energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Smarta nät för energimarknaden

I stället för att bara distribuera energi, måste samspelet mellan decentraliserade producenter och konsumenter
vara intelligent samordnat. Detta kräver avancerade digitaliseringsstrategier och affärsmodeller.


Högteknologiska styrsystem och IT utgör grunden för digitalisering av energisystemet: Controllers koordinerar de decentraliserade systemen, säkerställer enkel och säker kommunikation i det smarta nätet och lagrar mätdata som skyddas mot cyberattack i molnet.
WAGO erbjuder rätt lösningar och koncept idag för alla steg i processen.

Smarta nät: Mer kommunikation i energinät

En energikonsument behöver kommunikation, både mellan de enskilda intressenterna och intressegrupperna, såväl som i tekniska termer: För att kunna få ett grepp om den ökande decentraliseringen och fluktuationen av elproduktionen måste de enskilda komponenterna i energisystemet kopplas till varandra i smarta nät inom olika sektorer. Starten är inom elsektorn: Modern automationsteknik, integrerad i decentraliserade leverantörer, intelligenta distributionsstationer och virtuella kraftverk optimerar kontrollen av distributionsnätet. Modernisering av gas- och värmekabeln är nästa steg, och WAGO tillhandahåller nödvändiga styrenheter. Fördelar med WAGOs lösning:

 • Tillförlitligt energimätning, kontroll och reglering
 • Processautomation, lasthantering
 • Säker och ekonomisk tillgång till fjärranslutna system
 • Bred produktportfölj
 • Beprövade, robusta produkter
 • Alla relevanta globala godkännanden
 • Maximal signalnivå och bussprotokollens flexibilitet
 • Enkel konfiguration
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutningsbarhet: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Uppgradering av elsystemet upp till fördelningsdosan

Digital energihandel

Blockchain, en digital kontobok, möjliggör direkta transaktioner mellan generatorer och konsumenter, WAGO förklarar exakt hur det fungerar och vad det kan betyda för framtiden.

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg
Blockchain

Integrerad energi: El, värme och överföring växer tillsammans

Med decentralisering och digitalisering av elsektorn har värme och rörlighet blivit prioriterade för tjänsteleverantörer. Energiövergången fungerar bara med lagringssystem. I motsats till elnätet erbjuder värme- och gasnätet större kapacitet. Därför blir kraft-till-värme och kraft-till-gas-system viktigare. De kan använda överflödig grön el för att producera värme, tillsammans med lagringsbart väte och metan. WAGO levererar redan tillverkare av sådana system. Samtidigt stöder vi leverantörer i moderniseringen av deras värme- och gasnätverk, en uppgift som är nödvändig genom koppling av energisektorn och den resulterande ökande komplexiteten i energiflödena. Och det branschbeprövade WAGO-I/O-SYSTEMET fungerar som automationsplattform. Fördelar med WAGOs lösning:

 • Automatiseringslösningar
 • Maximal flexibilitet
 • Direktapplikationer i Ex-zon 2
 • Direkt anslutning av egensäkra signaler från Ex-zoner till egensäkra Ex i-moduler
 • Integrerade IEC 60870, IEC 61850 och DNP 3.0 fjärrstyrningsprotokoll
 • PLC-funktionalitet
 • Webbserver

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Överskott av grön el för eMobility

Moln-anslutningsmöjlighet: Dataanalys inom molntjänster

Molnet kan erbjuda betydande fördelar för energisektorn med sin beräkningskapacitet. Till exempel kan vindkraftoperatörer öka kraftproduktionen och optimera vindkraftparkens underhåll genom att analysera turbindata i molnet, eller så kan nätoperatörer använda systemdata och väderprognoser för att bättre förutsäga nätstatus. WAGO PFC100 och PFC200 Controllers används för att ansluta till molnet tack vare en firmwareuppdatering och respektive bibliotek i IEC-programmet. Styrenheterna kan sedan automatiskt överföra fältnivåvärden till molnet vid definierbara intervall. Kommunikation är säkerställd med en krypterad TLS-anslutning med MQTT-protokollet. Fördelar med WAGO Cloud Data Control för din egen molnapplikation:

