Cyfryzacja stacji elektroenergetycznej dzięki aplikacji Grid Gateway

Usprawnienie w zarządzaniu i eksploatacji sieci

Cyfryzacja sektora energetycznego oraz regulacje wymuszające zwiększenie wydajności to tematy, których operatorzy sieci i przedsiębiorstwa komunalne nie mogą ignorować. Aplikacja WAGO Grid Gateway oferuje rozwiązanie, które umożliwia operatorom sieci energetycznych cyfryzację stacji elektroenergetycznych. W ten sposób mogą oni usprawnić zarządzanie siecią oraz jej eksploatację, unikając jednocześnie zbędnej rozbudowy sieci. Jak działa aplikacja WAGO Grid Gateway i jakie korzyści może przynieść zarządcom aktywów oraz administratorom sieci, wyjaśniamy w artykule.

Aplikacja WAGO Grid Gateway: usprawnienie w zarządzaniu i eksploatacji sieci!

Aplikacja WAGO Grid Gateway wspiera przede wszystkim operatorów sieci energetycznych w ocenie wydajności sieci za pomocą cyfrowych stacji elektroenergetycznych w celu poprawy zarządzania i eksploatacji sieci. Dzięki aplikacji Grid Gateway nieprecyzyjne założenia i szacunki można zastąpić rzeczywistymi i dokładnymi wartościami pomiarowymi do monitorowania standardowych sieci średniego, a zwłaszcza niskiego napięcia. Przekłada się to na lepszą ocenę stanu sieci, redukcję zużycia zasobów dzięki sprawniejszej koordynacji sieci oraz możliwość jej efektywniejszej rozbudowy. Aplikacja WAGO Grid Gateway jest ekonomicznym rozwiązaniem, które pomaga w cyfryzacji nowych i istniejących stacji elektroenergetycznych. Jest to możliwe dzięki precyzyjnym pomiarom na nawet 80 kanałach i rejestracji danych statusowych. Dane te są następnie przetwarzane w stacji sieciowej w sposób odpowiedni dla odbiorcy i mogą być bezpiecznie przesyłane z dokładnością co do sekundy oraz zdalnie monitorowane. To z kolei umożliwia przejrzyste rejestrowanie danych w każdej stacji elektroenergetycznej dla maksymalnie dwóch transformatorów z 15 odejściami niskiego napięcia każdy.

Jak działa aplikacja WAGO Grid Gateway?

WAGO Grid Gateway to aplikacja umożliwiająca łatwe uruchomienie małego systemu telesterowania w stacji elektroenergetycznej poprzez prostą parametryzację. Przechowywanie i przesyłanie danych pomiarowych oraz ich wizualizacja są realizowane w sposób zdecentralizowany przez sterownik programowalny (PLC) WAGO PFC200 drugiej generacji. Sterownik PLC jest zainstalowany w stacji elektroenergetycznej jako mały system telesterowania. Przy pełnej konfiguracji aplikacja WAGO Grid Gateway pozwala na rejestrowanie danych za pomocą jednego sterownika WAGO PFC200 z dwóch transformatorów po 15 odejść średniego i niskiego napięcia każdy.

Wartości pomiarowe średniego napięcia z transformatora i odejść niskonapięciowych, komunikaty o położeniu i temperaturze są przekazywane za pośrednictwem protokołu IEC 60870-5-104 do operatora sieci dystrybucyjnej. Możliwe jest również odbieranie i przetwarzanie poleceń i wartości zadanych. Dane z zewnętrznych systemów pomiarowych, takich jak analizatory sieci, detektory zwarć itd. mogą być łatwo odczytywane za pośrednictwem stsowanych w energetyce protokołów komunikacyjnych. Wszystkie parametry można zapisać i w razie potrzeby przenieść do innych stacji.

Symulacja danych pomiarowych pozwala na uruchomienie nowych lokalnych stacji elektroenergetycznych jeszcze u producenta, gdy nie jest podłączona magistrala obiektowa.

W aplikacji zintegrowano wizualizację internetową HTML5, która w przejrzysty sposób prezentuje dane zbierane decentralnie w cyfrowej stacji elektroenergetycznej dla różnych grup użytkowników.

Indywidualna konfiguracja sprzętu

Urządzenie kompatybilne z aplikacją WAGO Grid Gateway to sterownik PFC200 Sterownik telemetryczny WAGO drugiej generacji to programowalny sterownik logiczny (PLC) z różnymi interfejsami. Jest on swobodnie programowalny zgodnie z IEC 61131 i umożliwia dodatkowe programowanie open-source w systemie operacyjnym Linux®. Można go rozbudowywać modułowo, jest trwały i opracowany na potrzeby przemysłu. Pozwala również na dodawanie modułów dwustanowych wejść i wyjść do sterowania rozdzielnicą średniego napięcia – na przykład do sterowania i monitoringu napędów silnikowych rozłączników lub wyłączników.

W celu zapewnienia przejrzystości sieci niskiego napięcia na odejściu transformatorowym stacji elektroenergetycznej, wymagana technika pomiarowa zarówno dla transformatora jak i poszczególnych odejść niskonapięciowych może być w prosty sposób doposażona poprzez podłączenie 3- lub 4-przewodowych modułów pomiarowych do małego systemu telesterowania WAGO.

Pomożemy Ci w doborze sprzętu zgodnie z Twoimi potrzebami i wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie systemowe dla Twojej cyfrowej stacji elektroenergetycznej. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz!

Dlaczego warto wybrać aplikację WAGO Grid Gateway – przykłady zastosowań

Aplikacja WAGO Grid Gateway ma wiele możliwości zastosowania i może przynieść korzyści różnym grupom użytkowników. Poniższa lista zalet pokazuje, dlaczego warto z niej korzystać:

  • lepsze planowanie cyklów konserwacji lokalnej sieci elektroenergetycznej dzięki dostępowi do zapisanych wartości pomiarowych
  • możliwość zdalnej diagnozy usterek w sieci i wcześniejszego przygotowania się do ich naprawy oraz serwisowania sieci
  • zdalna aktualizacja modułów oprogramowania pozwala uniknąć zbędnych wyjazdów serwisowych

Cyfryzacja stacji elektroenergetycznej dzięki aplikacji Grid Gateway

Stacja elektroenergetyczna, wyposażona w technologię telesterowania, uruchamiana i monitorowana zdalnie za pomocą aplikacji WAGO Grid Gateway, gwarantuje efektywność i bezpieczeństwo. Zapewnia przy tym ekonomiczność i trwałość sieci, oferując tym samym wymierne korzyści jej operatorom. Dokładne dane pomiarowe z zakresu średniego i niskiego napięcia zapewniają przejrzystość sieci i stanowią podstawę do opracowania i wdrożenia sensownej, zintegrowanej oraz przyszłościowej i opłacalnej strategii cyfryzacji. Dzięki temu operatorzy sieci mogą podejmować długoterminowe działania.

Zarządzanie energią

Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną swoich budynków i urządzeń. Jest to nie tylko ustawowe zobowiązanie – potencjał, który tkwi w energooszczędności i synergii, jest dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjny. Nieważne na jakim poziomie zaawansowania plasuje się dany system zarządzania danymi o zużyciu energii: dobry system dopasuje się do wymagań i dostarczy mu nowych danych o możliwościach oszczędności w jego przedsiębiorstwie.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Energetyka

Kształtowanie przemysłu energetyczne w przyszłości Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia i wahań w produkcji energii instalacje, wchodzące w skład systemu energetycznego, muszą być podłączone do jednej inteligentnej sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania, pozwalające na spełnienie tego wymogu.