building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylanläggningar står för mer än 55 % av den totala energiförbrukningen i fastigheter. Intelligent automation i fastigheter är det enda sättet att effektivt utnyttja den energi som används i en funktionell fastighet. Ett intelligent automationssystem gör att mätdata från HVAC-system kan analyseras via snabba och säkra kommunikationskanaler för resurseffektiv och ekonomisk kontroll.

Fördelarna med WAGO för dig:

 • Dubbla kostnadsbesparingar: Pris/prestandaförhållande i upphandling, lägre löpande driftskostnader
 • Internationella godkännanden
 • Lättanvänd programvara
 • Program (makron) färdiga att använda.
 • Expandera eller modifiera system när som helst

Värme, ventilation och luftkonditionering

Primära system används ekonomiskt

Eftersom resurser blir mindre, leder energitransformation direkt till källaren. Produkter från WAGO gör det möjligt att fastställa förutsättningarna för ekonomisk HVAC-komponentkontroll.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energieffektivitetsklasser per DIN EN 15232

Europeisk standard EN 15232 (Energieffektivitet i fastigheter – Inverkan av fastighetsautomation, kontroller och bygghantering) kategoriserar fastighetsautomation och styrenheter i fyra energieffektivitetsklasser från A till D. Kontrollutrustning från WAGO gör det möjligt att möta viktiga krav för överensstämmelse med energieffektivitetsklass A.

Produkter för kontroll, drift och övervakning

 • WAGO-I/O-SYSTEM reglerar, kontrollerar och övervakar varje HVAC-komponent från alla de olika byggsystemen.
 • WAGOs controlteknologilösningar kan integreras med hjälp av öppna kommunikationsstandarder.
 • Drift, övervakning och diagnostik med WAGO Touch Panel 600

Strömförsörjning, strömbrytare, skyddsanordningar och signalomvandlare

Konfigurerings- och inställningslösningar

Programvara för HVAC-applikationer:

Makron for TRIC I&C-programvara

Använda färdiga lösningar – istället för att anpassa standard HVAC-system om och om igen – ökar tillförlitligheten markant. Alla komponenter är kompatibla med varandra och har genomgått omfattande tillverkartester avseende funktionalitet. Detta resulterar i generering av objekt som servicespecifikationer och delar listor samt kabel och datapunktslistor som tjänar många syften, inklusive förberedande av offerter. Sist men inte minst tillhandahåller TRIC även GAEB-text för anbudstjänster.

HVAC-systemmakron – parameterinställning, inte programmering

Fördelarna med nya WAGO HVAC-applikationsmakron för dig:

 • Applikationer klara för användning
 • Idrifttagande av hushållningssystem
 • Återanvänd standardiserade lösningar
 • Anpassa via öppna källmakron
 • Ingen svår programmering krävs.

HVAC-teknologi som används

Din WAGO kontaktperson