energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Säker anslutning till energitransitionen

Huvudsyftet med kraftproduktions- och distributionsindustrin är att säkerställa en pålitlig och säker strömförsörjning. WAGO-produkterna ger högsta grad av säkerhet och kvalitet. Vi har ett komplett utbud av produkter från elektriska sammankopplingstekniker till automatiseringslösningar.

Operatörer av ekoproduktionsanläggningar konkurrerar hårt för den billigaste kilowattimman och måste vara uppmärksamma på effektivitet och låga kostnader när de installerar sina system. De är också skyldiga att ansluta system av en viss storlek till nätoperatörens styrsystem så att de kan nedregleras på distans efter behov. Som kräver kommunikation via fjärrstyrningsprotokoll

Hantering av solfångarpark: Fotovoltaisk nätverksvänlig kontroll

För att möjliggöra kommunikation mellan elproducenter och nätoperatörer återgår operatörerna av fotovoltaiska kraftverk till telekontrollprotokoll. WAGO Controllers tillhandahåller ett standardiserat och lättanvänt interface för användare baserat på IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Server/Klient), MODBUS, DNP3-standarderna. Fördelarna med WAGOs telekontrolllösning:

 • Direktkommunikation mellan telekontrollsystem och strömomriktare eller till solsystemet datalogger
 • Separata ETHERNET-interface tillåter skapandet av parallella nätverk
 • Cybersäkerhet: Kryptering som följer Europas strängaste energi- och säkerhetsriktlinjer per BDEW och BSI
 • Cloud-anslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
 • Lösenordsskyddad webbaserad hantering hindrar obehöriga användare från att ändra systeminställningar
 • Fria funktionsblock för utökade funktioner, till exempel dataloggare och växelriktare
 • Genomförande av respektive nätoperatörs krav på aktiv ströminmatning och reaktiv strömförsörjning
 • cos φ eller Q/U-kontroll (reaktiv effektstyrning) enligt karaktäristiken
 • Integration av externa mätsystem från mellanspänning (nätverksanalysenheter, kortslutningsindikatorer, nätverks- och utrustningsskydd) via Modbus TCP/RTU eller andra fältbussprotokoll
 • Registrering av lågspänningsdata via 3-fas effektmätningsmodul
 • Enkel parametrisering och konfiguration via visualisering
 • Modulär design: Digitala och analoga I/O-moduler samt specialmoduler kan fritt mixas i samma nod.
 • Välj mellan fler än 500 olika I/O-moduler
 • Parameterisering/konfiguration via webb visualisering
 • Programmering enligt IEC 61131-3
 • Integrerat mobilt radiomodem

Solenergi fluktuerar och måste regleras.

Överföring av data via Internet

Du kan styra, övervaka, underhålla och köra diagnostik på dina decentraliserade maskiner och system över hela världen med PFC200 Controller med 3G-modem - säkert, ekonomiskt och utan kablar. Moderna datanät tar över routing, kommunikation och leverans av datapaket.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
Fjärrstyrningsteknologi

Anslutningsteknologi: säker, enkel installation

Vid montering av ett fotovoltaiskt system är säker, enkel installation avgörande. WAGO möjliggör båda: Med de övergripande TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar är fotovoltaiska linjer pålitligt och permanent anslutna. Frånkopplings- och säkringskopplingsplintar med högspänningsmotstånd isolerar säkert fotovoltaiska generatorer från växelriktare. Ytterligare lösningar som blockerande dioder avrundar utbudet.

WAGO förenklar installationen av solkraftverk.

288-seriens relämoduler

Reläer och optokopplare används överallt där elektriska signaler måste överföras och galvanisk isolering, nivåjustering eller förstärkning krävs.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Produkter

811 seriens kopplingsplintar

WAGOs Classic säkringsplintar är lämpliga för olika applikationer, som mini-bils-bladsäkringar upp till 6 mm2 (16 AWG) eller för miniatyr-metriska säkringar med svängbara säkringshållare.

