Dil seçiniz
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Enerji Dönüşümünde Güvenli Bağlantı

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün ana amacı güvenilir, güvenli elektrik sağlamaktır. WAGO ürünleri en üst düzeyde güvenlik ve kalite sağlar. Elektrik bağlantı teknolojilerinden otomasyon çözümlerine kadar eksiksiz bir ürün gamına sahibiz.

Ekolojik elektrik santrali operatörleri, en ucuz kilovat saat için şiddetle rekabet etmekte olup sistemlerini monte ederken verimliliğe ve düşük maliyetlere dikkat etmek durumundadır. Gerektiğinde uzaktan azaltma regülasyonu için belirli büyüklükteki sistemleri, şebeke operatörünün kontrol sistemine bağlamaları da gerekmektedir. Bu, telekontrol iletişimi gerektirir.

Güneş Çiftliği Yönetimi: Fotovoltaik Ağ Dostu Kontrol

Elektrik üreticileri ile şebeke operatörleri arasında iletişim sağlamak için fotovoltaik elektrik santralleri operatörleri, telekontrol protokollerine dönmektedir. WAGO Kontrolörleri, IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Sunucu/İstemci), MODBUS, DNP3 standartlarını baz alarak kullanıcılar için standart ve kullanımı kolay bir arayüz sağlar. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:

 • Telekontrol sistemi ile elektrik inverteri arasında veya güneş sistemi veri kayıt aygıtı ile doğrudan iletişim
 • Paralel ağ oluşturmaya olanak sağlayan ayrı ETHERNET arayüzleri
 • Siber güvenlik: BDEW ve BSI uyarınca Avrupa'nın en sıkı enerji ve güvenlik yönetmeliklere uygun şifreleme
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı
 • Yetkisiz kullanıcıların sistem ayarlarını değiştirmelerini engelleyen parola korumalı web tabanlı yönetim
 • Örneğin veri kayıt aygıtları ve inverterler için genişletilmiş yetenekler için boş fonksiyon blokları
 • Şebekeye aktif güç beslemesi ve reaktif güç beslemesine yönelik şebeke operatörünün gerekliliklerini uygulama
 • karakteristiğine bağlı olarak cos ϕ veya Q/U kontrolü (reaktif güç kontrolü)
 • Orta gerilim harici ölçüm sistemlerinin (şebeke analiz cihazları, kısa devre göstergeleri, şebeke ve ekipman koruması) Modbus TCP/RTU veya diğer fieldbus protokolleri aracılığıyla entegrasyonu
 • 3 faz güç ölçüm modülü aracılığıyla düşük gerilim performans verilerinin kaydı
 • Görselleştirme ile kolay parametrelendirme ve konfigürasyon
 • Modüler tasarım: Dijital, analog veya özel I/O modülleri tek bir düğümde bir araya getirilebilir
 • 500'ü aşkın farklı I/O modülü arasından seçim
 • Webde görüntüleme ile parametrelendirme/konfigürasyon
 • IEC 61131-3'e göre programlama
 • Entegre mobil telsiz modemi

Güneş enerjisi dalgalanır ve regüle edilmelidir.

Bağlantı Teknolojisi: Güvenli, Basit Kurulum

Bir fotovoltaik sistemini monte ederken basit kurulum belirleyicidir. WAGO ikisini de sağlar: Kapsamlı TOPJOB® S Ray Klemensler ile fotovoltaik hatları güvenilir ve kalıcı bir şekilde bağlanır. Yüksek gerilim dirençli ayırma ve sigortalı klemensler, fotovoltaik jeneratörleri inverterlerden güvenli bir şekilde izole eder. Durdurma diyotları gibi ek çözümler, teklifi tamamlar.

WAGO, güneş elektrik santrallerinin kurulumunu kolaylaştırır.

Güneş İnverterleri: WAGO ile Daha Kompakt ve Dayanıklı

İnverter, fotovoltaik sistemin kalbidir. Güneş modüllerinden gelen doğru akımı, daha sonra elektrik şebekesine beslenen alternatif akıma dönüştürür. Cihazlar, %99'a varan verimlilikle çok az kayba neden olur. Başka bir ifade ile: Dönüştürme sırasında DC gücün sadece yüzde biri kaybolur. Bir inverterin dayanıklılığı ve performansı, elektronik ve elektromekanik komponentleri ile belirlenir. Yıllar boyunca güvenilir bir şekilde çalışmak ve küçük alanlarda yüksek fonksiyonellik ve güvenlik sağlamalıdırlar. WAGO'nun yüksek akım PCB klemensleri bu gereklilikleri karşılarlar.

