Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Integracja i monitoring parametrów

WAGO Solar Park Management

Sterowniki WAGO mogą zapewnić integrację wszystkich urządzeń występujących zarówno po stronie stacji przyłączeniowych (zabezpieczenia elektroenergetyczne, liczniki energii, analizatory sieci), jak i po stronie samej farmy PV np. datalogery, stacje pogodowe. Integracja urządzeń umożliwia z kolei monitoring parametrów pracy, pozwalając tym samym na regulację mocy czynnej i biernej farmy.

Jak działa nasze rozwiązanie?

Integracja wszystkich urządzeń

Z punktu widzenia stacji elektroenergetycznej najważniejszym urządzeniem jest sterownik polowy, który realizuje automatykę zabezpieczeniową dla farmy PV (czy innego źródła OZE). Sterownik WAGO zapewnia zdalny dostęp i zdalny odczyt takiego urządzenia poprzez wykorzystanie protokołów Modbus bądź IEC60870-5-103. Dodatkowo zapewniamy kontrolę stanu pracy transformatora, jak również układu podtrzymania zasilania (UPS). Jest to o tyle istotne, że bardzo często takie obiekty, jak farmy fotowoltaiczne znajdują się w oddaleniu od zabudowań czy miejscowości. Dlatego zapewnienie podtrzymania zasilania wraz z monitoringiem gwarantuje bezawaryjną pracę obiektu, co przekłada się bezpośrednio na maksymalizację zysków. Do realizacji układu zasilania UPS można zastosować zasilacze dla energetyki z rodziny EPSITRON® Pro Power.

Wśród dodatkowych urządzeń integrowanych przez rozwiązanie WAGO znajdują się również liczniki energii odczytywane zgodnie z IEC 62056-21 i DLMS. W celu pozyskania aktualnych informacji o stanie sieci energetycznych sterownik WAGO komunikuje się z analizatorami sieci poprzez protokół cyfrowy Modbus.

Koncepcja Solar Park Management to również integracja urządzeń po stronie farmy PV, takich jak inwertery, datalogery, stacje pogodowe, czujniki nasłonecznienia itp. Transmisja danych z inwerterów odbywa się z wykorzystaniem komunikacji Modbus RTU oraz specjalnego protokołu komunikacji SunSpec.

Monitoring wewnętrzny – wsparcie dla operatora farmy PV

Wszystkie dane rejestrowane są w postaci bazy SQL oraz plików CSV i przesyłane do aplikacji chmurowej bądź tradycyjnego systemu SCADA. Poprzez aplikację chmurową użytkownik ma dostęp do lokalizacji swoich obiektów oraz możliwość generowania raportów z parametrami pracy i ewentualną sygnalizacją awarii w trybie on-line. System jest tak zaprojektowany, aby można było nadawać poziomy uprawnienia dostępu do danych tylko wybranym osobom. Zakres możliwości systemu nadzorującego pracę obiektów jest określany na etapie przygotowywania aplikacji.

Sterowniki WAGO dają też możliwość monitorowania najważniejszych współczynników jakościowych pracy elektrowni PV:

  • PR (performance ratio) – współczynnik wydajności pracy,

  • AV (availability for each inverters) – współczynnik dostępności inwerterów do pracy

Sieć
dystrybucyjna

Punkt
przyłączenia

Analizator
sieci

Stacja
transformatorowa

SCADA

Cloud

System zarządzania

Stacja
pogodowa

String
Box

Inwertery

1

IEC 60870
IEC 61850
DNP 3

2
Sterownik z rodziny PFC200

Sterownik z rodziny PFC200

3

RJ 485/RJ 45

4

Niskie napięcie AC

Moduł pomiarowy WAGO

Istnieją dwie możliwości pozyskiwania danych pomiarowych. Pierwsza to zastosowanie zewnętrznego analizatora sieciowego. Drugą opcją jest moduł pomiaru mocy 3-faz. WAGO nr kat. 750-495, będący jedną z kart rozszerzeń dla sterownika.

Co zyskujemy stosując moduł pomiarowy WAGO? Przede wszystkim oszczędzamy miejsce, którego w szafach sterowniczych często brakuje, redukując również okablowanie. Moduł pomiarowy nie wymaga programowania, wystarczy konfiguracja. Jest to ważna zaleta, dzięki której oszczędzamy czas i środki potrzebne na programowanie i integrację zewnętrznych urządzeń. Co istotne, klasa dokładności pomiaru urządzenia jest na poziomie 0,5 a to w zupełności wystarcza do realizacji późniejszej regulacji mocy.

Sama funkcjonalność modułu jest bardzo szeroka. Umożliwia on między innymi pomiar prądów, napięć, mocy czynnej, mocy biernej, cos φ, ale też analizę wyższych harmonicznych (do 41).

Modul_pomiaru_mocy_2000x2000.png

Dlaczego WAGO?

  • Zdalne zarządzanie całym portfelem farm PV.
  • Redukcja kosztów eksploatacji i serwisu, np. poprzez eliminowanie niepotrzebnych wyjazdów serwisowych.
  • Szybkie wykrywanie awarii oraz zdalne reagowania na zaistniałe sytuacje.
  • Integracja urządzeń różnych producentów poprzez jeden system automatyki WAGO.
Farma_PV_2000x1125.jpg

WAGO Solar Park Management - Inne funkcjonalności

Regulacja (mocy) systemu wytwarzania

Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie. Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).

Regulacja.jpg

Komunikacja z systemem SCADA OSD

Koncepcja WAGO Solar Park Management zakłada łączność z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa. Sterowniki WAGO pracują praktycznie u każdego OSD w Polsce, także w rozwiązaniach dla źródeł OZE, posiadają wbudowany modem GPRS, a podstawową formą łączności jest GSM 3G lub LTE. WAGO wspiera też stosowane wśród polskich OSD protokoły telemetryczne, np. DNP 3.0 czy IEC 60870. Nasze urządzenia zapewniają równoległą komunikację poprzez zewnętrzne modemy, wykorzystując łączność TETRA czy NetMan.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1125.jpg

Referencja

Farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino z regulacją mocy od WAGO

Fotowoltaika w Polsce to nie tylko przydomowe instalacje. Równie szybko przybywa dużych instalacji przemysłowych. Wzrost inwestycji w tym segmencie rynku to głównie efekt wprowadzenia wsparcia dla takich źródeł w ramach systemu aukcyjnego. Szacuje się, że w dość krótkiej perspektywie do sieci elektroenergetycznych zostaną przyłączone instalacje o mocy kilku gigawatów, co będzie stanowić nie lada wyzwanie z punktu widzenia stabilności systemu. – Konieczna jest nie tylko standardowa modernizacja obecnej infrastruktury sieciowej, ale i przygotowanie jej na funkcjonowanie w nowych, odmiennych warunkach – wskazują eksperci WAGO.