MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_small_.jpg

WAGO Lösningar i en överblick

Vi tillhandahåller professionell support för att hjälpa dig att möta dina individuella krav och finns där för dig genom hela processen, från rådgivning till drift, inklusive service.
Vi tillhandahåller en lösning som består av hårdvara, mjukvara och tjänster från en enda källa.

Våra beprövade systemlösningar bygger på tillvägagångssätt som har prövats och testats under många år.

Tjänster

Allt från en enda källa – från rådgivning till service

Vad vi utvecklar för dig:

Elteknik

Den centrala komponenten i en automationslösning är den koordinerade hårdvaran.

Vi planerar din anpassade hårdvara för dig och med dig.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

WINSTA®

WINSTA® gör elinstallationen pluggbar för snabb, enkel och pålitlig anslutning.

Vi planerar ditt skräddarsydda WINSTA snabbkopplingssystem för dig och med dig.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Controllers och Edge applikationer

Controllern är hjärtat i alla styrsystem för maskin, anläggning eller byggnad.

Vi planerar din skräddarsydda lösning på en controller eller edge enhet för dig och med dig.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Moln

WAGO Cloud låter dig samla in och analysera information som maskin- och fastighetsdata från en central plats.

Vi planerar din skräddarsydda lösning i WAGO Cloud för dig och med dig.

Vad vi producerar för dig:

Anpassad hårdvara

Skräddarsydda lösningar innebär ofta speciella hårdvarukrav.

Vi planerar och producerar hårdvaran för din skräddarsydda lösning.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Kontrollskåp

Styrskåpet tillhandahåller den hårdvara som behövs för automationslösningen.

Vi producerar styrskåpen för din skräddarsydda lösning.

MM-14496_Schaltschrank_no_fear_of_digitization_2_2000x1125.jpg

Våra standardiserade systemlösningar för din applikation

Energy Data Management

Parameterinställning, inte programmering

WAGO Energy Data Management – bestående av en mjukvarulösning kombinerat med ett modulärt styrsystem – registrerar mätdata från olika medier och variabler för energiövervakning. Den bearbetar dem sedan för vidare analys, arkivering och rapportering.

Belysningsstyrning

WAGO Lighting Management är en sofistikerad lösning för ljusstyrning i stora utrymmen, såsom produktionsanläggningar och lager Genom att kombinera fördefinierad hårdvara och användarvänlig mjukvara erbjuder WAGO ett ljusstyrningssystem som gör planering och driftsättning av nya belysningssystem enklare och som även ger många fördelar för driften.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

WAGO Building Control Application

Fastighetsautomation innebär alltid mycket liknande uppgifter. Alla olika fastighetssystem, såsom belysning, skärmar, värme, luftkonditionering och ventilation, kräver styrning och reglering. WAGO lanserar sin "WAGO Application Building Control" för att utföra dessa uppgifter. Denna programvara kan sättas igång utan någon programmering.

"Fastighetsdrift och kontroll" Molnbaserad fastighetsförvaltning

WAGO Cloud "Building Operation and Control" är perfekt för att starta molnbaserad anläggningshantering.

flexROOM

FlexROOM®, den mångsidiga lösningen för fastighetsautomation, ger belysning, solskydd och temperaturkontroll – ingen programmering krävs.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Grid Gateway

Högteknologiska controllers och IT-system ligger till grund för digitaliseringen av energisystemet. Controllers koordinerar distribuerade system, tillhandahåller enkel, säker kommunikation i det smarta nätet och laddar upp mätdata till molnet för analys, säkra från cyberattacker. WAGO erbjuder redan lämpliga lösningar och koncept för alla dessa steg.

Vår entusiasm för din framgång

Framgångsberättelser