İnverter bağlantısı yapan güneş mühendisi

Rüzgar Parkı Yönetimi: Şebeke ile Uyumlu Elektrik Üretimi

Rüzgar türbinlerinde modern elektronik kontroller bulunur. Merkezi eleman olan ana kontrolör, rüzgar takip sistemi ve kanat ayarlama sistemi gibi çevre kontrol elemanları ile sürekli irtibat halindedir. Bu irtibat, münferit sistem parametrelerini değiştirerek her türlü havada ideal işletim sağlar. Türbinlerin elektrik şebekesine düzgün elektrik beslemesi, sistemin şebeke bağlantısının sürekli olarak izlenmesini gerektirir. Gerilim, akım ve frekans gibi şebeke değişkenleri, aşan tanımlı sınırlama değerlerine anında reaksiyon gösterilmesini sağlamak için kaydedilir ve kesintisiz şekilde santral kontrol sistemine gönderilir. WAGO rüzgar çiftliği yönetimini destekler ve şebeke operatörü, direkt pazarlamacı ve türbin operatörü ile sorunsuz iletişim sağlar. Bu, oyuncuların sisteme gecikme olmaksızın erişmelerine olanak tanır. WAGO-I/O-SYSTEM 750, rüzgar çiftliklerinin arıza emniyetli şekilde kontrol edilmelerini ve izlenmelerini sağlar. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:

 • IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS ve DNP3 uyarınca standart telekontrol protokolleri üzerinden iletişim
 • Çok sayıda I/O modülü sayesinde I/O sistemi, dağıtım şebekesinde idealdir, örneğin harici cihazlarla seri iletişim veya 3 faz güç ölçümü için.
 • Pratik üretim veya tüketim oranı ölçümü ve izlemesi (örneğin gerilim, reaktif güç, aktif güç, akım, cos φ, frekans ve enerji akış yönü)
 • Tüm sık kullanılan fieldbus sistemleri ve ETHERNET standartları için mevcut kontrolörler
 • Paralel ağ oluşturmaya olanak sağlayan ayrı ETHERNET arayüzleri
 • IEC 61131-3'e göre CODESYS üzerinden programlanabilir
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı
 • Yetkisiz kullanıcıların sistem ayarlarını değiştirmelerini engelleyen parola korumalı web tabanlı yönetim
 • Ücretsiz temin edilebilen fonksiyon blokları
 • OPC/XML istemci
 • IEC 61400-25 istemci

Rüzgar Çiftliğinin Dibinde Trafo İstasyonu

Biyoenerji: Tehlikeli Alanlarda Bile Güvenli Otomasyon

Bir biyogaz tesisi, başlıca yenilenebilir ham maddeleri veya gübreyi fermente ederek biyogaz üretir. Çoğu durumda gaz doğrudan yerel kombine ısı ve elektrik (CHP) santrallerine beslenir ve ardından elektrik şebekesine beslenir. Bununla birlikte biyogaz işlenerek kolaylıkla biyometana dönüştürülmek suretiyle doğal gaz şebekesine beslenebilir veya dağıtık yerel ısıtma kullanımı için uzak CHP'lerde dönüştürülebilir. WAGO-I/O-SYSTEM tüm alanlarda kullanılır – ister ayrı ayrı proseslerin otomasyonunda, işleme tesislerinin kontrol edilmesinde, isterse de üretim santralini şebeke operatörünün veya kontrol enerjisi sağlayıcısının kontrol sistemine bağlamada. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:

 • IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS ve DNP3 uyarınca telekontrol protokolleri üzerinden iletişim
 • Çok sayıda I/O modülü sayesinde I/O sistemi, dağıtım şebekesinde idealdir, örneğin harici cihazlarla seri iletişim veya 3 faz güç ölçümü için.
 • Pratik üretim veya tüketim oranı ölçümü ve izlemesi (örneğin gerilim, reaktif güç, aktif güç, akım, cos φ, frekans ve enerji akış yönü)
 • Önde gelen tüm fieldbus sistemleri ve ETHERNET standartlarına yönelik kontrolörler
 • Ex zonlarındaki proses sinyalleri, WAGO'nun kendinden güvenli mavi Ex modüllerine doğrudan bağlanabilir.
 • Paralel ağ oluşturmaya olanak sağlayan ayrı ETHERNET arayüzleri
 • IEC 61131-3'e göre CODESYS üzerinden programlanabilir
 • Pano kapağında veya doğrudan ekranda alt prosesleri görüntülemenizi sağlayan web görüntülemesi
 • Siber güvenlik: PFC100/PFC200 Kontrolörler, şebeke operatörleri için mevcut IT güvenliği mevzuatı ile uyumludur ve BDEW raporunda belirtildiği gibi kuvvetlendirilebilir.
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı

Biyogaz tesisi fermente ediciler

Hidrogüç: Kuvvetler Sıkı Kontrol Altında

Hidroelektrik santrallerinden elde edilen yenilenebilir enerji, küresel enerji iletiminin önemli bir parçasıdır. Hidroelektrik santrallerini ekonomik olarak işletmek için yüksek düzeyde otomasyon gerekir. Diğer uygulamaların yanı sıra WAGO çözümlerine, izleme ve elektrik santrali kontrolü için yüksek düzey SCADA sistemine bağlı türbin kontrollerinde rastlayabilirsiniz. WAGO'nun telekontrol çözümünün avantajları:

 • IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS ve DNP3 uyarınca telekontrol protokolleri üzerinden iletişim
 • Paralel ağ oluşturmaya olanak sağlayan ayrı ETHERNET arayüzleri
 • Siber güvenlik: BDEW ve BSI uyarınca Avrupa'nın en sıkı enerji ve güvenlik yönetmeliklere uygun şifreleme
 • Bulut bağlantısı: MQTT yazılım yükseltmesi sayesinde bulut bağlantısı
 • Yetkisiz kullanıcıların sistem ayarlarını değiştirmelerini engelleyen parola korumalı web tabanlı yönetim

Alpler'de hidrolik santral

Çözümlerimizi Çalışırken Görün

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: