Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management?

Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Odpowiedzią na te potrzeby jest koncepcja WAGO Solar Park Management.

Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management? To urządzenia WAGO, które dzięki temu, że są modularne oraz swobodnie programowalne, są w stanie dopasować się do konkretnej farmy fotowoltaicznej. Cały system w połączeniu z oprogramowaniem i wdrożeniem, które może być wykonane zarówno samodzielnie jak i wspólnie z naszymi partnerami, umożliwia właścicielowi farmy zarządzanie całą instalacją i wywiązanie się z technicznych wymagań związanych z jej funkcjonowaniem w sieci elektroenergetycznej.

Jakie zadania realizuje WAGO Solar Park Management?

  • Monitoring punktu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku sterownik WAGO pracuje jako klasyczny koncentrator danych – sterownik telemechaniki, którego celem jest zbieranie informacji z podrzędnych urządzeń stacji transformatorowej i zapewnienie zdalnej i bezpiecznej łączności z systemem SCADA.
  • Rozwinięciem funkcjonalności sterownika telemechaniki jest regulacja mocy czynnej i biernej ze źródła wytwarzania OZE w celu zapewnienia stabilności pracy sieci.
  • Trzecią grupą funkcjonalności jest monitoring wewnętrzny. W ramach koncepcji WAGO Solar Park Management proponujemy klientowi urządzenia i systemy, które umożliwiają integrację takich urządzeń jak: stacje pogodowe, inwertery, dataloggery czy inne czujniki, które zostaną zastosowane na farmie PV.

Integracja, monitoring, komunikacja, regulacja

Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej

Wytwórcy energii elektrycznej (OZE)

1

Punkt przyłączenia do sieci

SCADA

2

Równoległa komunikacja
Cyberbezpieczeństwo

3

Koncentrator telemechaniki
Regulacja mocy

4

Integracja obiektu

5

Sterownik z rodziny PFC200

6

Wewnętrzny system
wytwórcy OZE

Elektrownie PV

WAGO Solar Park Management

Integracja i monitoring parametrów

WAGO Solar Park Management zapewnia integrację wszystkich urządzeń występujących zarówno po stronie stacji przyłączeniowych (zabezpieczenia elektroenergetyczne, liczniki energii, analizatory sieci), jak i po stronie samej farmy PV, np. datalogery, stacje pogodowe. Integracja urządzeń umożliwia z kolei monitoring parametrów pracy, pozwalając tym samym na regulację mocy czynnej i biernej farmy.

Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Komunikacja z systemem SCADA OSD

Koncepcja WAGO Solar Park Management zakłada łączność z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa. Sterowniki WAGO pracują praktycznie u każdego OSD w Polsce, także w rozwiązaniach dla źródeł OZE, posiadają wbudowany modem GPRS, a podstawową formą łączności jest GSM 3G lub LTE. WAGO wspiera też stosowane wśród polskich OSD protokoły telemetryczne, np. DNP 3.0 czy IEC 60870. Nasze urządzenia zapewniają równoległą komunikację poprzez zewnętrzne modemy, wykorzystując łączność TETRA czy NetMan.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1125.jpg

Regulacja (mocy) systemu wytwarzania

Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie. Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).

Regulacja.jpg

Dlaczego WAGO Solar Park Management?

  • Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie (WAGO BOX) od urządzeń, poprzez oprogramowanie, po wdrożenie i uruchomienie obiektu oraz szkolenia.
  • Dostarczymy klientowi: sterowniki komunikacyjne, układy zasilania UPS, modemy łączności, baterie akumulatorów, prefabrykowane szafy, gotowe aplikacje.
  • Dodatkowo zapewniamy schematy oraz dokumentację w obrębie funkcjonalności WAGO.

  • Biblioteka WAGO Power Plant Control uwzględnia wymogi aktualnych kodeksów sieciowych i może być stosowana nie tylko w przypadku fotowoltaiki, ale również innych źródeł OZE.
  • Spełniamy standardy OSD.
  • Skala zrealizowanych wdrożeń w polskiej energetyce sprawia, że mamy doświadczenia, które będą pomocne w relacjach z operatorami sieci.