Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management?

Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Odpowiedzią na te potrzeby jest koncepcja WAGO Solar Park Management.

Co kryje się pod nazwą WAGO Solar Park Management? To urządzenia WAGO, które dzięki temu, że są modularne oraz swobodnie programowalne, są w stanie dopasować się do konkretnej farmy fotowoltaicznej. Cały system w połączeniu z oprogramowaniem i wdrożeniem, które może być wykonane zarówno samodzielnie jak i wspólnie z naszymi partnerami, umożliwia właścicielowi farmy zarządzanie całą instalacją i wywiązanie się z technicznych wymagań związanych z jej funkcjonowaniem w sieci elektroenergetycznej.

Jakie zadania realizuje WAGO Solar Park Management?

  • Monitoring punktu przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. W takim przypadku sterownik WAGO pracuje jako klasyczny koncentrator danych – sterownik telemechaniki, którego celem jest zbieranie informacji z podrzędnych urządzeń stacji transformatorowej i zapewnienie zdalnej i bezpiecznej łączności z systemem SCADA.
  • Rozwinięciem funkcjonalności sterownika telemechaniki jest regulacja mocy czynnej i biernej ze źródła wytwarzania OZE w celu zapewnienia stabilności pracy sieci.
  • Trzecią grupą funkcjonalności jest monitoring wewnętrzny. W ramach koncepcji WAGO Solar Park Management proponujemy klientowi urządzenia i systemy, które umożliwiają integrację takich urządzeń jak: stacje pogodowe, inwertery, dataloggery czy inne czujniki, które zostaną zastosowane na farmie PV.

Integracja, monitoring, komunikacja, regulacja

Integracja i monitoring parametrów

WAGO Solar Park Management
Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Komunikacja z systemem SCADA OSD

WAGO Solar Park Management
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Regulacja mocy

WAGO Solar Park Management

Dlaczego WAGO Solar Park Management?

  • Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie (WAGO BOX) od urządzeń, poprzez oprogramowanie, po wdrożenie i uruchomienie obiektu oraz szkolenia.
  • Dostarczymy klientowi: sterowniki komunikacyjne, układy zasilania UPS, modemy łączności, baterie akumulatorów, prefabrykowane szafy, gotowe aplikacje.
  • Dodatkowo zapewniamy schematy oraz dokumentację w obrębie funkcjonalności WAGO.

  • Biblioteka WAGO Power Plant Control uwzględnia wymogi aktualnych kodeksów sieciowych i może być stosowana nie tylko w przypadku fotowoltaiki, ale również innych źródeł OZE.
  • Spełniamy standardy OSD.
  • Skala zrealizowanych wdrożeń w polskiej energetyce sprawia, że mamy doświadczenia, które będą pomocne w relacjach z operatorami sieci.