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Produkter

Pressa prestandan i topp med TOPJOB® S

Plugga bara in den och du är klar: Med TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar kan du göra ledningsdragningen snabbt, direkt och säkert överallt i världen i alla applikationer.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Produkter

Solväxelriktare: Mer kompakt och hållbar med WAGO

Växelriktaren är hjärtat i det fotovoltaiska systemet. Den omvandlar likströmmen från solmoduler till en växelström, som sedan matas till det offentliga elnätet. Enheten har mycket liten förlust med en effektivitet på upp till 99 %. Med andra ord: Endast en hundradel av likströmmen går förlorad under konvertering. En omvandlares hållbarhet och prestanda bestäms av dess elektroniska och elektromekaniska komponenter. De måste arbeta på ett tillförlitligt sätt i många år och säkerställa hög funktionalitet och säkerhet i små utrymmen. WAGOs starkströmsplintar för kretskort uppfyller dessa krav.

Solingenjör kopplar en växelriktare

PCB-plintar och pluggbara kontaktdon

PCB-plintar och pluggbara kontaktdon kan användas snabbt och säkert.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Produkter

TOPJOB®S 2006 seriens frånskiljbar plint

Baserat på VDE 0108, kan TOPJOB®S N-ledare frånskiljbara plintar användas i offentliga byggnader för isolationsmätning utan att koppla bort den neutrala ledaren.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Produkter

828-seriens genomgångsplintar

WAGOs panelgenomgångsplintar med skruvmejselaktiverad CAGE CLAMP® anslutning på bägge sidor för enkel, verktygsfri installation.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produkter

Universell systemkoppling med X-COM®-system och X-COM®S-SYSTEM

Idealisk för ställverk och styrtillämpningar : Både WAGO X-COM®-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM gör systemkopplingar snabbt och ekonomiskt.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Produkter

Vindparkshantering: kraftproduktion i överensstämmelse med nätet

Vintdturbiner har moderna elektriska kontroller. Huvudregulatorn som centralelement är i konstant kontakt med perifera styrelement, såsom vindspårningssystemet och bladjusteringssystemet. Denna anslutning säkerställer optimal drift i alla väder genom att ändra enskilda systemparametrar. Korrekt inmatning av turbinerna i elnätet kräver kontinuerlig övervakning av systemets nätanslutning. Gridvariabler som spänning, ström och frekvens registreras och skickas kontinuerligt till anläggningskontrollsystemet för att säkerställa ett omedelbart svar på definierade gränsvärden som överskridits. WAGO stöder driften av vindkraftparken och säkerställer en smidig kommunikation med nätoperatören, direktmarknadsföraren och turbinoperatören. Detta gör det möjligt för spelarna utan dröjsmål att få tillträde till systemet utan dröjsmål WAGO-I/O-SYSTEM 750 säkerställer att vindkraftparker kan styras och övervakas felaktigt. Fördelarna med WAGOs telekontrolllösning:

 • Kommunikation via standard telekontroll protokoll per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS och DNP3
 • Tack vare många I/O-moduler är I/O-systemet idealiskt i distributionsnätet, t.ex. för seriekommunikation med externa enheter eller för 3-fasströmsmätning.
 • Bekväm mätning och övervakning av generations- eller konsumtionshastigheter (t ex spänning, reaktiv effekt, aktiv effekt, ström, cos φ, frekvens och energiflödesriktning)
 • Controllers för alla vanliga fältbuss-system och ETHERNET-standarder
 • Separata ETHERNET-interface tillåter skapandet av parallella nätverk
 • Programmerbar med CODESYS enligt IEC 61131-3
 • Cybersecurity: PFC100 / PFC200 Controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Cloud-anslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
 • Lösenordsskyddad webbaserad hantering hindrar obehöriga användare från att ändra systeminställningar
 • Funktionsblock tillgängliga kostnadsfritt
 • OPC/XML-klient
 • IEC 61400-25-klient

Substation vid foten av en vindkraftpark

Bioenergi: Säker automation även i farliga områden

En biogasanläggning producerar biogas genom att huvudsakligen förädla råvaror eller gödsel. I de flesta fall matas gasen direkt till lokalt kraftvärmeverk och därefter matas den in i det offentliga elnätet. Biogas kan emellertid också behandlas till biometan lika lätt och matas in i naturgasnätverket eller omvandlas till fjärrvärmeverk för decentraliserad lokal uppvärmning. WAGO-I/O-SYSTEM används på alla områden, oavsett om det är styrning av enskilda processer, vid kontroll av bearbetningsanläggningar eller vid anslutning av produktionsanläggningen till nätoperatörens styrsystem eller leverantör av kontrollenergi. Fördelarna med WAGOs telekontrolllösning:

