building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Enkel systemintegrering

Vare sig det gäller nybyggnation, reparation eller renovering: Fastighetsautomation är nyckeln till genomförandet av hållbara resurs- och energieffektiva byggnader.
Systemintegration är den viktigaste grunden för att uppnå dessa mål.

Vad erbjuder WAGO?

  • Verktyg och rådgivning som gör att du kan utföra ditt arbete effektivt
  • Bibliotek, nedladdningar, utbildning och handledning
  • Hjälp från vår support - från planering till idrifttagande

WAGO i byggnader

Applikationer för fastighetsautomation och installation

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsbyggnaden, eftermonterar ett HVAC-system eller är involverad i rumautomatisering, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i byggnader.

Perfekt Lighting Management

Kostnad och energieffektivitet spelar en viktig roll för belysning. WAGOs lösningar ger långsiktigt stöd för planering och genomförande av dina mål.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylanläggningar står för mer än 55 % av den totala energiförbrukningen. Lita på WAGOs lösningar för morgondagens ventilationssystem.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Ekonomisk rumsautomation

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa maximal effektivitet och ändå en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Identifiera och utnyttja potential

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att genomföra rätt analys och ta rätt steg kan leda till en hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

WAGO på arbetet

Produkter och teknologier för dina applikationer

Rumsautomation med flexROOM®

Den mångsidga flexROOM®-lösning för fastighetsautomation ger belysning, solskydd och temperaturkontroll – utan programmering.

screenshot-flexroom_2000x1500px.jpg

Markiskontroll via SMI

“STANDARD MOTOR INTERFACE” (SMI) är det standardiserade elektriska interfacet för solskyddsstyrning.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

För tillverkaroberoende fastighetsautomation

BACnet används för att förenkla kommunikation mellan produkter från olika tillverkare inom fastighetsautomation.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Överföra energiförbrukningsdata

Meterbus (M-buss) är en kostnadseffektiv fältbuss för att sända energiförbrukningsdata från värme, vatten, el- och gasmätare.

logo_m-bus_2000x1500.jpg