building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Enkel systemintegrering

Vare sig det gäller nybyggnation, reparation eller renovering: Fastighetsautomation är nyckeln till genomförandet av hållbara resurs- och energieffektiva byggnader.
Systemintegration är den viktigaste grunden för att uppnå dessa mål.

Vad erbjuder WAGO?

  • Verktyg och rådgivning som gör att du kan utföra ditt arbete effektivt
  • Bibliotek, nedladdningar, utbildning och handledning
  • Hjälp från vår support - från planering till idrifttagande

WAGO i byggnader

Applikationer för fastighetsautomation och installation

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsbyggnaden, eftermonterar ett HVAC-system eller är involverad i rumautomatisering, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i byggnader.

Din kontaktperson på WAGO

Mer information