MM-429093_new-website-page_overview_microgrid_solutions_at_WAGO_rgb_2_2000x1125.jpg

Microgrid-lösningar

För många kunder, till exempel industrikunder, innebär energiomställningen stora utmaningar, och inmatningen av förnybar energi i vårt elnät blir alltmer diskontinuerlig på grund av förändrade miljöfaktorer. Därför skapas allt fler isolerade lösningar, så kallade mikronätsystem. Olika processer krävs för att ett mikronät ska fungera som ett system. Vi hjälper dig gärna på väg till mikronätet - kom och hälsa på oss!

WAGO Energy Data Management

Grunden för ett effektivt och väl nätverkat mikronätsystem är inmatning, övervakning och kontroll av all energidata som ska registreras. För detta ändamål erbjuder WAGOs Energy Data Management en transparent lösning och ett system som anpassar sig till dina krav och ger nya insikter om potentiella besparingar i varje skede.
MM-429093_new_website_page_overview-microgrid_energiemanagement_2000x1125.jpg

Lastfall

Den ojämna inmatningen av energi i utbyte mot högpresterande och flyktiga laster, såsom e-mobilitet, kan leda till nätöverbelastning eller toppbelastning i mikronätet. Med WAGO Application Load Management övervakas inmatningen samtidigt som man tar hänsyn till ändrade förbrukningsnivåer, och toppbelastningar kan undvikas i förväg eller jämnas ut efter behov.

MM-429093_new_website_page_overview-microgrid_lastmanagement_2000x1125 (1).jpg

Anslutning av kundtransformatorstationer

Kundtransformatorstationer som är direkt anslutna till en nätoperatörs mellanspänningsnät måste vara anslutna via fjärrstyrningsteknik. Den förkonfigurerade programvaran WAGO Application Customer Substation gör detta möjligt snabbt för ett brett utbud av nätområden, även om de tekniska anslutningsreglerna (TCR) varierar från nätoperatör till nätoperatör.

Fastighetsautomation

Fastighetsdata är en viktig grund för mikronätet och kan avsevärt bidra till nätstabilitet. Fastighetshanteringssystem utgör gränssnittet mellan byggnaden, nätet och energileverantören. Med WAGO Building Ecosystem erbjuder WAGO användarna ett holistiskt fastighetsautomationssystem som möjliggör effektivitetsvinster, flexibilitet och omfattande analyser.

"Övergången från fossila bränslen till en hållbar energiförsörjning ställer oss alla inför stora utmaningar. WAGOs intelligenta applikationer gör ditt mikronät effektivt och transparent. “

Jannis Held, Global Industry Manager Digital Plant WAGO