Ämnen
Intelligent belysningsstyrning från WAGO

WAGO Lighting Management är den raffinerade lösningen för belysningsstyrning i stora utrymmen som produktionsanläggningar och lager. Med hjälp av en kombination av fördefinierad hårdvara och användarvänlig programvara erbjuder WAGO ett belysningssystem som underlättar design och driftsättning av nya belysningssystem, samtidigt som ytterligare driftsfördelar tillhandahålls.

WAGO Lighting Management

 • Konfiguration istället för programmering

 • Förenklad användning och idifttagande

 • Modernt HTML 5 grafiskt användargränssnitt

WAGO Lighting Management

Den intelligenta lösningen för belysningsstyrningar

Översikt över funktioner

Lighting Management från WAGO erbjuder dig följande funktioner:

 • Optimal ljusstyrning genom intelligent reglering och styrning, baserad på till exempel koppling och dimning
 • Konstantljuskontroll, dagsljuskontroll, Human Centric Lighting (HCL), timerfunktion mm.
 • Fördefinierad hårdvara, inklusive gränssnitt för DALI, EnOcean®, KNX och fördefinierad programvara
 • Datainsamling av energiförbrukning; omfattande diagnostik och underhållsalternativ
 • Färgtemperaturkontroll (HCL) med ytterligare kurvor för dimningsvärde och börvärde (lux)
 • Tidsväxlingsprogram med alternativ för val av rumsfunktion för varje schemainmatning

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Ha kontroll över ditt system

Modern belysningsstyrning erbjuder mer än bara minskning av energi och kostnader, det förenklar ekonomi och resurshushållning med komfort och flexibilitet. WAGO Lighting Management är en praktisk beprövad lösning baserad på fördefinierad hårdvara och förkonfigurerad programvara som förenklar både planering, idrifttagning och drift.

Den grundläggande idén: WAGO Lighting Management är fokuserad på olika belysningskrav i lager och produktionslokaler. Till exempel är en produktionsanläggning uppdelad i zoner där ljuset flexibelt kan anpassas. Varje zon tar emot signaler från sensorer och ställdon för att automatiskt ställa in lämplig ljusintensitet. Genom att använda zoner kan förändringar och ombyggnad genomföras snabbt och enkelt via webbkonfiguration.

Högkvalitativ hårdvara

Hårdvarusidan är baserad på WAGOs nya PFC200 Controller och DALI-2-modulen från WAGO I/O System 750. Varje modul kan integrera upp till 64 DALI-armaturer, upp till 16 DALI-sensorer och upp till 16 DALI-sändare i systemet. Eftersom antalet I/O-moduler är variabelt kan WAGO Lighting Management användas för små produktionsanläggningar eller stora logistikcentraler. Ytterligare I/O-moduler kan också kopplas till regulatorn, såsom 3-fas effektmätningsmoduler för energimätning, en modul för GPS-baserad tidssynkronisering eller en radiomottagarmodul för EnOcean® radioswitchar.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Bästa hårdvaran för ditt belysningssystem

Aktuell teknisk nivå på programvaran

Men den förprogrammerade applikationen och enkla konfigurationen via ett webbaserat gränssnitt är det som verkligen gör WAGO Lighting Management till en kraftfull och användarvänlig lösning. Alla inställningar, för idrifttagning och under drift, kan utföras med ett musklick – ingen programmering krävs. Eftersom det grafiska användargränssnittet kan nås av en vanlig webbläsare behöver du inte installera lokala program. Webbvisualiseringen, baserad på HTML5, gör detta arbete särskilt bekvämt. Alla konfigurationsinställningar och parametrar kan sparas och återställas. Värdena kan vidarebefordras till ett överordnat system eller till ett produktionskontrollcenter via Modbus TCP/IP. På inmatningsskärmen förinstalleras dialogrutor med standardinställningar för grundläggande parametrar och driftlägen visas. Ett valfritt användargränssnitt för drift och övervakning möjliggör den senaste visualiseringen och driften av hela belysningssystemet via mobila enheter som smartphones och surfplattor.

WAGO Lighting Management in Use

Video Tutorials

Videos: 10 | Duration: 32:23

Video Tutorials

Videos: 10 | Duration: 32:23

Belysningsstyrning i aktion

WAGO och luminatis går samman för hållbar energieffektivitet

Realisera energieffektiva belysningsprojekt enkelt, snabbt och hållbart – med full finansiering vid behov. Detta är vad luminatis möjliggör som ny WAGO-systempartner. Med detta samarbete kan kunderna direkt specificera belysningen, som sedan installeras driftklar och enkelt och öppet automatiserad med WAGO Lighting Management. Således realiseras LED-belysningsprojekt oberoende av tillverkare – och med möjlighet till entreprenad – utan att binda något kapital.

MM-31714 website update Integration luminatis reference_2000x1125.jpg

Informationsmaterial nedladdning

Här hittar du följande informationsmaterial och produktöversikt för belysningsstyrning. På begäran får du även WAGO Lighting Mangement ePLAN-data.

 • Release Notes
 • Manual
 • Anbudstexter
 • Kretsscheman
 • KNX-gränssnitt

Drift

Bekväm, transparent ljuskontroll

Nytt intuitivt användargränssnitt för WAGO Lighting Management
När WAGO Lighting Management har installerats och tagits i drift, flyttas fokus till drift och övervakning medan systemet körs. Den nya visualiseringen ger ett strömlinjeformat användargränssnitt för denna fas. Oavsett om det är på en stationär dator, pekskärm, surfplatta eller smartphone, tillåter HTML5 webbanvändargränssnitt tydlig och bekväm användning av hela belysningssystemet. Gränssnittet kan nås med en vanlig webbläsare. En responsiv design säkerställer en perfekt display på alla terminalenheter. Visualiseringen av belysningssystemets driftdata håller användarna alltid uppdaterade om hela belysningssystemets aktuella statusinformation. Samtidig åtkomst till flera ljusstyrningskontroller är också möjlig via det nya visualiseringsgränssnittet. Förutom språk- och färginställningar är det också enkelt att skapa och hantera HMI-enheter, användare, rum och anpassade profiler. Detta gör att du kan finjustera belysningen efter dina specifika behov.

Dina fördelar:

 • Intuitiv användning
 • Anpassning av användargränssnitt
 • Åtkomst via flera kontroller via Lighting Management-programvaran

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Rekommenderad läsning

Ytterligare applikationer för fastighetsautomation och installation

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsfastigheten, eftermonterar ett uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller involverar rumsstyrning, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i fastigheter.

Certifierade fastigheter

Hållbart byggande lönar sig. Flera certifikat ger planeringsstöd, varav ett står för de potentiella energibesparingarna i fastighetsautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Ekonomisk rumsstyrning

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylapplikationer står för mer än 55% av den totala energiförbrukningen. Energitransitionen leder direkt till pannrummet. Du kan lita på WAGOs lösningar för morgondagens ventilationssystem.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO för yrkeskategorier

Dina krav i fokus

För installatörer och systemintegratörer: Använd vår webbportal för professionella för att direkt få tillgång till relevant information inom byggteknik.

Praktiska tips för installatörer

Snabba, säkra och underhållsfria lösningar som gör din vardag enklare och ger optimala resultat

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Enkel systemintegrering

Vare sig det gäller nybyggnation, reparation eller renovering: Fastighetsautomation är nyckeln till genomförandet av hållbara resurs- och energieffektiva byggnader. Systemintegration är den viktigaste grunden för att uppnå dessa mål.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg