Taal selecteren

Thema's 30 april 2021
WAGO Cloud – FAQ's en woordenlijst

WAGO Cloud – U vraagt, wij antwoorden

U hebt vragen over de WAGO Cloud? Veel van deze vragen kunnen vrij eenvoudig beantwoord worden. U vindt de antwoorden, als u op de betreffende vraag in de onderstaande lijst klikt.

FAQ

Er kunnen geen gegevens meer worden ontvangen en er is geen toegang meer mogelijk tot de verschillende functies (apps) van de WAGO Cloud – alleen de licentieapp is beschikbaar.

Ja, u ontvangt binnen enkele minuten een verificatiemail van de WAGO Cloud. Zodra u de verificatie hebt ontvangen en langs deze weg uw e-mailadres hebt geverifieerd, is de WAGO Cloud voor u beschikbaar.

Ja, er bestaat een gratis proefversie van de WAGO Cloud. De WAGO Cloud is maximaal 30 dagen gratis beschikbaar of tot de testpunten (100 licentiepunten) zijn opgebruikt.

Alle diensten in de WAGO Cloud worden via licentiepunten gefactureerd. Uw behoefte aan licentiepunten kunt u eenvoudig bepalen met de licentiecalculator: WAGO Cloud Calculator.

Ja, de RESTful API en voorbeelden in Python zijn hiervoor beschikbaar!

Nee, dat is niet mogelijk. De webvisualisatie kan alleen worden weergegeven, als deze in e!COCKPIT is aangemaakt.

De WAGO Cloud biedt verschillende interfaces voor het exporteren van gegevens (RESTful API, CSV).

Ja, via het gebruikersbeheer kunt u in de WAGO Cloud verschillende rechten individueel toewijzen en deze op elk moment intrekken of verwijderen.

De WAGO Cloud biedt toegang op afstand tot de lokale webvisualisatie en tot het webgebaseerde beheer van een controller.

Om via MQTT met de WAGO Cloud te kunnen communiceren, moet de firewall uitgaande verbindingen via poort 8883 toelaten.

De communicatie tussen de controller en de WAGO Cloud verloopt via het berichtenprotocol MQTT (Mssage Queuing Telemetry Transport).

Uw gegevens worden opgeslagen in een uitermate krachtig en beveiligd Microsoft Azure-datacentrum in Europa.

De communicatie tussen de controller en de WAGO Cloud is TLS-1.2-versleuteld (Transport Layer Security).

Woordenlijst

Een API (afkorting van het Engelse begrip »application programming interface«) is een programmeerinterface waarmee externe toepassingen en bijbehorende gegevens in eigen programma's geïntegreerd kunnen worden. In tegenstelling tot BaaS wordt de externe toepassing hierbij niet zichtbaar gebruikt, maar wordt alleen door het programma zelf hiervan gebruik gemaakt. Voorbeeld: interface voor de uitgave van definities na het invoeren van een begrip (woordenboek). Zie ook het begrip »Backend-as-a-Service« (BaaS).

Een app (afkorting van het Engelse begrip »application«) is een verzamelbegrip voor de meest uiteenlopende toepassingen: op internet, in mobiele systemen of in besturingssystemen. Voorbeeld: weersinformatie, besturing van een smart home, Office-software.

Het begrip »Augmented Reality« (afgekort AR, ›aangevulde werkelijkheid‹) duidt een werkelijkheid aan die met kunstmatige elementen aangevuld is. Voorbeeld: weergave van informatieve teksten bij touristische objecten. Zie ook de begrippen »Mixed Reality« en »Virtual Reality«.

Het begrip »Backend« verwijst naar systeemonderdelen (bijv. voor de verwerking van gegevens, met name bij de server), terwijl het begrip »Frontend« meer naar het gebruikersgedeelte verwijst (invoer/weergave van gegevens). Zie ook het begrip »Server«.

