst av en farlig atmosfär och att utesluta en tändning av lämpliga resurser. I detta fall måste ytterligare explosionsskyddsåtgärder vidtas för att minska effekterna av en explosion till en ofarlig nivå. Åtgärderna för konstruktivt explosionsskydd omfattar, förutom tryck- och slagtåliga höljen, tryckreduktion och tryckutjämningsutrustning. Explosionsskydd genom släckningsanordningar räknas också mot detta.

Krav för tillverkare och operatörer

Tillverkarens krav ATEX 95 – RL 1994/9/ECTillverkarens krav ATEX 137 – RL 1999/92/EC
Specifikationer för korrekt användning: syfte, temperaturklass, omgivningsförhållanden, explosionsgrupp och kategoriUtförande av en riskbedömning för verktyg och system som kräver övervakning (per ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV och tekniska regler och föreskrifter)
Utrustningen måste uppfylla de grundläggande säkerhets- och hälsokraven.Monteringsanvisningar, driftsättning och underhållsinstruktioner enligt BetrSichV §§ 4.7 / §12
Genomförande av riskanalys och antändningskällanalysSpecifikation av zoner och urval av lämplig utrustning (se till exempel BetrSichV bilaga 3, DIN EN 60079-10 eller exempeluppsamling BGR 104)
Använd proceduren för bedömning av överensstämmelse;
Om det behövs, har testning utförts av ett visst testkontor.
Överensstämmelse med installations-, start- och underhållsinstruktioner
EU-försäkran om överensstämmelseSlutförande av explosionsskyddsdokument
Regelbunden uppdateringRegelbunden uppdatering

Läs mer här

Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Allt du behöver veta om ATEX, Ex-zoner, tändskyddskategorier etc.

Zonavdelningar

Beroende på vilken typ av material som uppstår, är farliga platser inte lika riskfyllda. Frekvensen och varaktigheten av ett av dessa ämnen ger upphov till olika skyddskrav för driftutrustning.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Direktiv, standarder och regler

Krav på elektrisk utrustning för farliga platser är flerskiktiga: Nationella och internationella benämningar, riktlinjer och standarder måste följas för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi ger dig en översikt över de viktigaste reglerna och rekommendationerna, såsom ATEX-direktivet.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Enhetsgrupper

Liksom enheterna är gaser, ångor och damm uppdelade i olika grupper enligt deras egenskaper. Denna indelningen förenklar rätt val av enheter för olika gaser, ångor och damm.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Tändskyddskategorier

Endast explosionsskyddad utrustning är tillåten i ex-områden. Tändskyddskategorier är konstruktiva och elektriska åtgärder för utrustning och kvalificerar som sekundärt explosionsskydd.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tändningskällor

Om en explosiv atmosfär inte kan förhindras i ett arbetsområde, ska sekundärt explosionsskydd tillämpas. Sekundära åtgärder omfattar förebyggande av antändningskällor i Ex-området.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Vad är en explosion?

Ex|plo|si|on; -s <lat.> (explosio) betyder "fly under tryck." Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Du lär dig allt du behöver veta om explosionsskydd här.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

WAGO produkter för Explosionsskydd

Automation

Redo för Ex-område

Automation under skadliga miljöförhållanden? WAGOs produkter och lösningar är gjorda för detta.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Anslutningsteknik

Inklusive explosionsskydd

Godkänd för Ex-området: WAGO-produkter bildar säkra anslutningar även under de mest extrema förhållandena

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar: Explosionsskydd

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Kundapplikation

Flygplansbränsle och automation

Äntligen felsäker: Tack vare bytet till fjäderanslutningsteknik från WAGO är flygplanstankarna på Brasiliens flygplatser säkrare än någonsin tidigare

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Automation för pipelines

Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Absolut tillförlitlig kvalitet

Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Detta kanske också intresserar dig

Mer från processteknikområdet

Vare sig det gäller modulär processautomation, explosionsskydd, cybersäkerhet eller Process 4.0 – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar som industrin står inför.

Process 4.0

Process 4.0

Förvandla och omforma processer digitalt: WAGO är din pålitliga partner för anpassad utveckling och implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Modulär processautomation

Modulär processautomation

Modulära systemkoncept är lösningen att ständigt förändra marknadens krav. WAGO stödjer din utvecklingsprocess.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modulär processautomation

Rekommenderad läsning

WAGO i andra branscher

WAGOs automations- och elektriska interconnectiontekniker är inte bara representerade inom processteknikområdet. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.

Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi