Referencje 20 listopada 2023
Rozproszona instalacja PV pod nadzorem WAGO

We wrześniu uruchomiliśmy wspólnie z naszym partnerami rozproszoną instalację fotowoltaiki przyłączoną do sieci warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji. Rozwiązanie bazujące na oprogramowaniu i urządzeniach WAGO, gwarantuje odpowiednio szybką reakcję na informację o zadziałaniu zabezpieczenia oraz sygnały OSD. Biorąc pod uwagę wyzwania, którym musieliśmy sprostać realizując ten projekt możemy śmiało powiedzieć, że to pionierskie rozwiązanie w skali kraju.


Regulacja mocy farmy PV

Rozproszona_instalacja_PV_PGS_AM_2000x1125.jpg

- Nasz klient potrzebował rozwiązania, które oprócz regulacji mocy generowanej przez instalację PV gwarantowałby szybką reakcję na zadziałanie zabezpieczenie lub sygnał operatora nakazujący włączenie produkcji energii rozproszonej instalacji fotowoltaicznej

Adam Matwij WAGO

PFC200 w roli sterownika nadrzędnego

W ramach projektu zastosowano sterownik WAGO z rodziny PFC200, który pełni rolę sterownika nadrzędnego odpowiedzialnego za regulację parametrów sieci w punkcie przyłączenia. Odpowiada on również za komunikację z zabezpieczeniem e2Tango oraz wymianę informacji z operatorem systemu dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja oddział Warszawa.

CC100 - sterowniki obiektowe

Jako sterowniki obiektowe zastosowano natomiast sterowniki CC100. Odpowiadają one za komunikację z inwerterami, sygnalizację na rozdzielnicach, włączanie oraz wyłączanie instalacji fotowoltaicznej.

Rozproszona_instalacja_PV_PGS_CC100_2000x1125.jpg

Kluczem czas reakcji

Głównym zadaniem wdrożonego rozwiązania było zagwarantowanie, aby w przypadku zadziałania zabezpieczenia w punkcie przyłączenia, rozproszona instalacja została wyłączona w rozdzielnicach obiektowych z zachowaniem czasu wyłączenia zgodnego warunkami przyłączenia wydanymi przez OSD. W praktyce oznacza to wyłączenie całej instalacji w czasie do 100 ms. W związku z tym do komunikacji pomiędzy sterownikiem nadrzędnym a sterownikami obiektowymi wykorzystano standard IEC61850. Dzięki szybkiej komunikacji GOOSE jesteśmy w stanie wyłączyć instalację fotowoltaicznym w oczekiwanym czasie.

Pozytywne oceny specjalistów

Jak podkreśla Łukasz Kurowski z firmy BRT Project, z którą wspólnie realizowaliśmy ten projekt, wdrożone rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony specjalistów od zabezpieczeń z warszawskiego oddziału PGE Dystrybucji, mimo ich początkowych obaw związanych z zastosowaniem protokołu IEC61850.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo krótki czas działania całego układu, wysoka niezawodność i stabilność systemu, łatwość jego dalszej rozbudowy oraz wysoka funkcjonalność, a także możliwość sterowania zdalnego jak i lokalnego przy każdej szafce telemechaniki – mówi Łukasz Kurowski.

Zanim przystąpiono do realizacji sporym wyzwaniem był sam proces projektowania.

– Faza projektowania i określenia zasad współpracy poszczególnych urządzeń nie była łatwa. Rozproszenie węzłów na dość sporym obszarze wiązało się z problemami zachowania czasów wyłączeń, wynikających z wymagań OSD. Dodatkowo należało uwzględnić kwestie związane z konwersją sygnału z sieci światłowodowej na sieć Ethernet oraz dalej na sygnały napięciowe - zwraca uwagę Marta Ciarka z firmy 2MKP Sp. z o.o., która kierowała zespołem projektującym rozwiązanie.

Rozwiązania zostało wdrożone na terenie kompleksu handlu hurtowego, gdzie z końcem sierpnia zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy prawe 1 MW. Na dachach siedmiu budynków zainstalowanych zostało 1851 panel PV o mocy 540 W każdy, które połączono z dziewięcioma inwerterami.

Zastosowane w rozwiązaniu produkty WAGO