Met »Backend-as-a-Service« (afgekort BaaS) wordt een gebruikersinterface aangeduid waarmee de toegang tot een ontwikkelingsomgeving in de browser mogelijk is. Zo kunnen op eenvoudige wijze en met behulp van abstracte stappen backend-toepassingen voor apps en mobiele websites in de browser worden aangemaakt. In veel gevallen zijn modules voor de integratie van sociale media en gegevens of voor de overdracht van berichten beschikbaar. Zie ook de begrippen »App«, »Backend«, »Cloud«.

Met »Big Data« worden zeer grote hoeveelheden gegevens die onder andere afkomstig zijn van bronnen zoals het internet (in het bijzonder van sociale media), de financiële sector of intelligente agenten. De gegevens worden met behulp van speciale tools opgeslagen, verwerkt en geëvalueerd. Voorbeeld: epidemische uitbreiding door ziektemeldingen op Twitter, opsporen/bepalen van trends.

Programma voor de weergave van multimediale en hypertekstuele content op het world wide web (websites), waarin ook zeer ingewikkelde apps geïntegreerd en geladen kunnen worden (bijv. Office web-app, internetspelletjes). Voorbeeld: Mozilla Firefox, Google Chrome. Zie ook het begrip »World Wide Web«.

In een cloud worden infrastructuur, platforms en toepassingen internetgebaseerd beschikbaar gesteld, waardoor eigen servers voor de opslag of verwerking van gegevens en de ontwikkeling van applicaties overbodig zijn. Voorbeeld: Dropbox als "netwerkdirectory" op het internet.

Een cookie (Engels begrip voor ›koekje‹) in zijn oorspronkelijke vorm is een tekstbestand op een computer. Dit tekstbestand wordt bij het bezoeken van websites opgeslagen en/of uitgelezen, en bevat gegevens zoals surfgeschiedenis, voorkeuren en toegangsgegevens. In principe worden cookies gebruikt om informatie in verband met een website of domein gedurende een bepaalde tijd lokaal op de computer op te slaan en op verzoek weer aan de server over te dragen. Voorbeeld: taalinstelling, authenticatie van de gebruiker.

Terwijl in een traditioneel netwerk één server meerdere clients bedient, wordt een decentrale structuur gekenmerkt door het feit dat diensten, gegevens en gegevensverkeer over diverse computers verdeeld zijn. Hierdoor is de beschikbaarheid ook gegarandeerd bij de uitval van een deel van het netwerk. Voorbeeld: ruilbeurzen. Zie ook de begrippen »Server« en »Client«.

Onder "disruptieve technologie" wordt een innovatieve technologie verstaan die een reeds bestaande technologie (product of dienst) onder omstandigheden volledig van de markt kan verdringen. Voorbeeld: digitale camera (in plaats van analoge camera), smartphone.

DNS (afkorting van het Engelse begrip »Domain Name System«) is een wereldwijd beschikbaar systeem waarmee eenvoudige domeinnamen (bijv. mitegro.de) in complexe numerieke IP-adressen vertaald kunnen worden (en vice versa). Voorbeeld: mitegro.de <> 80.237.187.118.

Een domein is een aaneengesloten bereik van het internet dat wordt gebruikt voor de adressering van computers. Domeinnamen zijn hiërarchisch gestructureerd en beginnen met een topleveldomein (afgekort TLD, bijv. »nl« voor de Nederlandse naamruimte), de eigenlijke domeinnaam (bijv. »mitegro«) en eventueel een subdomein (bijv. »mail«). Een domein zoals »mail.mitegro.de« kan niet willekeurig worden aangemaakt, maar wordt overeenkomstig de voorschriften van de hiervoor verantwoordelijke instanties aangemaakt.

Een framework is een "raamwerk" dat programmeurs een eenvoudige structuur ter beschikking stelt die in toepassingen gebruikt kan worden.

Gebruikersinterface, zie het begrip »Backend«.