 • Distribuerad datainsamling och visualisering överallt ifrån
 • Anslut till WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix med ett standardiserat MQTT-protokoll
 • Hög säkerhetsnivå tack vare TLS-kryptering
 • Anslut fältnivå direkt till ett moln
 • Expansion av befintliga system med PFC som en IoT-gateway
 • Möjligt med alla PFC100- och PFC200-controllers
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Datahantering med WAGO Cloud

Din ledning till molnet

Spela in energidata, digitalisera och nätverk tillsammans – detta är nyckelbegreppet på den decentraliserade energimarknaden. En enkel uppgradering omvandlar WAGO PFC100 och PFC200 Controllers till IoT-controllers som överför data från fältnivå till molnet, där informationen kan aggregeras och användas för analys.

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg
IoT-controllers

Cybersäkerhet: Nekar åtkomst till hackare

Det kan få allvarliga konsekvenser för energiproducenterna om de inte är säkert anslutna till internet. Cyberkriminella kan använda systemstyrenheter för att hacka in i kontrollcentralerna och stänga av dem, vilket äventyrar strömförsörjningen och till och med kan leda till omfattande blackouts i värsta fall. Den goda nyheten: Operatörer känner nu till farorna och cybersäkerheten blir viktigare. WAGO-controllers kommer att spela en avgörande roll i ditt företags säkerhetspolicyer och rutiner. PC-baserade operativsystem måste få säkerhetsuppdateringar varje vecka eftersom de inte på något annat sätt ger tillräckligt med cybersäkerhet. Härdad fast programvara för en WAGO-controller uppfyller dock motsvarande säkerhetskrav. Fördelar med WAGOs lösning:

 • Både PFC100 och PFC200 Controllers kännetecknas av en realtids Linux-plattform.
 • PFC Controllers använder ett operativsystem med öppen källkod som kan skalas, uppdateras och stöder verktyg som Rsync.
 • Linux®-stiftelsen stöder viktiga säkerhetsprotokoll och förbättras ständigt.
 • Stöd för CODESYS PLC runtime
 • Gränsvärde för gränssnitt och fältbuss: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 och Modbus TCP
 • Uppfyller de högsta säkerhetskraven enligt ISO-27000-serien
 • Inbyggd VPN-funktionalitet: VPN-tunnel är möjlig via IPsec eller OpenVPN direkt
 • Datakodning i styrenheten direkt via SSL/TLS 1.2-kryptering
 • Parallell dataåtkomst: Dataöverföring till molnet via MQTT eller OPC UA, även trådlöst
 • WAGO uppfyller alla relevanta riktlinjer inom IT-säkerhet, och till och med ett stort antal krav från den tyska regeringens BDEW-vitbok för tillämpningar inom energi och vattenförsörjning. BDEW-kraven är en del av den kritiska infrastrukturen (KRITIS).
 • PFC200 kan användas som skalbar nod
digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Gateway för datatjuvar: Datacenter

Se våra lösningar på arbetet

Kundapplikation

Distributionsnätverk i realtid

För framtida eldistribuering har SWO Netz GmbH genomfört ett molnprojekt. WAGO-tekniken finns i applikationen, vilket gör nätverket smartare.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Intervju

"Energimarknaden är fortfarande på stenåldern"

WAGO-experten Heiko Tautor i en diskussion om energisektorns övergång med Tobias Kurth från Energy Brainpool-konsulterna (vänster).

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg
Förnybar energigenerering

Förnybar energigenerering

Målet som måste uppnås är en pålitlig och säker energiförsörjning. Med produkter och lösningar från WAGO kan du framgångsrikt forma energiomställningen på en hållbar basis

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Förnybar energigenerering
Energinät

Intelligenta energinät

Automatisering av energinät har många fördelar. En av dessa är möjligheten till fjärrunderhåll. WAGO erbjuder dig rätt lösningar för implementering.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Energinät
Energilagringssystem

Energilagringssystem

Energilagringssystem avlastar elnätet, vilket ökar flexibiliteten hos strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör övervakning och kontroll av lagringssystem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Energilagringssystem
Inmatningshantering

Inmatningshantering

Intelligent nätverkande och kontroll av förnybar energi är en stor utmaning för nätoperatörer. WAGO kan hjälpa dig med kompetens, produkter och lösningar.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Inmatningshantering