energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabil strömförsörjning med sol och vind

En ökande energiförsörjning från kvicksilverregenerativa källor ändrar behovet av systemtjänster och kräver större flexibilitet i energiförsörjningen. WAGO stöder nätoperatörer som intelligent länkar och kontrollerar förnybar energi.

Andelen förnybar kraft ökar stadigt och snabbt internationellt. Den fluktuerande kraften från solceller och vind har emellertid nackdelar med näthantering. Den instabila strömförsörjningen gör det svårare att förutsäga produktionsutgången och säkerställa nätstabilitet. Men det finns lösningar som lindrar belasningen på nätet.

Inmatningshantering: sol och vind

För att säkerställa systemsäkerhet när förnybara energikällor ökar kan nätoperatörer på distans minska inmatningskapaciteten hos sol- och vindkraftanläggningar vid överlastning av nät. Lagen om förnybar energi fastställer bestämmelserna beroende på anläggningens produktion. Beroende på önskat signalintervall monterar WAGO lämplig fjärrstyrningslösning för dig från mer än 500 olika I/O-moduler. Fördelar med WAGOs lösning:

 • Bred produktportfölj: Från enkel stegkontroll med eller utan nödstoppskommando till cos-φ eller Q/U-kontroll
 • Direktkoppling till sol- eller vindkraftverkets dator via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP möjlig
 • Kommunikation från systemet enligt anpassade krav
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering
 • Koppling av systemen via IEC 60870, IEC 61850 eller DNP 3.0 är också möjligt

Solkraftverk kan fjärrstyras.

Virtuella kraftverk: Intelligent nätverkande av generering och förbrukning

I virtuella kraftverk blir decentraliserade generatorer, lagringssystem och kontrollerbara laster, såsom nödgeneratorer eller produktionssystem en flexibel och justerbar kombination. Intelligent synkronisering minskar belastningarna på elnätet. WAGOs fjärrstyrningaruppfyller kraven i kommunikationsstandarden VHPready 4.0, vilket garanterar problemfri anslutning av system till virtuella kraftverk. Fördelar med WAGOs lösning:

 • Problemfri anslutning av enskilda system till virtuella kraftverk
 • Standardisering av objekt och variabler av olika kommunikationsprotokoll med VHPready
 • Kommunikation via fördefinierade profiler med explicit definierade datapunkter
 • Definition av domänspecifika bestämningar som specifikationerna för driftsbeteende och reaktionstider via VHPready - på så sätt kan anläggningarna kontrolleras via tidtabeller.
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering

Sammanslagning av fotovoltaik, batteri och kraft-till-gas.

Översättare för rutnätet

Tack vare energinormerna är energigeneratorer och konsumenter lättare att ansluta till virtuella kraftverk, eftersom de tar med objekt och variabler med olika kommunikationsprotokoll till en gemensam nämnare. WAGO Controllers uppfyller redan kraven i den nya specifikationen.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg
VHPready 4.0

Driftsreserv: Första hjälpen för nätet

En driftsreserv kompenserar för fluktuationer i nätet. Om operatörer av virtuella kraftverk eller enskilda generatorer och kontrollerbara konsumenter tillhandahåller denna kraft till de ansvariga transmissionsnätoperatörerna, kan de generera ytterligare intäkter. För driftreserven görs en åtskillnad mellan primär-, sekundär- och minutreserver som måste levereras inom sekunder, fem minuter respektive 15 minuter. På grund av höga krav på signalmångfald är cybersäkerhet och tillgänglighet, samt flexibla, säkra och robusta styrenheter avgörande. Fördelar med WAGOs lösning:

 • Val av mer än 500 olika I/O-moduler
 • Direktkoppling till sol- eller vindkraftverkets dator via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP möjlig
 • Kommunikation från systemet enligt anpassade krav
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering

Offshore-vindkraftparker kan också erbjuda reserver.

Direktmarknadsföring: Sälj grön el med lönsamhet

Direktmarknadsföring innebär försäljning av el från förnybara energikällor till stora kunder eller via elbörsen. Direktmarknadsföring skiljer mellan obligatorisk direktmarknadsföring av nya system och eventuell direkt marknadsföring av befintliga system. Grön el behandlas på samma sätt som konventionellt genererad el och säljs till samma marknadspris. Efter försäljningen betalas försäljningsintäkterna från elbörsen till systemoperatören tillsammans med ett marknadsbidrag för att generera ytterligare intäkter. I traditionell direktmarknadsföring av EEG-system tas operativ beredskap och effektivitet på plats. Dessutom anges börvärden för den aktiva kraften som en trappsignal eller glidning. WAGO ger rätt lösning för varje applikation:

 • Val av mer än 500 olika I/O-moduler
 • Mätning av aktiv effekt via 3-fasströmsmätningsmoduler
 • Mätning av prestandavärden via befintliga mätanordningar (t ex Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
 • Mätning av prestandavärden via befintliga mätare (t ex via S0 impulse, IEC 62056-21 eller SML)
 • Direkt koppling via inverterprotokoll, jordbrukskonsulter eller vindkraftverksdatorer
 • Cybersäkerhet: PFC100/PFC200-controllers överensstämmer med gällande IT-säkerhetsföreskrifter för nätoperatörer och kan härdas enligt beskrivningen i BDEW-vitboken.
 • Molnanslutning: Anslutning till molnet tack vare en MQTT-programuppgradering

I stället för inlösenbelöning: Elförsäljning på den öppna marknaden

Se våra lösningar på arbetet

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar och expertutlåtanden från Power Engineering

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Lär dig mer om våra kreativa, effektiva krafttekniska lösningar.

Lagringssystem utjämnar solelektricitet

ZAE Bayern undersöker hur lagringssystem kan bidra till att integrera fotovoltaik. WAGO förenar sig med dem i en nyckelroll.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Hantera kontrollenergin framgångsrikt

För smidig övervakning och kontroll av sina system är elhandlaren Trianel beroende av servicen och mångsidigheten hos WAGO-tekniken.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

Mer information

Mer om kraftteknik

More Power Engineering Applications

Oavsett om det handlar om digitalisering, generering av förnybar energi eller integrering av decentraliserade leverantörer – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar i den moderna energiindustrin.

Intelligenta energinät

Automatisering av energinät har många fördelar. En av dessa är möjligheten till fjärrunderhåll. WAGO har rätt lösningar.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Energinät

Smarta nätverk för energimarknaden

När energisystemen digitaliseras, efterfrågas strategier och produkter som möjliggör allting. WAGO har erfarenhet och lösningar för digital energiövergång

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Digitalisering

Alltid en god anslutning

Målet är tillförlitlig och säker energiförsörjning. Med produkter och lösningar från WAGO, formar du framgångsrikt energitransitionen på ett hållbart sätt.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Förnybar energigenerering

Kraft dygnet runt

Energilagringssystem avlastar elnätet, vilket ökar flexibiliteten hos strömförsörjningen. WAGO-teknik möjliggör kontroll av lagringssystem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Energilagringssystem

Detta kanske också intresserar dig

Ämnen och lösningar för i dag och i morgon

Våra anslutnings- och automationslösningar efterfrågas inte bara inom energisektorn. Våra viktigaste kompetensområden är energihushållning och digitalisering.

För framtidens industri

Korskommunikation via moln eller smart automation: Även om digitalisering av industrin har många sidor och presenterar ännu fler möjligheter, är cybersäkerhet en stor utmaning.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering

Identifiera och utnyttja potential

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att utföra rätt analys och vidta rätt steg kan leda till hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energihantering