 • Kommunikation via standard telekontroll protokoll per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS och DNP3
 • Tack vare många I/O-moduler är I/O-systemet idealiskt i distributionsnätet, t.ex. för seriekommunikation med externa enheter eller för 3-fasströmsmätning.
 • Bekväm mätning och övervakning av generations- eller konsumtionshastigheter (t ex spänning, reaktiv effekt, aktiv effekt, ström, cos φ, frekvens och energiflödesriktning)
 • Controllers för alla vanliga fältbuss-system och ETHERNET-standarder
 • Process-signaler i Ex-zoner kan anslutas direkt till de egentligen säkra Blue Ex-modulerna från WAGO.
 • Separata ETHERNET-gränssnitt tillåter skapandet av parallella nätverk
 • Programmerbar med CODESYS enligt IEC 61131-3
 • Webbvisualisering gör att du kan visualisera delprocesser i skåpdörren eller direkt på skärmen.
 • Cybersecurity: PFC100 / PFC200 Controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Cloud-anslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering

Biogasanläggningfermentorer

Vattenkraft: Krafter kraftigt under kontroll

Förnybar energi från vattenkraftverk är en viktig del av den globala energitransitionen. En hög grad av automatisering krävs för att driva vattenkraftverk ekonomiskt. Bland andra applikationer finns WAGO-lösningar i turbinstyrningar som är anslutna till ett SCADA-system på högre nivå för övervakning och kraftverkskontroll. Fördelarna med WAGOs telekontrolllösning:

 • Kommunikation via standard telekontroll protokoll per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS och DNP3
 • Separata ETHERNET-interface tillåter skapandet av parallella nätverk
 • Cybersäkerhet: Kryptering som följer Europas strängaste energi- och säkerhetsriktlinjer per BDEW och BSI
 • Cloud-anslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
 • Lösenordsskyddad webbaserad hantering hindrar obehöriga användare från att ändra systeminställningar

Lagringskraftverk i Alperna

Se våra lösningar på arbetet

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar och expertutlåtanden från Power Engineering

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Lär dig mer om våra kreativa, effektiva krafttekniska lösningar.

Den flerspråkiga transformatorstationen

Säkerställa tillgänglighet och övervakning av vindkraftparker, inklusive transformatorer? ENERCON överlåter uppgiften till WAGO telekontrollteknik.

energy_referenz_enercon_windpark-wittmund_umspannwerk_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Din WAGO kontaktperson

Mer information

Mer om kraftteknik

More Power Engineering Applications

Oavsett om det handlar om digitalisering, generering av förnybar energi eller integrering av decentraliserade leverantörer – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar i den moderna energiindustrin.

Intelligenta energinät

Automatisering av energinät har många fördelar. En av dessa är möjligheten till fjärrunderhåll. WAGO har rätt lösningar.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Energinät

Smarta nätverk för energimarknaden

När energisystemen digitaliseras, efterfrågas strategier och produkter som möjliggör allting. WAGO har erfarenhet och lösningar för digital energiövergång

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Digitalisering

Stabil strömförsörjning med sol och vind

Intelligent nätverkande och kontroll av förnybar energi är en stor utmaning för nätoperatörer. WAGO kan hjälpa dig med kompetens, produkter och lösningar.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Inmatningshantering

Kraft dygnet runt

Energilagringssystem avlastar elnätet, vilket ökar flexibiliteten hos strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör kontroll av lagringssystem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Energilagringssystem

Detta kanske också intresserar dig

Ämnen och lösningar för i dag och i morgon

Våra anslutnings- och automationslösningar efterfrågas inte bara inom energisektorn. Våra viktigaste kompetensområden är energihushållning och digitalisering.

För framtidens industri

Korskommunikation via moln eller smart automation: Även om digitalisering av industrin har många sidor och presenterar ännu fler möjligheter, är cybersäkerhet en stor utmaning.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering

Identifiera och utnyttja potential

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att utföra rätt analys och vidta rätt steg kan leda till hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energihantering