GNU is een uitgebreide variant van Unix en is een vrij beschikbaar besturingssysteem dat gebruik maakt van een Linuxkernel. GNU stelt ontwikkelaars tal van toepassingen, bibliotheken en andere extra's ter beschikking. De naam GNU is de afkorting van »GNU’s Not Unix« (›GNU is niet Unix‹). Hierbij is GNU de afkorting van GNU-project. Zie ook het begrip »Kernel«.

Onder "Infrastructure-as-a-Service" (afkorting IaaS) wordt een flexibele structuur verstaan, die het klassieke gebruik van eigen servers vervangt door het behoeftegerichte huren van servers, opslagruimte enz. (cloudoplossing). Zie ook de begrippen »Cloud« en »On-Premises«.

Het »Internet of Things« (afgekort IoT) dient niet als tweede internet, maar als een uitbreiding van het internet. Hierbij worden niet alleen computers, maar alle geschikte voorwerpen in een netwerk geïntegreerd die met elkaar kunnen communiceren en verschillende taken voor de eigenaar dienen uit te voeren. Voorbeelden: nabestelling van verbruiksartikelen (melk, toner) als deze opgebruikt zijn, inclusief "trackinggegevens" van de levering (melding van de printer : »Morgen vanaf 15 uur klaar om opnieuw af te drukken«).

IPv6 (afkorting van »Internet Protocol Version 6«) is een gestandaardiseerde procedure voor de overdracht van gegevens in netwerken, in het bijzonder op internet. Dankzij de 128-bits adressering kunnen aanzienlijk meer computers met elkaar verbonden worden dan bij de oude versie IPv4 (32-bits adressering) en wordt het verzenden van gegevens tussen subnetten geregeld. Zie ook de begrippen »IP« en »Routing«.

Het begrip "kunstmatige intelligentie" (Engels begrip "Artificial Intelligence") omvat methoden (algoritmen) die een computer in staat stellen om taken te verrichten die intelligentie zouden vereisen indien deze door mensen uitgevoerd zouden worden. Het doel is het automatiseren van intelligent gedrag. Voorbeelden: zelflerende systemen, digitale assistenten/agents. Zie ook het begrip »Algoritme«.

Het begrip »Mixed Reality« (afgekort MR, ›gemengde werkelijkheid‹) duidt een werkelijkheid aan die met een kunstmatige (computergegenereerde) waarneming is uitgebreid. »Mixed Reality« onderscheidt zich van »Augmented Reality« door het genereren van virtuele bereiken (VR-bril/helm). Van »Virtual Reality« onderscheidt »Mixed Reality« zich doordat deze "werkelijkheid" in een "echte" werkelijkheid ingebed is. Zie ook de begrippen »Augmented Reality« en »Virtual Reality«.

NAS (afkorting van het Engelse begrip »Network Attached Storage«, oftewel ›netwerkgebonden geheugen‹) duidt een eenvoudig te beheren server voor de opslag van bestanden aan. Met NAS kan zonder moeite opslagcapaciteit in een computernetwerk ter beschikking worden gesteld (netwerkdirectory).

NAT (afkorting van het Engelse begrip »Network Address Translation«, oftewel ›vertaling van netwerkadressen‹) is in computernetwerken het verzamelbegrip voor technieken waarbij geautomatiseerd adresinformatie in datapakketten door andere informatie wordt vervangen om verschillende netwerken met elkaar te verbinden. Deze "vertaling" van het netwerkadres wordt voornamelijk in routers gebruikt, bijvoorbeeld om computers met een privé IP-adres te adresseren die een gemeenschappelijk publiek IP-adres delen. Voorbeeld: server met een openbaar IP-adres die verschillende diensten aanbiedt (e-mail, web). Zie ook het begrip »IP-adres«.

Als »Open Source« wordt software aangeduid waarvan de broncode openbaar is, d.w.z. dat de broncode door derden bekeken, gewijzigd, gebruikt én gedistribueerd kan worden.

