Taal selecteren
Op deze pagina:

IoT & Edge Computing

Data op het terrein optimaal benutten

Slimme processen vragen steeds meer rekenkracht met overeenkomstige eisen aan databanken direct op het terrein. WAGO biedt voor elke edge-toepassing de juiste hardware.

Als het om real-time data gaat, wordt ook het verwerken hiervan steeds belangrijker. De vraag naar meer rekenkracht met overeenkomstige eisen aan databanken en analyse- en optimalisatiealgoritmen direct op het terrein neemt toe. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller en de Edge Computer. De apparaten verwerken toepassingen onmiddellijk aan de machine en ontlasten zo besturingen die zich op hun oorspronkelijke besturingsopdracht met geringe latentie en hoge deterministiek kunnen focussen.

Een groot voordeel voor de gebruiker bij bovenregionale of wereldwijde toepassingen is de mogelijkheid om een apparaat of de toepassingen erop vanuit smart vanuit de Cloud te bedienen.

Alexander Janzen, Product Management Controller & HMI

Eenvoudige verbinding met de Cloud

De rechtstreekse overdracht van data uit machines en installaties naar een cloudoplossing vergt vaak erg veel middelen en is omwille van de korte latentietijden die in de industriële omgeving vereist zijn, niet realiseerbaar. Edge computing heeft zich gemanifesteerd als concept dat de voordelen van decentrale cloudarchitecturen verbindt met deze van een lokale netwerkarchitectuur.

De verzamelde gegevens kunnen op de Edge Devices direct worden geanalyseerd, grafisch weergegeven en bijvoorbeeld in de WAGO Cloud ter beschikking worden gesteld. De overdracht is onder andere geschikt voor bijzonder kritische data. Beide nieuwe apparaten bieden bovendien veel voordelen, wanneer data tussentijds gebufferd moeten worden, bijvoorbeeld in mobiele toepassingen. Ze zijn bovendien gebaseerd op schakelkastcompatibele hardware, worden gevoed met 24V en passen zo ideaal in de omgeving van de automatisering.

Control Cabinet Level

Factory Level

Aansluitende thema's

Meer over IoT en Edge-Computing

Industrial Cloud

De Industrial Cloud is in tegenstelling tot de Business of Private Cloud uitermate gespecialiseerd, en heeft als doel de industriële toepassingen visueel weer te geven: Het gaat om de netwerkvorming van besturingen en de digitalisering van processen, machines, installaties en gebouwen (assets). Daarbij zijn vooral flexibele oplossingen gegeerd, omdat de assetgegevens vaak naar verschillende, vooraf ingestelde infrastructuur moeten worden gecommuniceerd.

mm-40433_kv-building-control-application-system_2000x2000.jpg

Analytics

Bij het optimaliseren van machines of installaties bestaat de grootste uitdaging er meestal in om het inzicht in het proces te verbeteren, vast te leggen en de resultaten opnieuw in het proces te verwerken. Met WAGO Analytics ondersteunt het bedrijf uit Minden gebruikers vanaf de registratie van data tot de analyse ervan, en genereert het intuïtieve visualisaties over de afhankelijkheden binnen de systemen.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

IoT-partnernetwerk

Verschillende expertises in een ecosysteem verenigen en samen end-2-endoplossingen voor de klant creëren – dat is de kracht van het WAGO IoT-partnernetwerk.

Onze WAGO IoT-partners vullen ons aanbod met betrekking tot WAGO Cloud, Cloud-Connectivity, IoT-Gateways en besturingen aan. Op deze manier zorgen we in projecten steeds voor een gepaste oplossing