PHP ( afkorting van het Engelse begrip »Personal Home Page Tools«) is een scripttaal die voornamelijk voor het creëren van dynamische websites of webtoepassingen wordt gebruikt (met toegang tot databanken en functiebibliotheken). De syntaxis is gebaseerd op programmeertalen als Perl en C, een van de meest gebruikte programmeertalen.

Onder »Predictive Analytics« worden voorspellingen op basis van de analyse van historische en actuele gegevens verstaan. Voorbeeld: koopadvies op basis van eerdere aankopen of producten die andere klanten hebben aangeschaft.

Cloudgebaseerde software, zie het begrip »Software-as-a-Service«.

Bij »Software-as-a-Service« (afgekort SaaS) hoeft software niet aangeschaft en lokaal gebruikt te worden, maar kan de software, die door een externe dienstverlener ter beschikking wordt gesteld, als dienst worden gebruikt (cloudoplossing). Zie ook de begrippen »Cloud« en »On-Premises«.

SQL (afkorting van het Engelse begrip »Structured Query Language«, oftewel ›gestructureerde vraagtaal‹) is een databanktaal. Enerzijds worden hiermee gegevensstructuren gedefinieerd (gegevenstabellen en relaties). Anderzijds worden met SQL gegevens(bestanden) bewerkt (toegevoegd, gewijzigd of verwijderd) en opgevraagd (gefilterd). Voorbeelden: uitgave van alle klanten die reeds een smart home-product hebben aangeschaft, beschikbaarstelling van gegevens voor een specifieke website (URL). Zie ook de begrippen »Predictive Analytics«, »PIM« en »PHP«.

TCP (afkorting van het Engelse begrip »Transmission Control Protocol«, oftewel ›protocol voor de gegevensoverdracht‹) is een protocol dat vastlegt op welke wijze gegevens in een netwerk uitgewisseld worden. TCP is naast het »Internet Protocol« (IP) een van de centrale internetstandaards. Zie ook de begrippen »Internet« en »IP«.

Een URL (afkorting van het Engelse begrip »Uniform Ressource Locator«, oftewel ›internetadres, WWW-adres‹) is het eenduidige adres van een website. Deze kan ook naar directories van websites, e-mailadressen e.d. verwijzen. Voorbeeld: http://www.mitegro.de/home.html. Zie ook de begrippen »World Wide Web« en »Hyperlink«.

Met »Virtual Reality« (afgekort VR, oftewel ›virtuele realiteit‹) wordt een volledige kunstmatige werkelijkheid aangeduid. Deze "werkelijkheid" is volledig met de computer gegenereerd en biedt via een zogenoemde "VR-helm" een interactieve onderdompeling in deze kunstmatige omgeving. Voorbeeld: als echt ervaren skitrip in de woonkamer. Zie ook de begrippen »Augmented Reality« en »Mixed Reality«.

Bij »Everything-as-a-Service« (afgekort XaaS of EaaS) richt zich uitsluitend op cloudoplossingen, d.w.z. op alle realiseerbare diensten die verder gaan dan »Infrastructure-as-a-Service« (IaaS, dus servers), »Platform-as-a-Service« (PaaS, runtime-omgeving) en »Software-as-a-Service« (SaaS, apps). Zie ook de begrippen »Cloud« en »App«.

Aanbevelingen om verder te lezen

Passend bij onze WAGO Cloud

Touchpanels

Performante touchpanels van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met hun design en techniek.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Software voor de automatisering

Automatiseer machines, installaties en gebouwen efficiënter. Met de software van WAGO is dit mogelijk – en kunt u er zeker van zijn dat open standaarden geïntegreerd kunnen worden.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x2000.jpg

Controllers

Optimale prestaties en beschikbaarheid: dankzij topprestaties, laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en hoge beveiliging zijn onze gebruiksvriendelijke controllers (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg